Loading...
Groups source: ARIS

Institute of Landscape Architecture

Research activity

Code Science Field Subfield
4.05.00  Biotechnical sciences  Landscape design   
Keywords
landscape architecture, landscape design, landscape planning, environmental planning, landscape evaluation, conservation of nature, environmental conservation, history of landscape architecture, theory of landscape design, landscape morphology, landscape heritage, Slovenian landscapes
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
2,146.69
A''
533.94
A'
1,061.5
A1/2
1,323.95
CI10
479
CImax
48
h10
12
A1
7.69
A3
3.21
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 20, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 52  435  387  7.44 
Scopus 70  558  497  7.1 
Researchers (20)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  56713  Tadeja Ažman  Landscape design  Researcher  14 
2.  50049  Andrej Bašelj  Urbanism  Junior expert or technical associate  64 
3.  38159  PhD Tadej Bevk  Urbanism  Researcher  68 
4.  00999  PhD Tatjana Capuder Vidmar  Landscape design  Researcher  118 
5.  57222  Maja Debevec  Urbanism  Researcher  20 
6.  22767  PhD Marko Dobrilovič  Landscape design  Researcher  110 
7.  35809  Nejc Florjanc  Landscape design  Researcher  100 
8.  11128  PhD Davorin Gazvoda  Landscape design  Researcher  302 
9.  16378  PhD Mojca Golobič  Urbanism  Researcher  473 
10.  53619  David Klepej  Urbanism  Researcher  44 
11.  51864  Barbara Kostanjšek  Urbanism  Researcher  47 
12.  30963  MSc Mateja Kregar  Landscape design  Researcher  106 
13.  13493  PhD Ana Kučan  Landscape design  Researcher  518 
14.  28550  PhD Naja Marot  Urbanism  Researcher  278 
15.  35820  Darja Matjašec  Landscape design  Researcher  202 
16.  25009  PhD Nadja Penko Seidl  Urbanism  Researcher  103 
17.  50163  PhD Tomaž Pipan  Urbanism  Researcher  101 
18.  25010  Tomaž Podboj    Junior expert or technical associate 
19.  57231  Nina Stubičar    Junior expert or technical associate  39 
20.  57268  Sara Lucija Žmuc    Junior expert or technical associate 
Research projects (18) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  J7-1823  Analysis of territorial and social impacts of the urban tourism and its territorial governance: the cases of Ljubljana, Graz and Maribor  7/1/2019 - 6/30/2022  PhD Naja Marot  2,690 
2.  V5-1937  Defining ecological corridors on the Slovenia national level as a support to spatial planning, nature and other resources' management  11/1/2019 - 10/31/2021  PhD Nadja Penko Seidl  1,531 
3.  J5-9348  Social acceptability of territorial effects in RES scenarios  7/1/2018 - 6/30/2020  PhD Mojca Golobič  2,542 
4.  V5-1730  Upgrade of the methodology for designation of nationally important landscape identity areas  4/1/2018 - 3/31/2020  PhD Mojca Golobič  1,656 
5.  J5-7323  The role of open space in urban neighbourhoods for the healthy childhood and active ageing  1/1/2016 - 12/31/2017  PhD Mojca Golobič  3,317 
6.  V4-1434  Definition of landscape heterogenity and landscape characteristics, significant for the preservation of biodiversity  7/1/2014 - 6/30/2015  PhD Mojca Golobič  1,914 
7.  V2-1424  Feasibility study of land operations execution in the protected and protective areas  7/1/2014 - 6/30/2015  PhD Anka Lisec  5,552 
8.  V1-1086  Uporaba in učinkovitost celovite presoje vplivov na okolje ter presoja vplivov na človekovo zdravje (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Aleš Mlakar  1,613 
9.  V5-1094  Prilagajanje podnebnim spremembam z orodji prostorskega načrtovanja (Slovene)  10/1/2010 - 3/31/2012  PhD Mojca Golobič  1,440 
10.  V2-0508  Okoljsko prostorska izhodišča načrtovanja brezžičnih sistemov (Slovene)  9/1/2008 - 2/28/2010  PhD Peter Gajšek  447 
11.  V5-0871  Vrednotenje normativnega sistema varovanja kmetijskih zemljišč in opredelitev novih možnih javnih modelov (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Anton Prosen  6,566 
12.  V5-0967  Analiza vloge upravljavskega načrta po ZVO, ZON, ZV-1 v sistemu prostorskega načrtovanja (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2005  PhD Ivan Marušič  837 
13.  V5-0968  Možni načini implementacije Evropske konvencije o krajini v Sloveniji (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2005  PhD Ivan Marušič  1,098 
14.  V5-0966  Pravila za vzdržno urejanje vodnih in reliefnih pojavov ter za ekološko sanacijo kmetijskih zemljišč po izvedenih melioracijskih ukrepih (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2005  PhD Ivan Marušič  945 
15.  V1-0712  Študija ranljivosti prostora in celovita presoja vplivov na okolje za hitro železnico v Sloveniji in Regionalni razvojni program statis (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Branko Kontić  2,279 
16.  V4-0716  Vključevanje varstva v sistem prostorskega planiranja ter načrtovanje prostorskega razvoja v območjih varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Ivan Marušič  1,809 
17.  V4-0715  Vključevanje analiz ranljivosti prostora v različne ravni urejanja prostora (Slovene)  10/1/2002 - 1/30/2004  PhD Ivan Marušič  752 
18.  V1-0481  Raziskava značilnosti krajine in krajinske pestrosti (Slovene)  11/1/2001 - 10/31/2003  PhD Ivan Marušič  2,143 
ARIS research and infrastructure programmes (5) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P4-0009  Landscape as living environment  1/1/2018 - 12/31/2023  PhD Mojca Golobič  957 
2.  P4-0009  Landscape as living environment  1/1/2013 - 12/31/2017  PhD Mojca Golobič  1,674 
3.  P4-0009  Landscape Planning and Environmental Conservation  1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Mojca Golobič  2,211 
4.  P4-0009  Landscape Planning and Environmental Conservation  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Ivan Marušič  2,109 
5.  P0-0518-0481  Landscape planning and management  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Ivan Marušič  1,892 
Views history
Favourite