Loading...
PhD Dragan Žnidarčič

PhD Dragan Žnidarčič
no.: 17762 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail dragan.znidarcicat signbc-naklo.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
7.02.00  Interdisciplinary research  Interdisciplinary research   
Keywords
vegetable growing, control at clubroot disease (Plasmodiaphora brassicae)
Points
1,724.44
A''
1,040
A'
1,082.83
A1/2
1,106.02
CI10
652
CImax
116
h10
14
A1
6.75
A3
0.06
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 23, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 51  641  538  10.55 
Scopus 64  857  715  11.17 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1988 
Master's degree  M. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2006 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2009 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (50%, RD:50%)  Biotehnical Centre Naklo  Raziskovalna enota Biotehniškega centra Naklo (Slovene)  2/1/2020    Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1408  Evaluation of quality and safety parameters of vegetables produced on different systems in Slovenia and abroad with aim to establish national quality scheme for vegetables   2014 - 2016  PhD Rajko Vidrih  8,574 
2. V4-1072  Kombinacijske sposobnosti genotipov koruze iz genske banke na gospodarsko pomembne lastnosti (Slovene)   2010 - 2013  PhD Ludvik Rozman  3,737 
3. V4-1067  Razvoj alternativnih načinov zatiranja rastlinskih škodljivcev s poudarkom na njihovi uporabnosti v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Stanislav Trdan  6,789 
4. J7-9805  The influence of UV - B radiation to antioxidant content and distribution in cultivated plants   2007 - 2009  PhD Vekoslava Stibilj  4,119 
5. L4-1013  Development, optimization and implementation of sustainable control methods against plant pests   2008  PhD Stanislav Trdan  4,038 
6. V4-0524  Razvoj, optimizacija in implementacija tehnologij za okoljsko sprejemljivo zatiranje rastlinskih škodljivcev (Slovene)   2008  PhD Stanislav Trdan  5,813 
7. V4-0531  Uporaba sodobnih pridelovalnih tehnologij za doseganje višje kakovosti vrtnin (Slovene)   2008  PhD Nina Kacjan Maršić  1,739 
8. J7-7390  Research on natural resistance of vegetable crops against pests   2005 - 2008  PhD Breda Simonovska  3,731 
9. J4-6476  Impact of selenium on the yield of vegetables and crop plants   2004 - 2007  PhD Jože Osvald  3,211 
10. V4-0411  Analiza stanja, oblikovanje osnov in izgradnja celovitega sistema za varstvo vrtnin pred boleznimi, škodljivci in pleveli (Slovene)   2001 - 2003  MSc Iztok Košir  4,546 
11. V4-0417  Metode fertigacije vrtnin in njihov vpliv na razvoj izbranih vrst vrtnin ter na okolje (Slovene)   2001 - 2003  PhD Nina Kacjan Maršić  1,825 
12. L4-1440  Samonikle rastline šparglja v Sloveniji, njihova uporabnost in razmnoževanje s tkivnimi kulturami (Slovene)   2000 - 2001  PhD Marijana Jakše  2,445 
13. L4-8825  Quality of vegetables grown on hidroponics in rookwool   1998 - 1999  PhD Jože Osvald  1,764 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
Views history
Favourite