Loading...
PhD Rajko Vidrih

PhD Rajko Vidrih
no.: 05733 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 3203711
E-mail rajko.vidrihat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.07  Biotechnical sciences  Plant production  Technology of vegetal origin food 
Keywords
fruits, vegetables, plant food, storing, processing, postharvest physiology
Points
672.98
A''
22.31
A'
338.91
A1/2
396.07
CI10
1,397
CImax
239
h10
22
A1
2.29
A3
0.3
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 19, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 69  1,331  1,248  18.09 
Scopus 84  1,668  1,574  18.74 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Food Science and Technology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1984 
Master's degree  M. Sc.   Food Technology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1992 
Doctor's degree  Ph. D.   Food Technology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1996 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position ecris.org.employ_rolegroup Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Katedra za tehnologije, prehrano in vino (Slovene)  8/1/1985  Professor  Researcher  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. L7-50154  Opportunities for increasing consumption of local fruits and vegetables in Slovenian population   2024  PhD Anita Kušar  3,380 
2. V1-2213  GeoCOOL FOOD - Cold food storage using shallow geothermal energy   2022 - 2024  PhD Nina Rman  4,276 
3. J7-2593  Development of bio-active nanostructured fibrous membranes for an extension of fresh fruits postharvest shelf life   2020 - 2024  PhD Manja Kurečič  4,643 
4. J7-2595  Modulation of fruit polyphenolic profile by sustainable postharvest physical treatments   2020 - 2024  PhD Klemen Bohinc  5,406 
5. V4-1612  TECHNOLOGIES FOR COMPETITIVE APPLE FRUIT PRODUCTION   2016 - 2019  PhD Matej Stopar  4,718 
6. L3-7538  The content of trans fats in foods and population intakes - public health implications   2016 - 2019  PhD Igor Pravst  5,880 
7. V4-1409  Production technology of cherry and pear   2014 - 2017  PhD Tatjana Unuk  7,538 
8. V4-1408  Evaluation of quality and safety parameters of vegetables produced on different systems in Slovenia and abroad with aim to establish national quality scheme for vegetables   2014 - 2016  PhD Rajko Vidrih  8,481 
9. V4-1109  Analysis of contamination and possibilities for lowering of polycyclic aromatic hydrocarbons in food   2011 - 2013  PhD Božidar Žlender  3,020 
10. V4-1115  New technological measures for growing fruits without phytopharmaceutical residues   2011 - 2013  PhD Janez Hribar  6,013 
11. V4-1047  Slovenske prehranske tabele - živila rastlinskega izvora (Slovene)   2010 - 2012  PhD Terezija Golob  4,239 
12. V4-0515  Tehnologije pridelave sadja 'brez ostankov fitofarmacevtskih sredstev' (Slovene)   2009 - 2011  PhD Stanislav Tojnko  3,288 
13. L4-2042  VPLIV TEHNOLOšKIH POSTOPKOV NA OHRANJANJE AROMATSKEGA POTENCIALA V TEHNOLOGIJI PRIDELAVE VIN (Slovene)   2009  PhD Marin Berovič  6,311 
14. V4-0317  Preprečevanje prehitrega staranja slovenskih belih vin (Slovene)   2007 - 2009  PhD Tatjana Košmerl  4,542 
15. M4-0119  Prehrana v izrednih razmerah-POVIR (Slovene)   2006 - 2008  PhD Janez Hribar  7,137 
16. M4-0007  Uravnotežena in varna prehrana bojevnika - PREBOJ (Slovene)   2004 - 2006  PhD Janez Hribar  9,550 
17. V4-0881  Celostni razvoj tehnologij domače predelave živil rastlinskega izvora za izboljšanje kakovosti hrane in zdravja ljudi (Slovene)   2003 - 2006  PhD Janez Hribar  4,224 
18. V4-0763  Kriteriji prepoznavnosti avtohtonih slovenskih izdelkov iz bučnih semen in tipizacija bučnega olja (Slovene)   2004 - 2005  PhD Marjan Simčič  4,365 
19. V4-0876  Uvedba novih nedestruktivnih metod za zagotavljanje varne in kakovostne hrane na osnovi magnetne resonance (Slovene)   2004 - 2005  PhD Gojmir Lahajnar  7,774 
20. V4-0471  Prehranski vplivi na kakovost živil živalskega izvora, komplementarna vrednost rastlinskih živil in metode za merjenje kakovosti (Slovene)   2002 - 2004  PhD Janez Salobir  6,185 
21. V4-0467  Varnost in kakovost živil v modificirani atmosferi (Slovene)   2002 - 2004  PhD Andrej Plestenjak  3,974 
22. V4-0468  Prehranske tablice in baza podatkov o sestavi hrane in pijač (Slovene)   2001 - 2003  PhD Terezija Golob  4,361 
23. V4-0406  Oživitev travniških sadovnjakov v Sloveniji (Slovene)   2002 - 2003  PhD Stanislav Tojnko  2,462 
24. V4-0407  Izboljšanje parametrov kakovosti slovenskih vin (Slovene)   2001 - 2003  PhD Tatjana Košmerl  2,970 
25. V4-0398  Priprava standardov za kontrolo živilskih proizvodov iz dopolnilne dejavnosti (Slovene)   2000 - 2003  PhD Rajko Vidrih  4,096 
26. J4-2027  Vpliv zasčite vinske trte na kakovost vina (Slovene)   2000 - 2002  PhD Tatjana Košmerl  2,848 
27. V4-0302  Pakiranje živil v modificirani atmosferi (Slovene)   2000 - 2001  PhD Andrej Plestenjak  3,056 
28. V4-0288  Poobiralno tretiranje sadja in vrtnin (Slovene)   2000 - 2001  PhD Marjan Simčič  3,072 
29. J4-1466  Fizikalno-kemijska karakterizacija vina in destilatov (Slovene)   1999 - 2001  PhD Helena Abramovič  3,371 
30. J4-0749  Rastlinske fenolne spojine v živilstvu (Slovene)   1999 - 2001  PhD Veronika Abram  3,193 
31. L4-8789  Keeping of fruit quality by regulation of post-harvest metabolism   1998 - 1999  PhD Janez Hribar  2,017 
32. V4-9118  Prehranski vplivi na kakovost živil živilskega izvora, komplementarna vrednost rastlinskih živil in metode za merjenje kakovosti z vidi (Slovene)   1997 - 1999  PhD Karl Salobir  6,778 
33. J4-7423  Stresne spremembe v minimalno obdelanih živilih rastlinskega izvora (Slovene)   1996 - 1998  PhD Janez Hribar  2,019 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0234  Integrated food technology and nutrition   2018 - 2024  PhD Rajko Vidrih  4,127 
2. P4-0234  Integrated food technology and nutrition   2013 - 2017  PhD Rajko Vidrih  4,884 
3. P4-0234  Integrated food technology and nutrtition   2009 - 2012  PhD Božidar Žlender  4,691 
4. P4-0234  Integrated food technology and nutrtition   2004 - 2008  PhD Božidar Žlender  4,425 
5. P0-0564-0481  Integrated food science& technology and nutrtition   2002 - 2003  PhD Božidar Žlender  4,277 
Views history
Favourite