Loading...
Groups source: ARRS

RG for Plants, Soil and Environment

Research activity

Code Science Field Subfield
1.03.02  Natural sciences and mathematics  Biology  Botany 
4.03.00  Biotechnical sciences  Plant production   
1.04.05  Natural sciences and mathematics  Chemistry  Analytical chemistry 

Code Science Field
B006  Biomedical sciences  Agronomics 
B002  Biomedical sciences  Biophysics 
B003  Biomedical sciences  Ecology 
P510  Natural sciences and mathematics  Physical geography, geomorphology, pedology, cartography, climatology 
T420  Technological sciences  Agricultural engineering, agricultural machines, farmhouse construction 
Keywords
Hop industry, brewery, plant protection, medicinal plants, anal. chemistry, plant breeding, ecology, farm management, soil science, plant physiology
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
6,708.18
A''
2,611.63
A'
3,859.86
A1/2
4,393.76
CI10
2,353
CImax
313
h10
23
A1
25.15
A3
38.19
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 1, 2023; A3 for period 2017-2021
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 186  2,923  2,507  13.48 
Scopus 195  3,308  2,884  14.79 
Researchers (35)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  22270  Primož Bukovec  Biotechnical sciences  Researcher  350 
2.  18132  PhD Barbara Čeh  Biotechnical sciences  Researcher  686 
3.  18828  PhD Andreja Čerenak  Biotechnical sciences  Researcher  405 
4.  29891  Bojan Čremožnik    Junior expert or technical associate  94 
5.  51925  Maja Dobrajc  Biotechnical sciences  Junior researcher  12 
6.  51973  Marjeta Eržen  Biotechnical sciences  Junior researcher  27 
7.  07493  MSc Nataša Ferant  Natural sciences and mathematics  Researcher  279 
8.  24785  Alenka Ferlež Rus  Biotechnical sciences  Researcher  118 
9.  33712  Sabina Gobec    Junior expert or technical associate 
10.  33713  Marija Grašinar    Junior expert or technical associate 
11.  36371  PhD Tanja Guček  Biotechnical sciences  Researcher  51 
12.  21596  Marija Hribernik  Natural sciences and mathematics  Junior expert or technical associate 
13.  18833  Boštjan Hrustl    Junior expert or technical associate 
14.  57575  Ana Karničnik Klančnik  Natural sciences and mathematics  Researcher 
15.  33711  Uroš Kolenc    Junior expert or technical associate 
16.  17916  PhD Iztok Jože Košir  Natural sciences and mathematics  Researcher  520 
17.  23044  Gregor Leskošek  Biotechnical sciences  Researcher  175 
18.  18829  Joško Livk  Biotechnical sciences  Researcher  62 
19.  53760  Lucija Luskar  Biotechnical sciences  Junior researcher  45 
20.  22622  MSc Simona Luskar  Biotechnical sciences  Researcher  440 
21.  21095  Marija Malovrh  Biotechnical sciences  Researcher  324 
22.  56745  Maja Matavž    Junior expert or technical associate 
23.  33714  Roberto Motoh    Junior expert or technical associate 
24.  31811  PhD Boštjan Naglič  Biotechnical sciences  Researcher  119 
25.  37419  PhD Miha Ocvirk  Biotechnical sciences  Researcher  155 
26.  23196  Monika Oset Luskar  Biotechnical sciences  Researcher  167 
27.  50229  Janez Ozimek    Junior expert or technical associate 
28.  11171  PhD Martin Pavlovič  Biotechnical sciences  Researcher  414 
29.  24978  MSc Jolanda Persolja  Biotechnical sciences  Researcher  93 
30.  51755  Franček Poličnik  Biotechnical sciences  Researcher  73 
31.  20162  PhD Sebastjan Radišek  Biotechnical sciences  Researcher  580 
32.  20163  PhD Magda Rak Cizej  Biotechnical sciences  Researcher  549 
33.  53547  Ksenija Rutnik  Natural sciences and mathematics  Junior researcher  21 
34.  57576  Žan Trošt  Natural sciences and mathematics  Researcher 
35.  23195  Silvo Žveplan  Biotechnical sciences  Researcher  190 
Research projects (85) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  V4-1802  Management of spotted wing drosophila (Drosophila suzukii) with low risk methods  11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Jaka Razinger  5,451 
2.  Z4-9319  Improvement of water use efficiency in drip irrigated agriculture  7/1/2018 - 6/30/2020  PhD Boštjan Naglič  119 
3.  L4-8222  Metabolic model of transfer kinetics of fermentabile compounds from raw materials in beer  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Iztok Jože Košir  1,551 
4.  V4-1601  Assessment of the state of pesticide resistance in Slovenia  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Andrej Simončič  5,446 
5.  V4-1611  Cultivation of industrial hemp (Cannabis sativa L.) in Slovenia  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Barbara Čeh  7,650 
6.  V4-1605  The use of hop products for organic control of varroa (Varroa destructor)  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Iztok Jože Košir  3,005 
7.  V4-1602  Use of low risk plant protection methods in vegetable production  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Jaka Razinger  4,094 
8.  V4-1609  Accuracy od Irrigation Forecast - TriN  10/1/2016 - 1/30/2019  PhD Marina Pintar  4,944 
9.  L4-6809  Plant response analysis in multiple viroid infections and identification of plant resistance  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Sebastjan Radišek  3,373 
10.  V4-1417  Technologies of pig rearing and use of alternative feeds and natural plant extracts for high quality products in conventional and organic husbandry systems  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Marjeta Čandek Potokar  4,616 
11.  V4-1405  Development of technologies for preventing new viroid diseases of hop  7/1/2014 - 12/31/2016  PhD Sebastjan Radišek  3,339 
12.  V4-1412  Providing competitiveness of Slovenian hop growing with flavour hop varieties selection  7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Andreja Čerenak  2,404 
13.  V4-1404  Quality enhancement of pesticide application and drift reduction using nozzles and equipment to minimise impact to the environment  7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Matej Stopar  7,191 
14.  V4-1103  Grapevine yellows: methods for their early detection and control  10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Marina Dermastia  6,151 
15.  V4-1138  Introduction of alternative crops with high content of polyunsaturated fatty acids in the crop rotation, functional use of seeds, oil and secondary products in Slovenia  10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Barbara Čeh  3,063 
16.  V4-1134  Building of national sistem of variable buffer zones for water bodies, protected areas and urban areas  1/1/2011 - 9/30/2014  PhD Miran Lakota  3,010 
17.  J4-4153  Combination of next generation sequencing and metagenomic analysis in the diagnostics of severe hop stunting  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Jernej Jakše  3,209 
18.  L4-4322  Navadno volčje jabolko (Physalis alkekengi L.) kot surovina za izdelavo rastlinskega dodatka z zeaksantinom h krmilom kokoši nesnic (Slovene)  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Breda Simonovska  1,186 
19.  V4-1112  The use of hops as alternative functional ingridient in animal nutrition  10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Andreja Čerenak  3,197 
20.  V4-1083  Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2013  PhD Franc Čuš  7,959 
21.  V4-1131  Sustainable use of water to streanghten plant production potential in Slovenia  10/1/2011 - 3/31/2013  PhD Marina Pintar  3,316 
22.  V4-1053  Analiza ovir za učinkovitejše združevanje in povezovanje proizvajalcev kmetijskih proizvodov za skupno trženje (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Andrej Udovč  2,379 
23.  V4-1068  Biofumigacija kot alternativa kemičnem zatiranju talnih škodljivih organizmov (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Sebastjan Radišek  3,949 
24.  V1-1090  Invazivne tujerodne rastlinske vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Andrej Simončič  6,000 
25.  V4-1067  Razvoj alternativnih načinov zatiranja rastlinskih škodljivcev s poudarkom na njihovi uporabnosti v Sloveniji (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Stanislav Trdan  6,423 
26.  V4-1074  Raba fitofarmacevtskih sredstev in preučitev možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v Sloveniji (Slovene)  10/1/2010 - 3/31/2012  PhD Gregor Urek  4,281 
27.  V3-0548  Vpeljava funkcionalnih orodij za oceno tveganja uporabe fitofarmacevtskih sredstev in sistem upravljanja (Slovene)  1/1/2008 - 2/28/2011  PhD Marjetka Suhadolc  1,863 
28.  V4-0473  Ocena tveganja vnosa invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Slovenijo kot posledica vpliva podnebnih sprememb (Slovene)  9/1/2008 - 1/30/2011  PhD Andrej Simončič  4,694 
29.  L4-1013  Development, optimization and implementation of sustainable control methods against plant pests  2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Stanislav Trdan  3,854 
30.  V4-0483  Strategija prilagajanja klimatskim spremembam v pridelavi hmelja in koruze na teksturo lahkih tleh (Slovene)  1/1/2008 - 1/30/2011  PhD Barbara Čeh  4,544 
31.  V4-0528  Antraknoza pri sadnem drevju in jagodičju: značilnosti povzročiteljev, epidemiologija bolezni in možnosti okolju sprejemljivejših način (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Alenka Munda  1,570 
32.  V4-0516  Kakovost in pristnost medu na slovenskem tržišču (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Marijan Nečemer  3,352 
33.  V4-0476  Razvoj metode za analizo odpornosti kmetijskih rastlin na sušni stres kot orodja v procesu žlahtnjenja (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Andreja Čerenak  2,760 
34.  V4-0524  Razvoj, optimizacija in implementacija tehnologij za okoljsko sprejemljivo zatiranje rastlinskih škodljivcev (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Stanislav Trdan  5,549 
35.  V4-0480  Vpeljava metod in postavitev strategij za obvladovanje izbruhov škodljivih organizmov v hmeljarstvu nastalih zaradi podnebnih sprememb (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Sebastjan Radišek  2,419 
36.  L4-9049  Use of flavour profiles for determination of quality and authenticity of fruit juices  7/1/2007 - 6/30/2010  PhD Iztok Jože Košir  836 
37.  L4-9442  Development of a real-time PCR assay for the detection of fruit, grapevine and hop viroids  1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Irena Mavrič Pleško  1,334 
38.  V4-0383  Proizvodnja surovin in izdelava biodizla in biomaziv za potrebe slovenskega trga (Slovene)  4/1/2007 - 9/30/2009  PhD Barbara Čeh  4,258 
39.  V4-0328  Preučevanje odpornosti škodljivih organizmov na nekatera fitofarmacevtska sredstva (Slovene)  1/1/2006 - 1/30/2009  PhD Gregor Urek  3,607 
40.  V4-0316  Določanje geografskega in botaničnega porekla medu (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Marijan Nečemer  2,284 
41.  V4-0336  Preučitev tehničnih možnosti za obvladovanje koruznega hrošča v Sloveniji (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Miran Lakota  5,633 
42.  V4-0340  Razvoj in vpeljava sodobnih tehnologij za sanacijo tal na izkrčenih hmeljiščih zaradi okužb s karantensko boleznijo hmeljevo uvelostjo (Verticillium spp.) (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Sebastjan Radišek  3,207 
43.  L4-7179  Identification of defence proteins in xylem sap of Verticillium- infected hop  9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Sebastjan Radišek  1,900 
44.  M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)  6/1/2006 - 5/31/2008  PhD Jana Žel  9,235 
45.  L4-6414  Biochemical markers of drought stress tolerance in hop plants  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Andreja Čerenak  2,490 
46.  L1-6660  Characterization of hop essential oils (Humulus lupulus L.)  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Iztok Jože Košir  1,726 
47.  L4-6267  Determination of interactions between hop flea beetle (psylliodes attenuatus koch) and host plants  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Veronika Abram  2,393 
48.  L1-6600  Investigation of Compounds from Natural Sources by Modern Chromatographic and Spectroscopic Techniques  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Breda Simonovska  3,524 
49.  L1-6394  The study of interactions between the influences of tropospheric O3 and fertilization with N on indication plants  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  1,417 
50.  V4-0110  Preučitev biokemije koruznega hrošča in nekaterih možnosti za njegov nadzor in obvladovanje v slovenskih rastnih razmerah (Slovene)  9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Gregor Urek  3,810 
51.  V4-0904  Vzpostavitev informacijskega sistema za agroživilstvo - IPAS (Slovene)  1/1/2004 - 11/30/2006  PhD Martin Pavlovič  2,243 
52.  V5-0869  IPP - integrirana pridelava hrane (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Franc Bavec  3,877 
53.  V4-0885  Izdelava podlag, priprava podatkov ter izdelava scenarija za modele FOCUS za namen ocenjevanja tveganja za okolje pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Andrej Simončič  4,644 
54.  V4-0870  Razvoj metod za tehnično in zakonodajno obravnavo pojavov zanašanja (drifta) pri aplikaciji fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Mario Lešnik  4,310 
55.  V4-0760  Karakterizacija populacij gliv iz rodu Phytophthora kot podlaga za izboljšanje metod prognostike in varstva (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2006  PhD Alenka Munda  2,381 
56.  V1-0912  Vpeljava modelov FOCUS v Sloveniji za namen ocenjevanja tveganja za onesnaževanje vode pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Slovene)  9/1/2004 - 2/28/2006  PhD Andrej Simončič  3,043 
57.  V1-0798  Ocena stanja ter izdelava meril in ukrepov za učinkovit nadzor, sanacijo in preventivo pri ohranjanju kakovosti pitne vode kot posledica uporabe FFS na mode (Slovene)  1/1/2003 - 12/31/2005  PhD Andrej Simončič  3,606 
58.  V5-0863  Kodeks dobre kmetijske prakse (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Jože Verbič  8,715 
59.  V4-0750  Določevanje nekaterih dodatkov v jabolčnih in borovničevih sadnih sokovih (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Iztok Jože Košir  1,031 
60.  V4-0741  Razvoj optimalne tehnologije aplikacije rastnih regulatorjev v sadjarstvu (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Matej Stopar  2,477 
61.  V4-0749  Uvajanje novih metod za vzgojo kultivarjev hmelja, odpornih na Verticilium sp. (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Branka Javornik  3,243 
62.  V4-0460  Izdelava meril za pripravo postopkov in programov uporabe fitofarmacevtskih sredstev na območjih z omejeno uporabo (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Andrej Simončič  4,798 
63.  V4-0473  Sekundarni metabiliti hmelja - tradicionalna in potencialna uporaba (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Milica Kač  2,407 
64.  V4-0754  Razvoj metode za določevanje viroida in uvajanje metod za rutinsko določanje viroida in virusov v hmelju (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Branka Javornik  2,404 
65.  L4-3317  Adaptation strategies of hop plants (Humulus lupulus L.) in drought stress protection and AFLP analysis associated with resistance to damson hop aphid (Phorodon humuli Schrank)  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Dušica Majer  2,606 
66.  V4-0409  Ekonomska analiza diverzificirane proizvodnje na manjših sadjarskih obratih pri procesu približevanja slovenskega kmetijstva v evropski (Slovene)  10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Jernej Turk  421 
67.  V4-0418  Izdelava okolju sprejemljivejših postopkov gnojenja v skladu z nitratno smernico pri različni vodni bilanci v tleh na prodih in peskih (Slovene)  10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Nataša Jaecks Vidic  2,761 
68.  V4-0422  Oblikovanje osnov in vzpostavitev enotnega agrometeorološkega sistema za napovedi in signalizacijo za potrebe varstva rastlin pred bole (Slovene)  10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Andrej Simončič  6,225 
69.  V4-0394  Ocena obsega gospodarske škode zaradi okužbe breskev z virusom šarke in izdelava strategije za omejevanje posledic okužbe (Slovene)  10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Mojca Viršček Marn  3,701 
70.  V4-0408  Razvoj mikrobioloških metod za uradno preverjanje kakovosti (Slovene)  10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Janko Rode  1,411 
71.  V4-0411  Analiza stanja, oblikovanje osnov in izgradnja celovitega sistema za varstvo vrtnin pred boleznimi, škodljivci in pleveli (Slovene)  10/1/2000 - 8/31/2003  MSc Iztok Košir  4,376 
72.  L4-3307  Introduction of quality standards into a Slovenian agricultural production - according to market demands  7/1/2001 - 6/30/2003  PhD Martin Pavlovič  1,194 
73.  V4-0417  Metode fertigacije vrtnin in njihov vpliv na razvoj izbranih vrst vrtnin ter na okolje (Slovene)  10/1/2000 - 3/31/2003  PhD Nina Kacjan Maršić  1,745 
74.  V4-0413  Okolju in potrošniku prijazni sistemi gnojenja zeneljave z dušikom in uvajanje progoze namakanja (Slovene)  10/1/2000 - 3/31/2003  PhD Martina Bavec  1,639 
75.  V4-0414  Vzpostavljanje integrirane pridelave slovenskega hmelja na osnovi HACCP skladno z zahtevami svetovnega trga in varsta okolja (Slovene)  10/1/2000 - 9/30/2002  PhD Martin Pavlovič  624 
76.  V4-0295  Razvoj metod in orodij za odkrivanje,kontrolo, nadzor in eradikcalijo karantenskega organizma Verticillium spp. V Sloveniji (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Andrej Simončič  3,713 
77.  V4-0294  Žlahtnenje hmelja-vzgoja kultivarjev z visoko vsebnostjo alfa kislin (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2001  MSc Nataša Ferant  3,812 
78.  L4-1530  Somaklonska variabilnost v žlahtnjenju hmelja in optimizacija regeneracije (Slovene)  1/1/2000 - 6/30/2001  PhD Dušica Majer  3,906 
79.  L4-1525  Ekonomski model internalizacije eksternih efektov intenzivnega kmetijstva na območju Savinjske doline (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Martin Pavlovič  1,058 
80.  L4-1465  Gospodarska moč kmetij in agrarna struktura v Sloveniji (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Matija Kovačič  1,235 
81.  L2-1310  Modeliranje spiranja nitratov v podtalnico v slovenskih razmerah (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Matjaž Mikoš  3,729 
82.  J4-0726  Biochemical markers of resistance to hop powdery mildew  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,047 
83.  L4-0614  Ekonomsko vrednotenje vplivov kmetijske proizvodnje na naravno okolje (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Andrej Udovč  3,017 
84.  L4-0705  Medplant model kakovostne proizvodnje/vrednotenja zdravilnih rastlin (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Dea Baričevič  822 
85.  V4-0204  Vzpostavitev monitoring mreže onesnaženja v kmetijstvu (Slovene)  10/1/1998 - 9/30/2000  PhD Franc Lobnik  2,220 
ARRS research and infrastructure programmes (14) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P4-0022  Agro-food and natural resources economics  1/1/2018 - 12/31/2023  PhD Emil Erjavec  4,162 
2.  P4-0121  Biochemical and Biophysical-chemical characterization of natural substances  1/1/2018 - 12/31/2023  PhD Nataša Poklar Ulrih  2,836 
3.  P1-0242  Chemistry and structure of biologically active compounds  1/1/2015 - 12/31/2021  PhD Janez Plavec  2,135 
4.  P4-0077  Genetics and Modern Technologies of Crops  1/1/2015 - 12/31/2018  PhD Jernej Jakše  4,711 
5.  P4-0022  Agro-food and natural resources economics  1/1/2014 - 12/31/2017  PhD Emil Erjavec  4,013 
6.  P4-0121  Biochemical and biophysical characterization of natural compounds  1/1/2014 - 12/31/2017  PhD Nataša Poklar Ulrih  3,178 
7.  P1-0242  Chemistry and structure of biologically active compounds  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Janez Plavec  2,264 
8.  P4-0077  Genetics and modern technologies of agricultural plants  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Branka Javornik  5,322 
9.  P4-0121  Biokemijska in biofizikalno-kemijska karakterizacija naravnih snovi (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2013  PhD Nataša Poklar Ulrih  3,878 
10.  P4-0022  Competitiveness of the agri-food sector  1/1/2009 - 12/31/2013  PhD Emil Erjavec  4,451 
11.  P4-0121  Biokemijska in biofizikalno-kemijska karakterizacija naravnih snovi (Slovene)  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Veronika Abram  3,286 
12.  P1-0242  Chemistry and structure of biologically active compounds  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Janez Plavec  2,131 
13.  P4-0022  Competitiveness of the agri-food sector  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Emil Erjavec  4,313 
14.  P4-0077  Genetics and modern technologies of agricultural plants  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Branka Javornik  5,667 
Views history
Favourite