Loading...
Groups source: ARIS

RG for Plants, Soil and Environment

Research activity

Code Science Field Subfield
1.03.02  Natural sciences and mathematics  Biology  Botany 
4.03.00  Biotechnical sciences  Plant production   
1.04.05  Natural sciences and mathematics  Chemistry  Analytical chemistry 

Code Science Field
B006  Biomedical sciences  Agronomics 
B002  Biomedical sciences  Biophysics 
B003  Biomedical sciences  Ecology 
P510  Natural sciences and mathematics  Physical geography, geomorphology, pedology, cartography, climatology 
T420  Technological sciences  Agricultural engineering, agricultural machines, farmhouse construction 
Keywords
Hop industry, brewery, plant protection, medicinal plants, anal. chemistry, plant breeding, ecology, farm management, soil science, plant physiology
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
6,752.19
A''
2,495.67
A'
3,866.08
A1/2
4,382.63
CI10
2,677
CImax
313
h10
24
A1
25.21
A3
20.48
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 29, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 201  3,326  2,871  14.28 
Scopus 213  3,846  3,362  15.78 
Researchers (35)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  22270  Primož Bukovec  Plant production  Researcher  358 
2.  18132  PhD Barbara Čeh  Biotechnical sciences  Researcher  712 
3.  18828  PhD Andreja Čerenak  Plant production  Researcher  418 
4.  29891  Bojan Čremožnik    Junior expert or technical associate  96 
5.  51925  Maja Dobrajc  Plant production  Researcher  22 
6.  51973  PhD Marjeta Eržen  Biotechnology  Researcher  34 
7.  07493  MSc Nataša Ferant  Biology  Researcher  289 
8.  24785  Alenka Ferlež Rus  Plant production  Researcher  128 
9.  33712  Sabina Gobec    Junior expert or technical associate 
10.  33713  Marija Grašinar    Junior expert or technical associate 
11.  36371  PhD Tanja Guček  Plant production  Researcher  63 
12.  21596  Marija Hribernik  Chemistry  Junior expert or technical associate 
13.  18833  Boštjan Hrustl    Junior expert or technical associate 
14.  57575  Ana Karničnik Klančnik  Biology  Researcher  12 
15.  33711  Uroš Kolenc    Junior expert or technical associate 
16.  17916  PhD Iztok Jože Košir  Chemistry  Researcher  556 
17.  23044  Gregor Leskošek  Plant production  Researcher  175 
18.  18829  Joško Livk  Plant production  Researcher  64 
19.  53760  Lucija Luskar  Plant production  Researcher  46 
20.  22622  MSc Simona Luskar  Plant production  Researcher  480 
21.  21095  Marija Malovrh  Plant production  Researcher  342 
22.  56745  Maja Matavž    Junior expert or technical associate 
23.  33714  Roberto Motoh    Junior expert or technical associate 
24.  31811  PhD Boštjan Naglič  Plant production  Researcher  128 
25.  37419  PhD Miha Ocvirk  Plant production  Researcher  178 
26.  23196  Monika Oset Luskar  Plant production  Researcher  179 
27.  50229  Janez Ozimek    Junior expert or technical associate 
28.  11171  PhD Martin Pavlovič  Plant production  Researcher  424 
29.  24978  MSc Jolanda Persolja  Plant production  Researcher  95 
30.  51755  Franček Poličnik  Plant production  Researcher  89 
31.  20162  PhD Sebastjan Radišek  Plant production  Researcher  622 
32.  20163  PhD Magda Rak Cizej  Plant production  Researcher  567 
33.  53547  PhD Ksenija Rutnik  Chemistry  Researcher  28 
34.  57576  Žan Trošt  Biology  Researcher  13 
35.  23195  Silvo Žveplan  Plant production  Researcher  198 
Research projects (85) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  V4-1802  Management of spotted wing drosophila (Drosophila suzukii) with low risk methods  11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Jaka Razinger  5,787 
2.  Z4-9319  Improvement of water use efficiency in drip irrigated agriculture  7/1/2018 - 6/30/2020  PhD Boštjan Naglič  128 
3.  L4-8222  Metabolic model of transfer kinetics of fermentabile compounds from raw materials in beer  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Iztok Jože Košir  1,640 
4.  V4-1601  Assessment of the state of pesticide resistance in Slovenia  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Andrej Simončič  5,723 
5.  V4-1611  Cultivation of industrial hemp (Cannabis sativa L.) in Slovenia  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Barbara Čeh  7,992 
6.  V4-1605  The use of hop products for organic control of varroa (Varroa destructor)  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Iztok Jože Košir  3,127 
7.  V4-1602  Use of low risk plant protection methods in vegetable production  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Jaka Razinger  4,365 
8.  V4-1609  Accuracy od Irrigation Forecast - TriN  10/1/2016 - 1/30/2019  PhD Marina Pintar  5,211 
9.  L4-6809  Plant response analysis in multiple viroid infections and identification of plant resistance  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Sebastjan Radišek  3,532 
10.  V4-1417  Technologies of pig rearing and use of alternative feeds and natural plant extracts for high quality products in conventional and organic husbandry systems  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Marjeta Čandek Potokar  4,834 
11.  V4-1405  Development of technologies for preventing new viroid diseases of hop  7/1/2014 - 12/31/2016  PhD Sebastjan Radišek  3,464 
12.  V4-1412  Providing competitiveness of Slovenian hop growing with flavour hop varieties selection  7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Andreja Čerenak  2,525 
13.  V4-1404  Quality enhancement of pesticide application and drift reduction using nozzles and equipment to minimise impact to the environment  7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Matej Stopar  7,462 
14.  V4-1103  Grapevine yellows: methods for their early detection and control  10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Marina Dermastia  6,427 
15.  V4-1138  Introduction of alternative crops with high content of polyunsaturated fatty acids in the crop rotation, functional use of seeds, oil and secondary products in Slovenia  10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Barbara Čeh  3,173 
16.  V4-1134  Building of national sistem of variable buffer zones for water bodies, protected areas and urban areas  1/1/2011 - 9/30/2014  PhD Miran Lakota  3,155 
17.  J4-4153  Combination of next generation sequencing and metagenomic analysis in the diagnostics of severe hop stunting  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Jernej Jakše  3,328 
18.  L4-4322  Navadno volčje jabolko (Physalis alkekengi L.) kot surovina za izdelavo rastlinskega dodatka z zeaksantinom h krmilom kokoši nesnic (Slovene)  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Breda Simonovska  1,244 
19.  V4-1112  The use of hops as alternative functional ingridient in animal nutrition  10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Andreja Čerenak  3,351 
20.  V4-1083  Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2013  PhD Franc Čuš  8,243 
21.  V4-1131  Sustainable use of water to streanghten plant production potential in Slovenia  10/1/2011 - 3/31/2013  PhD Marina Pintar  3,474 
22.  V4-1053  Analiza ovir za učinkovitejše združevanje in povezovanje proizvajalcev kmetijskih proizvodov za skupno trženje (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Andrej Udovč  2,449 
23.  V4-1068  Biofumigacija kot alternativa kemičnem zatiranju talnih škodljivih organizmov (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Sebastjan Radišek  4,132 
24.  V1-1090  Invazivne tujerodne rastlinske vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Andrej Simončič  6,268 
25.  V4-1067  Razvoj alternativnih načinov zatiranja rastlinskih škodljivcev s poudarkom na njihovi uporabnosti v Sloveniji (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Stanislav Trdan  6,755 
26.  V4-1074  Raba fitofarmacevtskih sredstev in preučitev možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v Sloveniji (Slovene)  10/1/2010 - 3/31/2012  PhD Gregor Urek  4,421 
27.  V3-0548  Vpeljava funkcionalnih orodij za oceno tveganja uporabe fitofarmacevtskih sredstev in sistem upravljanja (Slovene)  1/1/2008 - 2/28/2011  PhD Marjetka Suhadolc  1,923 
28.  V4-0473  Ocena tveganja vnosa invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Slovenijo kot posledica vpliva podnebnih sprememb (Slovene)  9/1/2008 - 1/30/2011  PhD Andrej Simončič  4,876 
29.  L4-1013  Development, optimization and implementation of sustainable control methods against plant pests  2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Stanislav Trdan  4,027 
30.  V4-0483  Strategija prilagajanja klimatskim spremembam v pridelavi hmelja in koruze na teksturo lahkih tleh (Slovene)  1/1/2008 - 1/30/2011  PhD Barbara Čeh  4,668 
31.  V4-0528  Antraknoza pri sadnem drevju in jagodičju: značilnosti povzročiteljev, epidemiologija bolezni in možnosti okolju sprejemljivejših način (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Alenka Munda  1,648 
32.  V4-0516  Kakovost in pristnost medu na slovenskem tržišču (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Marijan Nečemer  3,504 
33.  V4-0476  Razvoj metode za analizo odpornosti kmetijskih rastlin na sušni stres kot orodja v procesu žlahtnjenja (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Andreja Čerenak  2,918 
34.  V4-0524  Razvoj, optimizacija in implementacija tehnologij za okoljsko sprejemljivo zatiranje rastlinskih škodljivcev (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Stanislav Trdan  5,790 
35.  V4-0480  Vpeljava metod in postavitev strategij za obvladovanje izbruhov škodljivih organizmov v hmeljarstvu nastalih zaradi podnebnih sprememb (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Sebastjan Radišek  2,542 
36.  L4-9049  Use of flavour profiles for determination of quality and authenticity of fruit juices  7/1/2007 - 6/30/2010  PhD Iztok Jože Košir  883 
37.  L4-9442  Development of a real-time PCR assay for the detection of fruit, grapevine and hop viroids  1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Irena Mavrič Pleško  1,393 
38.  V4-0383  Proizvodnja surovin in izdelava biodizla in biomaziv za potrebe slovenskega trga (Slovene)  4/1/2007 - 9/30/2009  PhD Barbara Čeh  4,397 
39.  V4-0328  Preučevanje odpornosti škodljivih organizmov na nekatera fitofarmacevtska sredstva (Slovene)  1/1/2006 - 1/30/2009  PhD Gregor Urek  3,719 
40.  V4-0316  Določanje geografskega in botaničnega porekla medu (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Marijan Nečemer  2,385 
41.  V4-0336  Preučitev tehničnih možnosti za obvladovanje koruznega hrošča v Sloveniji (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Miran Lakota  5,811 
42.  V4-0340  Razvoj in vpeljava sodobnih tehnologij za sanacijo tal na izkrčenih hmeljiščih zaradi okužb s karantensko boleznijo hmeljevo uvelostjo (Verticillium spp.) (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Sebastjan Radišek  3,327 
43.  L4-7179  Identification of defence proteins in xylem sap of Verticillium- infected hop  9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Sebastjan Radišek  1,960 
44.  M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)  6/1/2006 - 5/31/2008  PhD Jana Žel  9,624 
45.  L4-6414  Biochemical markers of drought stress tolerance in hop plants  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Andreja Čerenak  2,535 
46.  L1-6660  Characterization of hop essential oils (Humulus lupulus L.)  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Iztok Jože Košir  1,807 
47.  L4-6267  Determination of interactions between hop flea beetle (psylliodes attenuatus koch) and host plants  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Veronika Abram  2,464 
48.  L1-6600  Investigation of Compounds from Natural Sources by Modern Chromatographic and Spectroscopic Techniques  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Breda Simonovska  3,659 
49.  L1-6394  The study of interactions between the influences of tropospheric O3 and fertilization with N on indication plants  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  1,431 
50.  V4-0110  Preučitev biokemije koruznega hrošča in nekaterih možnosti za njegov nadzor in obvladovanje v slovenskih rastnih razmerah (Slovene)  9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Gregor Urek  3,926 
51.  V4-0904  Vzpostavitev informacijskega sistema za agroživilstvo - IPAS (Slovene)  1/1/2004 - 11/30/2006  PhD Martin Pavlovič  2,298 
52.  V5-0869  IPP - integrirana pridelava hrane (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Franc Bavec  3,979 
53.  V4-0885  Izdelava podlag, priprava podatkov ter izdelava scenarija za modele FOCUS za namen ocenjevanja tveganja za okolje pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Andrej Simončič  4,794 
54.  V4-0870  Razvoj metod za tehnično in zakonodajno obravnavo pojavov zanašanja (drifta) pri aplikaciji fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Mario Lešnik  4,440 
55.  V4-0760  Karakterizacija populacij gliv iz rodu Phytophthora kot podlaga za izboljšanje metod prognostike in varstva (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2006  PhD Alenka Munda  2,475 
56.  V1-0912  Vpeljava modelov FOCUS v Sloveniji za namen ocenjevanja tveganja za onesnaževanje vode pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Slovene)  9/1/2004 - 2/28/2006  PhD Andrej Simončič  3,127 
57.  V1-0798  Ocena stanja ter izdelava meril in ukrepov za učinkovit nadzor, sanacijo in preventivo pri ohranjanju kakovosti pitne vode kot posledica uporabe FFS na mode (Slovene)  1/1/2003 - 12/31/2005  PhD Andrej Simončič  3,770 
58.  V5-0863  Kodeks dobre kmetijske prakse (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Jože Verbič  8,924 
59.  V4-0750  Določevanje nekaterih dodatkov v jabolčnih in borovničevih sadnih sokovih (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Iztok Jože Košir  1,073 
60.  V4-0741  Razvoj optimalne tehnologije aplikacije rastnih regulatorjev v sadjarstvu (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Matej Stopar  2,521 
61.  V4-0749  Uvajanje novih metod za vzgojo kultivarjev hmelja, odpornih na Verticilium sp. (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Branka Javornik  3,372 
62.  V4-0460  Izdelava meril za pripravo postopkov in programov uporabe fitofarmacevtskih sredstev na območjih z omejeno uporabo (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Andrej Simončič  4,957 
63.  V4-0473  Sekundarni metabiliti hmelja - tradicionalna in potencialna uporaba (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Milica Kač  2,449 
64.  V4-0754  Razvoj metode za določevanje viroida in uvajanje metod za rutinsko določanje viroida in virusov v hmelju (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Branka Javornik  2,504 
65.  L4-3317  Adaptation strategies of hop plants (Humulus lupulus L.) in drought stress protection and AFLP analysis associated with resistance to damson hop aphid (Phorodon humuli Schrank)  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Dušica Majer  2,646 
66.  V4-0409  Ekonomska analiza diverzificirane proizvodnje na manjših sadjarskih obratih pri procesu približevanja slovenskega kmetijstva v evropski (Slovene)  10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Jernej Turk  428 
67.  V4-0418  Izdelava okolju sprejemljivejših postopkov gnojenja v skladu z nitratno smernico pri različni vodni bilanci v tleh na prodih in peskih (Slovene)  10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Nataša Jaecks Vidic  2,885 
68.  V4-0422  Oblikovanje osnov in vzpostavitev enotnega agrometeorološkega sistema za napovedi in signalizacijo za potrebe varstva rastlin pred bole (Slovene)  10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Andrej Simončič  6,365 
69.  V4-0394  Ocena obsega gospodarske škode zaradi okužbe breskev z virusom šarke in izdelava strategije za omejevanje posledic okužbe (Slovene)  10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Mojca Viršček Marn  3,791 
70.  V4-0408  Razvoj mikrobioloških metod za uradno preverjanje kakovosti (Slovene)  10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Janko Rode  1,440 
71.  V4-0411  Analiza stanja, oblikovanje osnov in izgradnja celovitega sistema za varstvo vrtnin pred boleznimi, škodljivci in pleveli (Slovene)  10/1/2000 - 8/31/2003  MSc Iztok Košir  4,532 
72.  L4-3307  Introduction of quality standards into a Slovenian agricultural production - according to market demands  7/1/2001 - 6/30/2003  PhD Martin Pavlovič  1,210 
73.  V4-0417  Metode fertigacije vrtnin in njihov vpliv na razvoj izbranih vrst vrtnin ter na okolje (Slovene)  10/1/2000 - 3/31/2003  PhD Nina Kacjan Maršić  1,818 
74.  V4-0413  Okolju in potrošniku prijazni sistemi gnojenja zeneljave z dušikom in uvajanje progoze namakanja (Slovene)  10/1/2000 - 3/31/2003  PhD Martina Bavec  1,693 
75.  V4-0414  Vzpostavljanje integrirane pridelave slovenskega hmelja na osnovi HACCP skladno z zahtevami svetovnega trga in varsta okolja (Slovene)  10/1/2000 - 9/30/2002  PhD Martin Pavlovič  634 
76.  V4-0295  Razvoj metod in orodij za odkrivanje,kontrolo, nadzor in eradikcalijo karantenskega organizma Verticillium spp. V Sloveniji (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Andrej Simončič  3,774 
77.  V4-0294  Žlahtnenje hmelja-vzgoja kultivarjev z visoko vsebnostjo alfa kislin (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2001  MSc Nataša Ferant  3,877 
78.  L4-1530  Somaklonska variabilnost v žlahtnjenju hmelja in optimizacija regeneracije (Slovene)  1/1/2000 - 6/30/2001  PhD Dušica Majer  3,975 
79.  L4-1525  Ekonomski model internalizacije eksternih efektov intenzivnega kmetijstva na območju Savinjske doline (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Martin Pavlovič  1,082 
80.  L4-1465  Gospodarska moč kmetij in agrarna struktura v Sloveniji (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Matija Kovačič  1,271 
81.  L2-1310  Modeliranje spiranja nitratov v podtalnico v slovenskih razmerah (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Matjaž Mikoš  3,818 
82.  J4-0726  Biochemical markers of resistance to hop powdery mildew  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,079 
83.  L4-0614  Ekonomsko vrednotenje vplivov kmetijske proizvodnje na naravno okolje (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Andrej Udovč  3,099 
84.  L4-0705  Medplant model kakovostne proizvodnje/vrednotenja zdravilnih rastlin (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Dea Baričevič  843 
85.  V4-0204  Vzpostavitev monitoring mreže onesnaženja v kmetijstvu (Slovene)  10/1/1998 - 9/30/2000  PhD Franc Lobnik  2,316 
ARIS research and infrastructure programmes (14) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P4-0022  Agro-food and natural resources economics  1/1/2018 - 12/31/2027  PhD Emil Erjavec  4,569 
2.  P4-0121  Biochemical and Biophysical-chemical characterization of natural substances  1/1/2018 - 12/31/2027  PhD Nataša Poklar Ulrih  3,019 
3.  P1-0242  Chemistry and structure of biologically active compounds  1/1/2015 - 12/31/2021  PhD Janez Plavec  2,296 
4.  P4-0077  Genetics and Modern Technologies of Crops  1/1/2015 - 12/31/2018  PhD Jernej Jakše  4,923 
5.  P4-0022  Agro-food and natural resources economics  1/1/2014 - 12/31/2017  PhD Emil Erjavec  4,172 
6.  P4-0121  Biochemical and biophysical characterization of natural compounds  1/1/2014 - 12/31/2017  PhD Nataša Poklar Ulrih  3,332 
7.  P1-0242  Chemistry and structure of biologically active compounds  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Janez Plavec  2,422 
8.  P4-0077  Genetics and modern technologies of agricultural plants  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Branka Javornik  5,520 
9.  P4-0121  Biokemijska in biofizikalno-kemijska karakterizacija naravnih snovi (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2013  PhD Nataša Poklar Ulrih  4,021 
10.  P4-0022  Competitiveness of the agri-food sector  1/1/2009 - 12/31/2013  PhD Emil Erjavec  4,592 
11.  P4-0121  Biokemijska in biofizikalno-kemijska karakterizacija naravnih snovi (Slovene)  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Veronika Abram  3,398 
12.  P1-0242  Chemistry and structure of biologically active compounds  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Janez Plavec  2,249 
13.  P4-0022  Competitiveness of the agri-food sector  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Emil Erjavec  4,443 
14.  P4-0077  Genetics and modern technologies of agricultural plants  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Branka Javornik  5,865 
Views history
Favourite