Loading...
PhD Andreja Cirman

PhD Andreja Cirman
no.: 18305 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 589 26 13
E-mail andreja.cirmanat signef.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 
5.02.02  Social sciences  Economics  Business sciences 
Keywords
Real estate, realestate finance, managerial economics
Points
300.82
A''
42.24
A'
42.24
A1/2
83.69
CI10
156
CImax
32
h10
7
A1
0.92
A3
0.05
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 20, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 14  100  92  6.57 
Scopus 20  188  172  8.6 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. A. Economics    SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1997 
Master's degree  M. Sc.     SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 2000 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 2003 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position ecris.org.employ_rolegroup Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Ljubljana, School of Economics and Business (SEB)  Research Centre of the Faculty of Economics  11/1/1997  Research counsellor  Researcher  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V5-1728  Review and analysis of development visions and potentials of Slovenian cities for defining key urban development measures   2018 - 2019  PhD Alenka Fikfak  2,552 
2. J5-5536  Comparative analysis of enterprises’ reactions to external shocks in countries of Southeast Europe, PIGS, and »core European countries«   2013 - 2016  PhD Janez Prašnikar  7,212 
3. J5-4169  Analysis of firm-level investment in tangible and intangible capital from the perspective of future competitive advantages of Slovene firms   2011 - 2012  PhD Janez Prašnikar  7,972 
4. V5-1042  Ekonomski in pravni vidiki vzpostavitve in izvedbe prožne varnosti na trgu dela (Slovene)   2010 - 2012  PhD Marko Pahor  4,436 
5. V5-0445  Financiranje visokega šolstva za tretje tisočletje (Slovene)   2008 - 2010  PhD Rok Strašek  6,788 
6. V5-0413  Oblikovanje modela merjenja uspešnosti poslovanja hotelskih podjetij (Slovene)   2008 - 2009  PhD Tanja Mihalič  5,424 
7. V5-0974  Ukrepi za izboljšanje bivalne kakovosti v mestih in drugih naseljih (Slovene)   2005  PhD Mojca Šašek Divjak  1,954 
8. V5-0971  Kako reševati vzroke in posledice (ne)načrtnega širjenja poselitvenih območij v Sloveniji in v združeni Evropi? (Slovene)   2004 - 2005  PhD Andreja Cirman  1,719 
9. V5-0723  (Ne)planirano širjenje urbanih območij - izziv za trajnostni razvoj, urejanje in načrtovanje prostora (Slovene)   2004  MSc Nataša Pichler-Milanovič  3,076 
10. L5-3462  New entry and economic performance of Slovenian' firms on SouthEast markets (markets of former Yugoslavia)   2002 - 2004  PhD Irena Vida  12,200 
11. J5-3308  Role of Entrepreneurship in Economic Development of Slovenia   2002 - 2004  PhD Boštjan Antončič  6,297 
12. J5-7789  Ekonomski izzivi Slovenije: rast, Evropa, konkurenčnost, podjetništvo, informatizacija (Slovene)   1999 - 2001  PhD Aleš Vahčič  19,302 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
Views history
Favourite