Loading...
PhD Tatjana Kavar

PhD Tatjana Kavar
no.: 18981 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.02.00  Biotechnical sciences  Animal production   
4.06.00  Biotechnical sciences  Biotechnology   
Keywords
Population genetics, parentage testing, molecular evolution
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
338
CImax
98
h10
9
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 18, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 17  500  455  26.76 
Scopus 21  601  553  26.33 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
      SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Zootechnical Department 1993 
Master's degree    Molecular Genetics  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1997 
Doctor's degree  Ph. D.   Molecular genetics, agriculture  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2001 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1127  Gentic characteristics of carniolan honey bee   2011 - 2013  PhD Peter Dovč 
2. J4-3621  Developmental potential of mammary gland cells: a comparative genomics approach   2012 - 2013  PhD Peter Dovč 
3. L4-2400  Raziskave mehanizmov razvoja nekroz na gomoljih krompirja po okužbi z Y virusom (Slovene)   2009  PhD Vladimir Meglič 
4. J1-2181  Vibracijski signali, reproduktivna izolacija in nastanek vrst v rodu Aphrodes (Hemiptera: Cicadellidae) (Slovene)   2009  PhD Meta Virant Doberlet 
5. J4-9476  Evaluation of common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes for selected genes conferring drought resistance   2007 - 2009  PhD Vladimir Meglič 
6. L4-9468  Use of genetic markers to breed pigs adapted for low salted dry hams   2007 - 2009  PhD Marjeta Čandek Potokar 
7. V4-0476  Razvoj metode za analizo odpornosti kmetijskih rastlin na sušni stres kot orodja v procesu žlahtnjenja (Slovene)   2009  PhD Andreja Čerenak 
8. V4-0328  Preučevanje odpornosti škodljivih organizmov na nekatera fitofarmacevtska sredstva (Slovene)   2007 - 2009  PhD Gregor Urek 
9. V4-0532  Vpliv prenosa genov, genske raznovrstnosti in raznolikosti ter tehnologije pridelovanja oljne ogrščice na soobstoj in izpolnjevanje pog (Slovene)   2008  PhD Vladimir Meglič 
10. L4-7111  Root pathogenic Cylindrocarpon species of Vitis vinifera in Slovenia        2005 - 2008  PhD Hans-Josef Schroers 
11. L4-7573  Traceability of genetically modified crops in the food and feed production.   2005 - 2008  PhD Vladimir Meglič 
12. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   2006 - 2007  PhD Jana Žel 
13. J4-6355  Molecular basis of tolerance to abiotic stress in Phaseolus sp.   2005 - 2007  PhD Vladimir Meglič 
14. V4-0752  Genetsko izboljšanje funkcionalnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin: krompir, zelje, fižol (Slovene)   2005  PhD Vladimir Meglič 
15. V4-0751  Razvoj in uvedba novih metod testiranja semenskega materiala kmetijskih rastlin, kot jih določajo mednarodni standardi (Slovene)   2005  PhD Jelka Šuštar Vozlič 
16. V4-0397  Uporaba biotehnoloških metod za preverjanje porekla živali in sledljivost vzorcev in proizvodov živalskega izvora (Slovene)   2000 - 2003  PhD Peter Dovč 
17. L4-3121  Development of molecular tools for conservation of identity and genetic diversity of marble trout   2002  PhD Aleš Snoj 
18. V4-0436  Proučevanje značilnosti populacijskih območij (Slovene)   2002  PhD Miha Adamič 
19. J4-3111  Transfer and segregation of immunoglobulins in the avian embryo   2002  PhD Aleš Snoj 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0220  Primerjalna genomika in genomska biodiverziteta (Slovene)   2010 - 2014  PhD Peter Dovč 
2. P4-0072  Agrobiodiversity   2009  PhD Vladimir Meglič 
3. P4-0072  Agrobiodiversity   2005 - 2008  PhD Vladimir Meglič 
4. P0-0552-0481  Molekularna biologija in imunologija (Slovene)   2002 - 2003  PhD Peter Dovč 
Views history
Favourite