Loading...
PhD Saša Širca

PhD Saša Širca
no.: 22935 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number 01 280 51 76
E-mail sasa.sircaat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.00  Biotechnical sciences  Plant production   
4.03.05  Biotechnical sciences  Plant production  Phytomedicine 
Keywords
Plant protection, phytonematology
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
386.04
A''
182.05
A'
253.56
A1/2
274
CI10
334
CImax
56
h10
10
A1
1.5
A3
5.71
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 20, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 34  353  308  9.06 
Scopus 38  428  366  9.63 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Agronomy Department  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2000 
Doctor's degree  Ph. D.   Biotechnology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2007 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Crop production  4/17/2001  Senior research associate   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-2001  Use of gaseous plasma for higher yields and lower use of antifungal agents in agriculture   11/1/2020 - 10/31/2023  PhD Ita Junkar  5,112 
2. L4-1840  New management practices for mitigating abiotic and biotic stresses in maize under changing climate conditions   7/1/2019 - 10/31/2022  PhD Uroš Žibrat  4,112 
3. V4-1602  Use of low risk plant protection methods in vegetable production   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Jaka Razinger  4,022 
4. J4-7162  Applications of aegerolysin-like proteins for detection and eradication of pests   1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Kristina Sepčić  4,863 
5. L4-7520  Utilization of common bean genetic resources for sustainable crop improvement and healthy food   1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Vladimir Meglič  5,190 
6. L4-5525  Epidemiology and Biodiversity Studies of Plant Pathogens   8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Maja Ravnikar  5,459 
7. J4-5527  Genomic / transcriptomic approaches to fungus-pest interactions and biological control   8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Hans-Josef Schroers  2,359 
8. V4-1130  Investigation of Environmentaly friendly maize growing systems and weed control   10/1/2011 - 3/31/2014  PhD Andrej Simončič  6,150 
9. V4-1075  Ogroženost naših gozdov zaradi borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2013  PhD Saša Širca  5,091 
10. V4-1068  Biofumigacija kot alternativa kemičnem zatiranju talnih škodljivih organizmov (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Sebastjan Radišek  3,903 
11. L4-1021  Can global climate changes influence the settlement of tropic plant parasitic species new to Slovenia, the example of Meloidogyne ethiopica?   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Gregor Urek  2,643 
12. L4-9585  Invasive fungi and isects harmful to forests   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Dušan Jurc  5,605 
13. V4-0313  Diagnostika povzročiteljev bolezni vinske trte (Slovene)   1/1/2006 - 9/30/2009  PhD Irena Mavrič Pleško  5,099 
14. V4-0324  Karakterizatcija patotipov rumene krompirjeve ogorčice Globodera rostochiensis in ovrednotenje raznolikosti (polimorfizmov) virulentnih genov (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Barbara Gerič Stare  2,588 
15. V4-0352  Škodljivi dejavniki za gozd v sodobnem času: metode spremljanja, ekološko modeliranje, vpliv gpspodarjenja ter načini ukrepanja (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Maja Jurc  6,610 
16. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   6/1/2006 - 5/31/2008  PhD Jana Žel  9,168 
17. L4-6294  Alternativne metode razkuževanja tal s pomočjo solarizacije in rastlinskih glukozinolatov (Slovene)   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Matej Stopar  3,950 
18. J4-6307  The role of nematode xiphinema rivesi dalmasso, 1969 for transmission of nepoviruses   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Gregor Urek  1,895 
19. L4-6477  Usage of entomopathogenic nematodes in plant protection - the method optimization   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Lea Milevoj  2,694 
20. V4-0110  Preučitev biokemije koruznega hrošča in nekaterih možnosti za njegov nadzor in obvladovanje v slovenskih rastnih razmerah (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Gregor Urek  3,770 
21. V4-0872  Povzročitelji novih in manj znanih bolezni vinske trte (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Gregor Urek  3,795 
22. V4-0461  Postopki nadziranja in diagnosticiranja nekaterih nevarnih škodljivih organizmov ter študij populacij na različnih geografskih območjih (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2005  PhD Gregor Urek  4,180 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0072  Agrobiodiversity   1/1/2018 - 12/31/2023  PhD Vladimir Meglič  4,909 
2. P4-0072  Agrobiodiversity   1/1/2013 - 12/31/2017  PhD Vladimir Meglič  4,795 
3. P4-0072  Agrobiodiversity   1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Vladimir Meglič  3,215 
International projects
Views history
Favourite