Loading...
PhD Janez Vogrinc

PhD Janez Vogrinc
no.: 23750 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail janez.vogrincat signguest.arnes.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.01.01  Social sciences  Educational studies  Pedagogy 
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
909.33
A''
98.7
A'
250.15
A1/2
423.48
CI10
162
CImax
46
h10
7
A1
2.94
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 10, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 102  87  9.67 
Scopus 19  206  182  9.58 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Pedagogy  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 2002 
Doctor's degree  Ph. D. in pedagogy    SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 2007 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (120%, RD:21%)  University of Ljubljana, Faculty of Education  Research and art institute  3/10/2003  Assistant  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J5-50155  AUGMENTED REALITY TO ACHIEVE BETTER UNDERSTANDING OF THE TRIPLE NATURE OF CHEMICAL CONCEPTS   2023  PhD Iztok Devetak  3,074 
2. J5-4573  Razvijanje veščin 21. stoletja za trajnostni razvoj in kvalitetno izobraževanje v času hitrih tehnološko pogojenih sprememb gospodarskega, socialnega in naravnega okolja (Slovene)   2022 - 2023  PhD Stanislav Avsec  4,661 
3. V5-2273  Development of a standard of blended learning in Slovenia   2022 - 2023  PhD Boris Aberšek  4,259 
4. V5-2278  Establishment of a system of monitoring and forecasting skills in education   2022 - 2023  PhD Janez Vogrinc  2,559 
5. J5-9328  Education of teachers as a factor of providing high-quality life-long learning in the learning society / the society of fast socio-economic changes and unsure future   2018 - 2021  PhD Milena Ivanuš Grmek  9,895 
6. J7-8278  Inquiry based learning of current research topics and identification of gifted students   2017 - 2020  PhD Mojca Čepič  3,494 
7. J5-6814  Explaining Effective and Efficient Problem Solving of the Triplet Relationship in Science Concepts Representations   2014 - 2017  PhD Saša Aleksej Glažar  6,052 
8. J5-4002  Introduction of current research interdisciplinary topic into education - liquid crystals   2011 - 2014  PhD Mojca Čepič  5,352 
9. N5-0001  Diferenciacija, enakost, produltivnost: socialne in ekonomske konsekvence razširjenih in diferenciranih visokošolskih sistemov z vidikov internacionalizacije (Slovene)   2010 - 2012  PhD Pavel Zgaga  1,700 
10. V5-1026  Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Milena Valenčič Zuljan  11,322 
11. V5-0424  Analiza dejavnikov, ki vplivajo na trajnejše znanje z razumevanjem naravoslovno-tehniških vsebin (Slovene)   2008 - 2010  PhD Saša Aleksej Glažar  4,882 
12. V5-0440  Spodbujanje kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku skozi proces vseživljenjskega učenja učiteljev (Slovene)   2008 - 2010  PhD Milena Valenčič Zuljan  7,597 
13. V5-0434  Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja (Slovene)   2008 - 2009  PhD Janez Vogrinc  3,930 
14. M4-0201  Razvoj patriotizma med mladimi (Slovene)   2007 - 2009  PhD Milena Valenčič Zuljan  5,957 
15. L5-6455  Education in a public school - establishing the educational concept   2004 - 2007  PhD Janez Krek  3,640 
16. V5-0938  Socialna klima na šoli - vzgojni koncept, preprečevanje nezaželenih pojavov (nasilje, droge) ter evalviranje preventivnih programov (Slovene)   2005 - 2006  PhD Janez Krek  3,234 
17. V5-0831  Standardizacija jezika Romov v Sloveniji in vključevanje romske kulture v vzgojo in izobraževanje (Slovene)   2005  PhD Janez Krek  1,593 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0367  Research on learning and teaching in contemporary society   2013 - 2016  PhD Saša Aleksej Glažar  10,754 
2. P5-0367  Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi (Slovene)   2009 - 2012  PhD Saša Aleksej Glažar  12,411 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. ERASMUS+-609906-EPP-1-2019-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP  Towards a Quality Oriented System of Initial Teacher Education to increase Teacher Professionalism in Kosovo (QATEK)   1/15/2020 - 1/14/2023  Janez Vogrinc   
2. TEMPUS-EACEA-544023  Modernizing teacher education at University of Prishtina   1/1/2014 - 12/31/2016  Janez Vogrinc   
3. ESS-PR11739  Analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno - izobraževalnem sistemu   1/1/2010 - 12/31/2012  Janez Vogrinc   
Views history
Favourite