Loading...
PhD Janez Vogrinc

PhD Janez Vogrinc
no.: 23750 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail janez.vogrincat signguest.arnes.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.01.01  Social sciences  Educational studies  Pedagogy 
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
941.4
A''
98.7
A'
312.41
A1/2
477.41
CI10
168
CImax
48
h10
7
A1
3.11
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 16, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 106  91  10.11 
Scopus 21  228  201  9.57 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Pedagogy  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 2002 
Doctor's degree  Ph. D. in pedagogy    SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 2007 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (120%, RD:21%)  University of Ljubljana, Faculty of Education  Research and art institute  3/10/2003  Assistant  Researcher  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J5-50155  AUGMENTED REALITY TO ACHIEVE BETTER UNDERSTANDING OF THE TRIPLE NATURE OF CHEMICAL CONCEPTS   2023 - 2024  PhD Iztok Devetak  3,213 
2. J5-4573  Developing the Twenty-first Century skills needed for sustainable development and quality education in the era of rapid technology-enhanced changes in the economic, social and natural environment   2022 - 2024  PhD Stanislav Avsec  4,859 
3. V5-2273  Development of a standard of blended learning in Slovenia   2022 - 2023  PhD Boris Aberšek  4,384 
4. V5-2278  Establishment of a system of monitoring and forecasting skills in education   2022 - 2023  PhD Janez Vogrinc  2,633 
5. J5-9328  Education of teachers as a factor of providing high-quality life-long learning in the learning society / the society of fast socio-economic changes and unsure future   2018 - 2021  PhD Milena Ivanuš Grmek  10,156 
6. J7-8278  Inquiry based learning of current research topics and identification of gifted students   2017 - 2020  PhD Mojca Čepič  3,637 
7. J5-6814  Explaining Effective and Efficient Problem Solving of the Triplet Relationship in Science Concepts Representations   2014 - 2017  PhD Saša Aleksej Glažar  6,270 
8. J5-4002  Introduction of current research interdisciplinary topic into education - liquid crystals   2011 - 2014  PhD Mojca Čepič  5,497 
9. N5-0001  Diferenciacija, enakost, produltivnost: socialne in ekonomske konsekvence razširjenih in diferenciranih visokošolskih sistemov z vidikov internacionalizacije (Slovene)   2010 - 2012  PhD Pavel Zgaga  1,744 
10. V5-1026  Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Milena Valenčič Zuljan  11,598 
11. V5-0424  Analiza dejavnikov, ki vplivajo na trajnejše znanje z razumevanjem naravoslovno-tehniških vsebin (Slovene)   2008 - 2010  PhD Saša Aleksej Glažar  4,977 
12. V5-0440  Spodbujanje kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku skozi proces vseživljenjskega učenja učiteljev (Slovene)   2008 - 2010  PhD Milena Valenčič Zuljan  7,743 
13. V5-0434  Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja (Slovene)   2008 - 2009  PhD Janez Vogrinc  4,010 
14. M4-0201  Razvoj patriotizma med mladimi (Slovene)   2007 - 2009  PhD Milena Valenčič Zuljan  6,092 
15. L5-6455  Education in a public school - establishing the educational concept   2004 - 2007  PhD Janez Krek  3,708 
16. V5-0938  Socialna klima na šoli - vzgojni koncept, preprečevanje nezaželenih pojavov (nasilje, droge) ter evalviranje preventivnih programov (Slovene)   2005 - 2006  PhD Janez Krek  3,292 
17. V5-0831  Standardizacija jezika Romov v Sloveniji in vključevanje romske kulture v vzgojo in izobraževanje (Slovene)   2005  PhD Janez Krek  1,669 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0367  Research on learning and teaching in contemporary society   2013 - 2016  PhD Saša Aleksej Glažar  10,946 
2. P5-0367  Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi (Slovene)   2009 - 2012  PhD Saša Aleksej Glažar  12,636 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. ERASMUS+-609906-EPP-1-2019-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP  Towards a Quality Oriented System of Initial Teacher Education to increase Teacher Professionalism in Kosovo (QATEK)   1/15/2020 - 1/14/2023  Janez Vogrinc   
2. TEMPUS-EACEA-544023  Modernizing teacher education at University of Prishtina   1/1/2014 - 12/31/2016  Janez Vogrinc   
3. ESS-PR11739  Analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno - izobraževalnem sistemu   1/1/2010 - 12/31/2012  Janez Vogrinc   
Views history
Favourite