Loading...
Iztok Sinjur

Iztok Sinjur
no.: 27789 source: ARRS

expert or technical associate – active in research organisation
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 63  62  15.5 
Scopus 86  78  8.67 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree     
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology  2/1/2006     
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. J2-1743  Infiltration processes in forested karst aquifers under changing environment   7/1/2019 - 6/30/2023  PhD Nataša Viršek Ravbar  4,919 
2. V4-1822  Improvement of the monitoring system for catching spruce bark beetles in control pheromone traps and the system of setting of control traps, and the development of an application for location planning and abundance of control traps and trap logs by regulatory units of the Slovenia Forest Service   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Maarten De Groot  3,541 
3. V4-1624  The impact of CTL technology to forest and determination of criteria for its implementation   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Janez Krč  2,751 
4. V4-1140  Designation of measures to ensure genetic-based forest protection   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Hojka Kraigher  3,341 
5. V4-1122  Wood potentials for perspective wood production chains in Slovenia   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Nike Krajnc  4,814 
6. L4-4318  Carbon dynamics in forest soils and the rhizosphere   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Hojka Kraigher  9,735 
7. L4-2265  Klimatske spremembe ter vplivi antropogenih motenj na primarno produkcijo v gozdnih tleh (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Hojka Kraigher  5,279 
8. V4-0521  Nove poti za razvoj trajnostnega pridobivanja in rabe lesa v Sloveniji (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Mirko Medved  2,769 
9. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Tine Grebenc  5,724 
10. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Hojka Kraigher  6,013 
11. V4-0349  Vpliv staranja ter globokih in površinskih poškodb na drevju na kvaliteto lesa (Slovene)   1/1/2007 - 11/30/2008  PhD Tomislav Levanič  3,989 
12. V4-0345  Intenziviranje pridobivanja in rabe lesa kot podlaga za razvoj trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Mirko Medved  1,840 
13. V4-0355  Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) na obsežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Gregor Božič  4,745 
14. L4-6236  Wetwood in silver fir (Abies alba Mill.)   2/1/2004 - 1/30/2007  PhD Nikolaj Torelli  4,079 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. I0-0012    1/1/2015 - 12/31/2021  Marko Bajc  1,064 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Hojka Kraigher  11,164 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Hojka Kraigher  11,128 
Views history
Favourite