Loading...
Iztok Sinjur

Iztok Sinjur
no.: 27789 source: ARIS

expert or technical associate – active in research organisation
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 87  86  21.5 
Scopus 10  120  106  10.6 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology  2/1/2006  System engineer  Junior expert or technical associate   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2026  Diseases, pests and drought stress of European beech at various climate change scenarios   2022 - 2023  PhD Nikica Ogris  7,081 
2. V4-1822  Improvement of the monitoring system for catching spruce bark beetles in control pheromone traps and the system of setting of control traps, and the development of an application for location planning and abundance of control traps and trap logs by regulatory units of the Slovenia Forest Service   2018 - 2021  PhD Maarten De Groot  3,877 
3. J2-1743  Infiltration processes in forested karst aquifers under changing environment   2019  PhD Nataša Viršek Ravbar  5,178 
4. V4-1624  The impact of CTL technology to forest and determination of criteria for its implementation   2016 - 2019  PhD Janez Krč  2,874 
5. V4-1140  Designation of measures to ensure genetic-based forest protection   2011 - 2014  PhD Hojka Kraigher  3,502 
6. V4-1122  Wood potentials for perspective wood production chains in Slovenia   2011 - 2014  PhD Nike Krajnc  5,124 
7. L4-4318  Carbon dynamics in forest soils and the rhizosphere   2011 - 2014  PhD Hojka Kraigher  10,320 
8. L4-2265  Klimatske spremembe ter vplivi antropogenih motenj na primarno produkcijo v gozdnih tleh (Slovene)   2009 - 2012  PhD Hojka Kraigher  5,598 
9. V4-0521  Nove poti za razvoj trajnostnega pridobivanja in rabe lesa v Sloveniji (Slovene)   2009 - 2011  PhD Mirko Medved  2,883 
10. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   2008 - 2011  PhD Tine Grebenc  6,010 
11. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2009 - 2011  PhD Hojka Kraigher  6,286 
12. V4-0349  Vpliv staranja ter globokih in površinskih poškodb na drevju na kvaliteto lesa (Slovene)   2007 - 2008  PhD Tomislav Levanič  4,083 
13. V4-0355  Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) na obsežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev (Slovene)   2008  PhD Gregor Božič  4,996 
14. V4-0345  Intenziviranje pridobivanja in rabe lesa kot podlaga za razvoj trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji (Slovene)   2007 - 2008  PhD Mirko Medved  1,879 
15. L4-6236  Wetwood in silver fir (Abies alba Mill.)   2006 - 2007  PhD Nikolaj Torelli  4,123 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. I0-0012  Infrastructural program of Slovenian Forestry Institute (ISGIS)   2022 - 2024  Marko Bajc  2,837 
2. I0-0012  Infrastrukturna skupina GIS (Slovene)   2018 - 2021  Marko Bajc  1,420 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2015 - 2019  PhD Hojka Kraigher  11,914 
4. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2007 - 2008  PhD Hojka Kraigher  11,740 
Views history
Favourite