Loading...
Marjan Šporar

Marjan Šporar
no.: 04727 source: ARIS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.02  Biotechnical sciences  Plant production  Soil and micro-climate 
Keywords
Soil maping, soil science, environmental studies
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Agronomy  SI 1975 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J4-9277  Novel soil remediation technologies and their influence on soil functioning   2007 - 2009  PhD Domen Leštan  1,742 
2. V4-0109  Trajnostni tehnološki ukrepi za izboljšanje vodno retenzijskih lastnosti tal z namenom zmanjševanja tveganja v poljedelski pridelavi zaradi suše (Slovene)   2005 - 2006  PhD Rok Mihelič  5,538 
3. M2-0029  Inženirski atlas tal Slovenije za potrebe Slovenske vojske (Slovene)   2004 - 2006  MSc Tomaž Prus  2,752 
4. V4-0450  Sonaravni sistemi obdelave tal za tehnološko učinkovito in okolju prijazno kmetijstvo (poljedelstvo) (Slovene)   2005  PhD Franc Lobnik  2,511 
5. V4-0460  Izdelava meril za pripravo postopkov in programov uporabe fitofarmacevtskih sredstev na območjih z omejeno uporabo (Slovene)   2003 - 2004  PhD Andrej Simončič  4,921 
6. J4-3084  Ligand enhanced heavy metals phytoextraction   2002 - 2004  PhD Domen Leštan  1,380 
7. V4-0390  Možnosti in modeli rabe zaraščajočih kraških in hribovitih površin (Slovene)   2001 - 2003  PhD Milan Pogačnik  8,215 
8. V4-0405  Zasnova metodologije za predstavitev sistema vrednostenja kmetijskih zemljišč (Slovene)   2001 - 2003  PhD Franc Lobnik  2,416 
9. V4-0418  Izdelava okolju sprejemljivejših postopkov gnojenja v skladu z nitratno smernico pri različni vodni bilanci v tleh na prodih in peskih (Slovene)   2001 - 2003  PhD Nataša Jaecks Vidic  2,854 
10. J4-1423  Tla v naravnih in agro-eko sistemih (Slovene)   2000 - 2001  PhD Nataša Jaecks Vidic  4,477 
11. J4-0694  Remediacija tal z glivnim inokulumom in rastlinskimi hiperakumulatorji (Slovene)   1998 - 2001  PhD Domen Leštan  3,941 
12. V4-0204  Vzpostavitev monitoring mreže onesnaženja v kmetijstvu (Slovene)   2000  PhD Franc Lobnik  2,295 
13. L4-1434  Optimization of composting for safe and economical recycling of municipal or agricultural organic wastes - model based on the case of municipality Ptuj   2000  PhD Domen Leštan  2,421 
14. V2-8575  Razvoj sistema za obvladovanje ogroženosti podtalnice zaradi točkovnih in razpršilnih industrijskih in urbanih ter kmetijskih izvorov o (Slovene)   1996 - 1998  PhD Miran Veselič  3,842 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0514-0481  Pedologija in varstvo okolja (Slovene)   2002 - 2003  PhD Franc Lobnik  3,737 
Views history
Favourite