Loading...
MSc Barbara Černič Mali

MSc Barbara Černič Mali
no.: 06255 source: ARIS

researcher – deceased
Phone number (01) 420 13 15
E-mail barbara.cernic-maliat signuirs.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.08.00  Social sciences  Urbanism   
Keywords
housing policies, housing renewal, urban policies, spatial regeneration, economic regeneration, regional development
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 1.33 
Scopus 11  1.8 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. A.   International management  SI University of Maribor, Faculty of Business and economics 1981 
Master's degree  Master of Arts in Economics    US University of New Orleans, Department of economics 1992 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J5-7323  The role of open space in urban neighbourhoods for the healthy childhood and active ageing   2016 - 2017  PhD Mojca Golobič  3,382 
2. J5-6824  Innovative Forms of Living Environments for Elderly People in Slovenia   2014 - 2017  PhD Boštjan Kerbler  1,641 
3. J5-4321  Model for the implementation of an efficient rental housing market in Slovenia   2013  PhD Richard Sendi  1,072 
4. J5-4271  The role of urban green areas for quality of life   2011 - 2013  PhD Mojca Golobič  1,044 
5. L5-2381  Ukrepi za uresničevanje pravic invalidv do dostopa brez ovir: inventarizacija obstoječih grajenih ovir v grajenem okolju in v pomembnih javnih objektih po Sloveniji (Slovene)   2009  PhD Richard Sendi  2,052 
6. L5-0012  Measures for the realisation of the rights of the disabled to barrier-free access   2008 - 2009  PhD Richard Sendi  1,879 
7. V5-0299  Prenova mesta: metodološka orodja za določanje in vrednotenje prednostnih območij in tipov prenove (Slovene)   2007 - 2008  PhD Breda Mihelič  1,362 
8. L5-6500  RESTATE - Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cities: Good Practices and New Visions for Sustainable Neighbourhoods and Cities   2004 - 2007  PhD Richard Sendi  1,398 
9. V5-0975  Sodobne metode in orodja prostorskega načrtovanja in odločanja s poudarkom na inovativnosti procesa planiranja in urejanja prostora (Slovene)   2005  PhD Mojca Golobič  2,259 
10. V5-0974  Ukrepi za izboljšanje bivalne kakovosti v mestih in drugih naseljih (Slovene)   2005  PhD Mojca Šašek Divjak  1,959 
11. V5-0963  Določitev primerjalnih prednosti območja Alpe-Jadran v širšem evropskem prostoru (Slovene)   2005  MSc Andrej Gulič  1,722 
12. V5-0964  Raziskovalne podlage za strategijo gradnje stanovanj do leta 2020 (Slovene)   2005  PhD Richard Sendi  1,094 
13. V5-0847  Podrobnejša pravila urejanja prostora v urbanih območjih (Slovene)   2003 - 2004  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  2,247 
14. V5-0722  Krajina kot razvojni dejavnik: Regionalni razvoj in spremembe kulturne krajine (Slovene)   2004  PhD Mojca Golobič  1,244 
15. V5-0721  Prenova mestnih središč: metodologija za usmerjanje prenove in dolgoročni razvoj mestnih središč v slovenskih mestih (Slovene)   2004  PhD Breda Mihelič  2,136 
16. L5-0489  Performance measurement of social service programs - the case of housing provision   1998 - 2001  PhD Srna Mandič  749 
17. L5-0715  Competitiveness of Slovene cities and the role of Ljubljana within the network of capital cities in central Europe: marketing the city of Ljubljana   1998 - 2000  PhD Richard Sendi  940 
18. J5-8999  The Regeneration of Large Social Housing Estates: An International Comparison and Prospect for Slovenia   1997 - 1999  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  1,606 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0100  Spatial Planning   2018 - 2020  PhD Barbara Goličnik Marušić  2,619 
2. I0-0016  Infrastrukturna dejavnost UI (Slovene)   2016 - 2020  Boštjan Cotič  1,155 
3. P5-0100  Spatial Planning   2014 - 2017  PhD Barbara Goličnik Marušić  3,313 
4. I0-0016  Infrastrukturna dejavnost UI (Slovene)   2013 - 2014  PhD Igor Bizjak  1,148 
5. P5-0100  Spatial planning   2010 - 2013  PhD Barbara Goličnik Marušić  5,001 
6. P0-0501-0505  Prostorsko planiranje (Slovene)   2001 - 2003  PhD Breda Mihelič  4,560 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. INTERREG-ALPINE-PlurAlps  PlurAlps - Enhancing capacities for a pluralistic Alpine Space   11/1/2016 - 10/31/2019  Barbara Černič Mali   
Views history
Favourite