Loading...
PhD Julij Nemanič

PhD Julij Nemanič
no.: 07151 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.07  Biotechnical sciences  Plant production  Technology of vegetal origin food 
Keywords
Grape, wine, production, polyphenols, anthocyanins, procyanidins, maceration, sensory analysis, wines evaluation
Points
67.8
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
44
CImax
16
h10
4
A1
0.18
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 25, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 80  74  18.5 
Scopus 92  85  21.25 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Dejan Bavčar  Master's degree  11/1/1998 - 4/30/2001  17919 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1965 
Master's degree      HR 1984 
Doctor's degree  Ph. D.     HR University of Zagreb, Faculty of Food Technology and Biotechnology 1993 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-0591  Vpliv izbranih fitofarmacevtskih sredstev za združbo kvasovk grozdne jagode (Slovene)   2002 - 2004  PhD Peter Raspor  4,071 
2. V4-0479  Določevanje izvora sladkorjev vin s kombinacijo SNIF-NMR, IRMS in kemometričnimi metodami (Slovene)   2001 - 2003  PhD Mitja Kocjančič  5,458 
3. V4-0400  Uvajanje referenčne metode za uradno kontrolo vina na vsebnosti ochratoxina (Slovene)   2001 - 2003  PhD Mitja Kocjančič  1,658 
4. V4-0404  Pridelava vina brez uporabe SO2 (Slovene)   2000 - 2003  PhD Julij Nemanič  861 
5. V4-0299  Določevanje izvora sladkorjev v vinih s kombinacijo SNIF-NMR,IRMS in kemometričnimi metodami (Slovene)   2000 - 2001  PhD Mitja Kocjančič  4,790 
6. V4-0304  Naravni fenolni in antioksidanti v slovenskem gorzdju in vinih (Slovene)   2000 - 2001  PhD Urška Vrhovšek  2,512 
7. L4-1184  'DETERMINATION OF QUALITY PARAMETERS OF WINES FROM NEW CLONES OF LOCAL GRAPEVINE VARIETIES 'Ranina', 'Žipon' and 'Pinela'.   1999 - 2001  PhD Mitja Kocjančič  1,268 
8. L4-8849  Analiza razprostranjenosti avtohtonih vinskih kvasovk v Sloveniji in njihova karakterizacija (Slovene)   1998 - 1999  PhD Peter Raspor  3,908 
9. V4-9119  Primerjava metod pri določanju izotopske sestave vin - ugotavljanje izvora sladkorjev v vinih z uporabo SNIF-NMR in stabilnih izotopov (Slovene)   1998 - 1999  PhD Mitja Kocjančič  3,221 
10. L4-7375  Vpliv obstoječih in posodobljenih vinarskih tehnologij na kakovost in gospodarnost pridelave vin avtohtonih sort (Slovene)   1998  PhD Julij Nemanič  1,832 
11. L4-7353  Izdelava podatkov baze izotopskega sestava slovenskih vin s pomočjo nmr (Slovene)   1996 - 1998  PhD Ana Gregorčič  1,658 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0133  Sustainable Agriculture   2004  PhD Matej Stopar  10,309 
2. P0-0505-0401  Fruit-, vine-growing and wine production   2001 - 2003  PhD Matej Stopar  3,928 
Views history
Favourite