Loading...
PhD Karmen Pažek

PhD Karmen Pažek
no.: 22514 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number 02 250 58 00
E-mail karmen.pazekat signum.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.08  Biotechnical sciences  Plant production  Economics of agro-food processing and rural development 
5.04.03  Social sciences  Administrative and organisational sciences  Management 
Keywords
quantitative methods in farm management, operation research, farm
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
638.79
A''
60.44
A'
151.91
A1/2
325.24
CI10
315
CImax
48
h10
10
A1
2.06
A3
0.34
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 23, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 39  349  261  6.69 
Scopus 51  492  354  6.94 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Agronomy  SI University of Maribor, Faculty of Agriculture 2000 
Master's degree  M. Sc.   Agriculturale economics  SI University of Maribor, Faculty of Agriculture 2003 
Doctor's degree  Ph. D.   Agriculturale economics  SI University of Maribor, Faculty of Agriculture 2006 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences  Research group for plant production and processing  6/1/2001  Full professor  Researcher  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2206  Construction of a theoretical model for the formation of the price of agricultural products in food supply chains in Slovenia   2022 - 2024  PhD Jernej Prišenk 
2. V4-2010  Assessment of value-based food chains with the aim to identify the »bottle-necks« and to elaborate the recommendations for further development in Slovenia   2020 - 2023  PhD Jernej Prišenk 
3. V4-1514  Organic food in gastronomy - situation, potential and concept (model) of short supply chains for delivery of local organic food (acronym: EKO-GASTRO)   2015 - 2017  PhD Martina Bavec 
4. V4-1137  Alternative field crops under different production systems, crop rotations as a basic principal for adaptation to climate changes and qualitative feed - food supply   2011 - 2014  PhD Franc Bavec 
5. V4-1115  New technological measures for growing fruits without phytopharmaceutical residues   2011 - 2013  PhD Janez Hribar 
6. V7-1118  Economics of organic farming in Slovenia   2011 - 2013  PhD Črtomir Rozman 
7. V4-1059  Analiza stanja in možnosti javno zasebnih partnerstev pri trženju lokalnih prehrambenih izdelkov iz gorsko hribovskih območij (Slovene)   2010 - 2012  PhD Andreja Borec 
8. V4-1054  Razvoj sistema za analizo upravljanja strategij s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskih modelov, dreves odločanja in modela realnih opcij (akronim Toča II) (Slovene)   2010 - 2012  PhD Stane Klemenčič 
9. V4-1019  Vseživljenjsko e-izobraževanje na področju ekološkega kmetijstva (Slovene)   2010 - 2012  PhD Franc Bavec 
10. V4-0472  Sladka koruza - razvoj novega, okoljsko, ekonomsko in podnebno sprejemljivega proizvoda (Slovene)   2008 - 2011  PhD Franc Bavec 
11. V4-0489  Razvoj strateških scenarijev in optimalnih struktur trajnostne proizvodnje biogoriv v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2010  PhD Zorka Novak Pintarič 
12. J4-9532  The quality of food dependent on agricultural production method   2007 - 2010  PhD Martina Bavec 
13. V4-0533  Internacionalizacija slovenskega kmetijskega in živilskega sektorja in njegova konkurenčnost na mednarodnih trgih (Slovene)   2008 - 2009  PhD Darja Majkovič 
14. V4-0341  Raba travinja za ohranjanje pestrosti, ekološko kmetovanje in zagotavljanje trajnih in kakovostnih pridelkov krme (Slovene)   2009  PhD Branko Kramberger 
15. V4-0332  Intercropping - alternativa za zmanjšanje inputov v pridelavi zelenjave in poljščin (Slovene)   2007 - 2009  PhD Martina Bavec 
16. V4-0333  Analiza možnosti uvedbe energetskih rastlin za predelavo v bioplin na slovenskih kmetijskih gospodarstvih (Slovene)   2007 - 2008  PhD Bogomir Muršec 
17. V4-0359  Analiza upravljanja s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskih modelova in dreves odločanja (Slovene)   2007 - 2008  PhD Stane Klemenčič 
18. V4-0334  Razvoj sistema za podporo odločanju na ekoloških kmetijah (Slovene)   2006 - 2008  PhD Karmen Pažek 
19. V4-0101  Razvoj metodološkega orodja za kvantitativno ocenjevanje multifunkcionalnosti kmetijstva (Slovene)   2005 - 2006  PhD Jernej Turk 
20. V4-0104  Ekološka pridelava zelenjave (Slovene)   2005 - 2006  PhD Martina Bavec 
21. L4-6349  Investigation of some indefinite aspects of growth, composition and rheological properties of grain amaranth seed   2004 - 2005  PhD Franc Bavec 
22. V4-0865  Spremljanje stanja tal in omejitve za ekološko kmetovanje na onesnaženih območjih (Slovene)   2003 - 2005  PhD Martina Bavec 
23. V4-0744  Sodobnim trendom in klimatskim spremembam prilagojene tehnologije pridelovanja lucerne (Slovene)   2004  PhD Stane Klemenčič 
24. V5-0869  IPP - integrirana pridelava hrane (Slovene)   2003 - 2004  PhD Franc Bavec 
25. V4-0421  Večnamenska vloga podorin v kmetijski pridelavi (Slovene)   2002 - 2003  PhD Branko Kramberger 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0022  Agro-food and natural resources economics   2018 - 2024  PhD Emil Erjavec 
2. P4-0022  Agro-food and natural resources economics   2014 - 2017  PhD Emil Erjavec 
Views history
Favourite