Loading...
MSc Romana Rutar

MSc Romana Rutar
no.: 11092 source: ARIS

expert or technical associate – active in research organisation
E-mail romana.rutarat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
Seed, seed quality testing, seed health testing
Points
17.65
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
3
CImax
3
h10
1
A1
0.05
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 28, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1988 
Master's degree      HR 1999 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title ecris.org.employ_rolegroup
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Crop production  2/15/1989  Assistant for health, biological and ph.    Researcher 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2001  Use of gaseous plasma for higher yields and lower use of antifungal agents in agriculture   2020 - 2023  PhD Ita Junkar  5,413 
2. V4-1806  Establishment of a system for the use of DNA markers for genetic identification and verification of varietal authenticity and purity of major cereals and brasicas as a basis for the quality production of seeds, food and feed   2018 - 2021  PhD Vladimir Meglič  2,257 
3. V4-1128  Preservation of grassland's biotic diversity using preservation seed mixtures system   2011 - 2013  PhD Vladimir Meglič  4,148 
4. V1-1090  Invazivne tujerodne rastlinske vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Andrej Simončič  6,186 
5. V4-0473  Ocena tveganja vnosa invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Slovenijo kot posledica vpliva podnebnih sprememb (Slovene)   2008 - 2011  PhD Andrej Simončič  4,812 
6. V4-0532  Vpliv prenosa genov, genske raznovrstnosti in raznolikosti ter tehnologije pridelovanja oljne ogrščice na soobstoj in izpolnjevanje pog (Slovene)   2008  PhD Vladimir Meglič  4,730 
7. V4-0326  Preprečevanje onesnaženja žit in koruze s toksini plesni iz rodu Fusarium (Slovene)   2007 - 2008  PhD Jože Verbič  2,090 
8. L4-7573  Traceability of genetically modified crops in the food and feed production.   2005 - 2008  PhD Vladimir Meglič  2,657 
9. V4-0751  Razvoj in uvedba novih metod testiranja semenskega materiala kmetijskih rastlin, kot jih določajo mednarodni standardi (Slovene)   2004 - 2005  PhD Jelka Šuštar Vozlič  1,653 
10. V4-0392  Izboljšanje pridelka, kakovosti, odpornosti proti boleznim in prehrambene vrednosti krmnih metuljnic (Slovene)   2000 - 2003  PhD Vladimir Meglič  1,462 
11. L4-0741  Biological and genetic diversity of weeds, grassland and field crop species   2000 - 2001  PhD Vladimir Meglič  2,298 
12. V4-9131  Razvoj sortnega preskušanja in semenarstva v skladu s pravili Evropske unije (Slovene)   1998 - 1999  MSc Jože Ileršič  4,439 
13. L4-7330  Optimiziranje tehnologij pridelovanja in skladiščenja izbranih kmetijskih rastlin (Slovene)   1998    1,771 
14. V4-6930  Analiza vzrokov za variabilnost višine in kakovosti pridelka pšenice (Slovene)   1998  Andrej Zemljič  1,877 
15. V4-6587  Vključevanje stročnic v sonaravne modele njivske proizvodnje (Slovene)   1998  Zoran Čergan  641 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0501-0401  Genetics, breeding and testing of technologies in agriculture   2001 - 2003  PhD Vladimir Meglič  3,862 
Views history
Favourite