Loading...
PhD Marko Debeljak

PhD Marko Debeljak
no.: 15660 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
1.03.03  Natural sciences and mathematics  Biology  Ecosystems 
1.08.00  Natural sciences and mathematics  Control and care of the environment   
Keywords
Forest ecology, systems ecology, ecological energetics, ecological modelling
Points
299.62
A''
62.8
A'
113.34
A1/2
206.48
CI10
644
CImax
106
h10
13
A1
1.06
A3
5.83
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 21, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 47  832  733  15.6 
Scopus 52  1,024  909  17.48 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc. Forestry  Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources 1995 
Master's degree    Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources 1998 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2002 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Jožef Stefan Institute  Department of Knowledge Technologies  7/1/2004  Senior research associate   
Full time employment (20%, RD:20%)  Jožef Stefan International Postgraduate School  IPS Research Group  10/1/2009  Senior research associate   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. N2-0056  Machine Learning for Systems Sciences   9/1/2016 - 8/31/2019  PhD Sašo Džeroski  1,919 
2. J4-7362  Development of a multi-method approach to study wildlife behavior: investigating human-bear conflicts in contrasting landscapes of Europe   1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Klemen Jerina  3,209 
3. L2-7509  Structured output prediction with applications in sustainable agricultural production   1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Sašo Džeroski  1,547 
4. L4-4091  Ecological restoration of natural disturbances in forests   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Jurij Diaci  6,444 
5. J2-2285  Podatkovno rudarjenje za integrativno analizo podatkov v sistemski biologiji (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Sašo Džeroski  1,537 
6. V4-0519  Analiza in scenarij razvoja in rabe gozdov v Sloveniji (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2011  PhD Andrej Bončina  3,698 
7. J2-0734  Advanced machine learning methods for automated modelling of dynamic systems   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Sašo Džeroski  2,714 
8. V4-0532  Vpliv prenosa genov, genske raznovrstnosti in raznolikosti ter tehnologije pridelovanja oljne ogrščice na soobstoj in izpolnjevanje pog (Slovene)   9/1/2008 - 12/31/2010  PhD Vladimir Meglič  4,532 
9. M1-0137  Metodologija izdelave podrobne digitalne karte višine in gostote vegetacijskega pokrova (Slovene)   6/1/2006 - 11/30/2008  PhD Mitja Janža  5,073 
10. V4-0314  Harmonizacija tehnologij za celovito sledljivost gensko spremenjenih organizmov v produkciji kmetijskih pridelkov in živil ter njihov soobstoj s konvencionalno in ekološko pridelavo (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Vladimir Meglič  8,322 
11. V4-0351  Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje ohranjevanja genofonda gozdnih drevesnih vrst ob uporabi gensko spremenjenih dreves v kmetijstvu (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Robert Brus  7,838 
12. V4-0352  Škodljivi dejavniki za gozd v sodobnem času: metode spremljanja, ekološko modeliranje, vpliv gpspodarjenja ter načini ukrepanja (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Maja Jurc  6,610 
13. L2-6575  Processing lidar data (Development and usage of algorithms for mapping and estimation of forest stand biomass and structure using lidar and digital multispectral imagery)   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Sašo Džeroski  2,894 
14. V4-0762  Terroir kot element konkurenčnosti pridelave grozdja sorte rebula v Goriških brdih (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2006  PhD Polonca Trebše  2,205 
15. V1-0712  Študija ranljivosti prostora in celovita presoja vplivov na okolje za hitro železnico v Sloveniji in Regionalni razvojni program statis (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Branko Kontić  2,255 
16. L2-5161  Intelligent materials, polyamide, nylon, shrinkage, shrinkage force, impulse laser, surgery, suture.   1/1/2003 - 6/30/2004  PhD Nada Lavrač  3,064 
17. Z1-4514  Temperatura površja ekosistema kot indikator njegove integritete (Slovene)   7/1/2002 - 6/30/2004  PhD Mladen Franko  896 
18. V4-0175  Ohranjanje ogroženih vrst divjadi in drugih prosto živečih živali (Slovene)   9/1/1998 - 12/31/2000  PhD Miha Adamič  6,136 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P2-0103  Knowledge Technologies   1/1/2022 - 12/31/2027  PhD Sašo Džeroski  5,142 
2. P2-0103  Knowledge Technologies   1/1/2015 - 12/31/2021  PhD Sašo Džeroski  5,185 
3. P2-0103  Knowledge Technologies   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Nada Lavrač  4,833 
4. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Hojka Kraigher  11,128 
5. P2-0103  Knowledge Technologies   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Nada Lavrač  5,040 
6. P0-0502-1540  Experimental methods in the environment   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Mladen Franko  1,683 
7. P0-0531-0481  Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (Slovene)   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Marijan Kotar  7,040 
Views history
Favourite