Loading...
PhD Marko Debeljak

PhD Marko Debeljak
no.: 15660 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
1.03.03  Natural sciences and mathematics  Biology  Ecosystems 
1.08.00  Natural sciences and mathematics  Control and care of the environment   
Keywords
Forest ecology, systems ecology, ecological energetics, ecological modelling
Points
251.02
A''
0
A'
89.16
A1/2
184.03
CI10
771
CImax
102
h10
15
A1
0.85
A3
3.45
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 21, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 50  986  875  17.5 
Scopus 55  1,204  1,078  19.6 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc. Forestry  Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources 1995 
Master's degree    Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources 1998 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2002 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position ecris.org.employ_rolegroup Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Jožef Stefan Institute  Department of Knowledge Technologies  7/1/2004  Senior research associate  Researcher   
Full time employment (20%, RD:20%)  Jožef Stefan International Postgraduate School  IPS Research Group  10/1/2009  Senior research associate  Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. N2-0056  Machine Learning for Systems Sciences   2016 - 2019  PhD Sašo Džeroski  2,022 
2. J4-7362  Development of a multi-method approach to study wildlife behavior: investigating human-bear conflicts in contrasting landscapes of Europe   2016 - 2018  PhD Klemen Jerina  3,395 
3. L2-7509  Structured output prediction with applications in sustainable agricultural production   2016 - 2018  PhD Sašo Džeroski  1,628 
4. L4-4091  Ecological restoration of natural disturbances in forests   2011 - 2014  PhD Jurij Diaci  6,730 
5. J2-2285  Podatkovno rudarjenje za integrativno analizo podatkov v sistemski biologiji (Slovene)   2009 - 2012  PhD Sašo Džeroski  1,615 
6. V4-0519  Analiza in scenarij razvoja in rabe gozdov v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2011  PhD Andrej Bončina  3,859 
7. J2-0734  Advanced machine learning methods for automated modelling of dynamic systems   2008 - 2011  PhD Sašo Džeroski  2,827 
8. V4-0532  Vpliv prenosa genov, genske raznovrstnosti in raznolikosti ter tehnologije pridelovanja oljne ogrščice na soobstoj in izpolnjevanje pog (Slovene)   2008 - 2010  PhD Vladimir Meglič  4,786 
9. M1-0137  Metodologija izdelave podrobne digitalne karte višine in gostote vegetacijskega pokrova (Slovene)   2007 - 2008  PhD Mitja Janža  5,279 
10. V4-0314  Harmonizacija tehnologij za celovito sledljivost gensko spremenjenih organizmov v produkciji kmetijskih pridelkov in živil ter njihov soobstoj s konvencionalno in ekološko pridelavo (Slovene)   2007 - 2008  PhD Vladimir Meglič  8,762 
11. V4-0351  Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje ohranjevanja genofonda gozdnih drevesnih vrst ob uporabi gensko spremenjenih dreves v kmetijstvu (Slovene)   2007 - 2008  PhD Robert Brus  8,136 
12. V4-0352  Škodljivi dejavniki za gozd v sodobnem času: metode spremljanja, ekološko modeliranje, vpliv gpspodarjenja ter načini ukrepanja (Slovene)   2007 - 2008  PhD Maja Jurc  7,012 
13. L2-6575  Processing lidar data (Development and usage of algorithms for mapping and estimation of forest stand biomass and structure using lidar and digital multispectral imagery)   2006 - 2007  PhD Sašo Džeroski  3,003 
14. V4-0762  Terroir kot element konkurenčnosti pridelave grozdja sorte rebula v Goriških brdih (Slovene)   2004  PhD Polonca Trebše  2,304 
15. V1-0712  Študija ranljivosti prostora in celovita presoja vplivov na okolje za hitro železnico v Sloveniji in Regionalni razvojni program statis (Slovene)   2004  PhD Branko Kontić  2,291 
16. L2-5161  Intelligent materials, polyamide, nylon, shrinkage, shrinkage force, impulse laser, surgery, suture.   2003 - 2004  PhD Nada Lavrač  3,152 
17. Z1-4514  Temperatura površja ekosistema kot indikator njegove integritete (Slovene)   2002 - 2004  PhD Mladen Franko  920 
18. V4-0175  Ohranjanje ogroženih vrst divjadi in drugih prosto živečih živali (Slovene)   2000  PhD Miha Adamič  6,332 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P2-0103  Knowledge Technologies   2022 - 2024  PhD Sašo Džeroski  5,728 
2. P2-0103  Knowledge Technologies   2015 - 2021  PhD Sašo Džeroski  5,507 
3. P2-0103  Knowledge Technologies   2009 - 2014  PhD Nada Lavrač  5,089 
4. P2-0103  Knowledge Technologies   2006 - 2008  PhD Nada Lavrač  5,266 
5. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2004  PhD Hojka Kraigher  11,702 
6. P0-0502-1540  Experimental methods in the environment   2002 - 2003  PhD Mladen Franko  1,739 
7. P0-0531-0481  Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (Slovene)   2002 - 2003  PhD Marijan Kotar  7,166 
Views history
Favourite