Loading...
PhD Helena Šircelj

PhD Helena Šircelj
no.: 16075 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 423 11 61
E-mail helena.sirceljat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
general botany, stress physiology, stress biochemistry, drought stress
Points
373.64
A''
0
A'
287.39
A1/2
319.44
CI10
847
CImax
219
h10
15
A1
1.4
A3
0.01
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 1, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 35  972  911  26.03 
Scopus 37  1,170  1,097  29.65 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology 1995 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2001 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (120%, RD:26%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Applied Botany and Plant Ecology  1/8/1996  Assistant  Assistant professor 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J4-5524  The effect of iodine and selenium on growth and quality of crops   2013 - 2016  PhD Vekoslava Stibilj  4,528 
2. L4-1021  Can global climate changes influence the settlement of tropic plant parasitic species new to Slovenia, the example of Meloidogyne ethiopica?   2010 - 2011  PhD Gregor Urek  2,678 
3. V4-0531  Uporaba sodobnih pridelovalnih tehnologij za doseganje višje kakovosti vrtnin (Slovene)   2008  PhD Nina Kacjan Maršić  1,661 
4. L4-6267  Determination of interactions between hop flea beetle (psylliodes attenuatus koch) and host plants   2004 - 2007  PhD Veronika Abram  2,393 
5. V4-0742  Možnosti izboljšanja kakovosti grozdja z uravnavanjem vodnega statusa pri vinski trti (Slovene)   2004 - 2006  MSc Boris Koruza  2,021 
6. L4-4090  Optimizacija kakovosti zdravilnih rastlin (Echinacea purpurea Moench., Gentiana lutea L., Hypericum perforatum L.) v pridelovanju (Slovene)   2002 - 2005  PhD Dea Baričevič  2,328 
7. V4-0738  Fiziološki in kakovostni mejniki integrirane pridelave grozdja (Slovene)   2004  PhD Zora Korošec-Koruza  2,436 
8. Z4-3196  Interrelations of different stress factors in selected plants.   2002 - 2004  PhD Dominik Vodnik  1,473 
9. J4-2186  Povečanje atmosferskih koncentracij CO2 in fotooksidantov ter kroženje ogljika v naravnih sistemih tla - rastlina (Slovene)   2000 - 2002  PhD Dominik Vodnik  2,363 
10. L4-8823  Vpliv različnih tehnoloških postopkov in naravnih danosti na kakovost slovenskega sadja; združen z L4-9026 (Slovene)   1998 - 1999  PhD Franci Štampar  2,768 
11. J4-8615  Investigation of photooxidant impact on chosen indicator species   1997 - 1999  PhD Franc Batič  2,407 
12. L4-7354  Vpliv listne površine, fotosintetske aktivnosti in hormonskega stanja plodičev na redno rodnost jablane po uporabi sredstev za redčenje (Slovene)   1998  PhD Franc Batič  4,294 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0085  Agroecosystems   2020 - 2023  PhD Domen Leštan  6,378 
2. P4-0085  Agroecosystems   2015 - 2019  PhD Domen Leštan  7,542 
3. P4-0085  Applied Botany, Genetics and Ecology   2009 - 2014  PhD Franc Batič  9,607 
4. P4-0085  Applied Botany, Genetics and Ecology   2004 - 2008  PhD Franc Batič  9,599 
5. P0-0511-0481  Applied botany, genetics and ecology   2002 - 2003  PhD Franc Batič  3,785 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. EKSRP-    6/29/2021 - 6/29/2024     
Views history
Favourite