Loading...
PhD Anton Ivančič

PhD Anton Ivančič
no.: 16240 source: ARIS

researcher – retired
E-mail anton.ivancicat signuni-mb.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
Genetics, plant improvement, improvement of tropical crops, hybridization of plants
Points
354.84
A''
0
A'
102.28
A1/2
219.87
CI10
461
CImax
67
h10
11
A1
1.17
A3
0.07
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 4, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 43  588  486  11.3 
Scopus 44  689  569  12.93 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc. agr.   Field crops  HR 1976 
Master's degree    Plant Genetics and Breeding  HR 1980 
Doctor's degree  Ph. D.     HR University of Zagreb, Faculty of agriculture 1982 
Specialization      US 1984 
  B. Sc.   Philosophy  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1985 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1410  GUIDELINES OF TABLE GRAPE PRODUCTION IN SLOVENIA WITH THE AIM TO INCREASE SELF-SUFFECIENCY   2014 - 2017  PhD Denis Rusjan  2,715 
2. V4-1413  Preservation and suitability of use, establishment of maintenance selection and production of seed material of maize landraces and important field crops in sustainable agriculture   2014 - 2017  PhD Borut Bohanec  10,634 
3. V4-1116  Breeding of oil-seed pumpkins   2011 - 2014  PhD Borut Bohanec  1,341 
4. V4-0475  Določitev optimalne tehnologije pridelave grozdja glede na napovedane klimatske spremembe in prihodnost slovenskega vinogradništva (Slovene)   2009 - 2011  PhD Stanislav Vršič  1,468 
5. V4-0335  Genetsko izboljšanje kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin za konkurenčno in trajnostno prid (Slovene)   2007 - 2009  PhD Jelka Šuštar Vozlič  4,118 
6. V4-0515  Tehnologije pridelave sadja 'brez ostankov fitofarmacevtskih sredstev' (Slovene)   2008  PhD Stanislav Tojnko  3,278 
7. V4-0101  Razvoj metodološkega orodja za kvantitativno ocenjevanje multifunkcionalnosti kmetijstva (Slovene)   2005 - 2006  PhD Jernej Turk  6,415 
8. V4-0752  Genetsko izboljšanje funkcionalnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin: krompir, zelje, fižol (Slovene)   2004 - 2005  PhD Vladimir Meglič  4,103 
9. V4-0365  Škodljivci in bolezni v gozdovih Slovenije ter varstvo gozdov (Slovene)   2001 - 2003  PhD Božidar Krajnčič  2,481 
10. V4-0295  Razvoj metod in orodij za odkrivanje,kontrolo, nadzor in eradikcalijo karantenskega organizma Verticillium spp. V Sloveniji (Slovene)   2000 - 2001  PhD Andrej Simončič  3,759 
11. V4-0294  Žlahtnenje hmelja-vzgoja kultivarjev z visoko vsebnostjo alfa kislin (Slovene)   2000 - 2001  MSc Nataša Ferant  3,861 
12. V4-9122  Žlahtnjenje oljnih buč; oblikovanje grmičastih oblik oljnih buč (Slovene)   1998 - 2000  PhD Anton Ivančič  1,181 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
Views history
Favourite