Loading...
Groups source: ARIS

Research group for international economics

Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 
5.02.02  Social sciences  Economics  Business sciences 
Keywords
international economic relations, global economy, liberalisation of foreign trade, liberalisation of capital flows, monetary systems, monetary policy, international competitiveness, international migration
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
4,307.88
A''
1,487.99
A'
2,805.88
A1/2
3,024.54
CI10
1,632
CImax
117
h10
21
A1
16.37
A3
7
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 21, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 112  1,423  1,311  11.71 
Scopus 126  1,909  1,757  13.94 
Researchers (6)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  27501  PhD Matjaž Črnigoj  Economics  Researcher  167 
2.  38168  PhD Miha Dominko  Economics  Researcher  92 
3.  09110  PhD Boris Majcen  Economics  Researcher  484 
4.  30812  PhD Marko Ogorevc  Economics  Researcher  104 
5.  24563  PhD Miroslav Verbič  Economics  Researcher  480 
6.  51926  PhD Darja Zabavnik  Economics  Researcher  15 
Research projects (30) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  V2-1734  Evaluation of greenhouse gasses mitigation measures in industry  4/1/2018 - 3/31/2020  PhD Matevž Pušnik  2,606 
2.  V5-1644  Development of the modelling platform for the estimation of the effects of particular measures and structural reforms  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Boris Majcen  1,501 
3.  J5-7447  Public spending and fiscal multipliers under various economic policy mixes: A quarterly macroeconometric approach  1/1/2016 - 12/31/2017  PhD Miroslav Verbič  3,591 
4.  J5-6815  Determinants and effects of Slovenian firms' positioning in global value chains  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Jože Damijan  5,990 
5.  J5-4223  DEVELOPMENT OF DYNAMIC MICROSIMULATION MODEL  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Boris Majcen  2,686 
6.  V5-1001  Izgradnja simulacijskega modela za davek od dohodkov pravnih oseb (Slovene)  10/1/2010 - 3/31/2013  PhD Miroslav Verbič  1,631 
7.  J5-0340  RESEARCH AND DEVELOPMENT, EDUCATION AND ECONOMIC GROWTH: A DYNAMIC GENERAL EQUILIBRIUM APPROACH WITH ENDOGENOUS GROWTH  2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Boris Majcen  1,097 
8.  V5-0401  Nadaljnji razvoj in vzdrževanje mikrosimulacijskega modela (Slovene)  9/1/2008 - 10/31/2010  PhD Boris Majcen  1,436 
9.  V5-0400  Dinamični stohastični model splošnega ravnovesja za analizo ekonomske politike v EMU (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Igor Masten  971 
10.  V5-0286  Položaj seniorjev - ekonomske in socialne posledice staranja prebivalstva (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Jože Damijan  3,903 
11.  L5-7351  Slovenian GEM-E3 module for the analysis of economic consequences of GHG emissions abatement  9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Peter Stanovnik  971 
12.  V5-0302  Povezovanje kriterijev in ukrepov za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja mest in drugih naselij v širšem mestnem območju (Slovene)  10/1/2006 - 6/30/2008  PhD Dejan Rebernik  2,885 
13.  Z5-7185  MEASURING THE SUSTAINABLE COMPETITIVENESS AND DEVELOPMENT OF TOOLS FOR MONITORING SELECTED POLICIES   9/1/2005 - 8/31/2007  PhD Boris Majcen  616 
14.  J5-6483  Theory of optimum currency areas and economic effects of inclusion in emu  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Boris Majcen  3,284 
15.  V5-0924  Vpliv lastništva in načina upravljanja na konkurenčnost in rezultate poslovanja slovenskih podjetij ter predlogi institucionalnih sprememb (Slovene)  9/1/2004 - 10/31/2006  PhD Jože Damijan  8,590 
16.  V5-0542  Izračunljiv model splošnega ravnotežja za slovensko gospodarstvo (Slovene)  11/1/2001 - 10/31/2006  PhD Boris Majcen  3,528 
17.  V5-0918  Ocenjevanje proizvodne vrzeli ter uporaba ocene za ugotavljanje strukturne/ciklične javnofinančne pozicije, napovedovanje inflacije in ugotavljanje obratov v gospodarskem ciklu (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2006  PhD Boris Majcen  4,458 
18.  V5-0915  Uporaba razširjenega modela OLG za simuliranje vplivov davčne strukture na konkurenčnost slovenskega gospodarstva (Slovene)  9/1/2004 - 6/30/2006  PhD Boris Majcen  4,353 
19.  V5-0913  Možnosti in mehanizmi za vodenje makroekonomskih politik v razmerah vključitve Slovenije v Evropsko monetarno unijo (Slovene)  9/1/2004 - 4/30/2006  MSc Vladimir Lavrač  456 
20.  V5-0808  Priprava metodologije za dolgoročne projekcije ekonomskega razvoja Slovenije (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2004  PhD Boris Majcen  986 
21.  V5-0610  Ekonomske posledice spreminjanja demografske strukture slovenskega prebivalstva (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Boris Majcen  4,323 
22.  V5-0611  Načrtovanje, ocenjevanje, spremljanje in vrednotenje državnih investicij ter razvojnih programov (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Boris Majcen  1,199 
23.  L5-0896  Economic efficiency and equity in education in Slovenia and the required informational bases for their quantification  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Milena Bevc  356 
24.  L5-0656  Population, family and welfare: attitudes towards and measures  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Nada Stropnik  877 
25.  V5-0376  Izračunljiv model spolšnega ravnovesja za Slovenijo (Slovene)  11/1/2000 - 3/31/2001  PhD Boris Majcen  2,933 
26.  V4-0277  Ekonomske posledice prevzema veterinarsko-sanitarnih pravil EU (Slovene)  11/1/1999 - 4/30/2000  PhD Janez Bešter  444 
27.  V5-0217  Priprava strokovnih podlag za strategijo regionalnega razvoja Slovenije (Slovene)  9/1/1999 - 4/30/2000  PhD Boris Majcen  769 
28.  J4-8603  Developing analytical tools for the coherent economic analysis of agricultural markets in slovenia  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Jernej Turk  2,768 
29.  V2-9138  Ukrepi približevanja zahtevam okoljske zakonodaje Evropske Unije (Slovene)  11/1/1997 - 10/31/1998  PhD Viktor Grilc  4,303 
30.  L5-7875  Vključevanje Slovenije v Evropsko unijo (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  PhD Milan Lapornik  550 
ARIS research and infrastructure programmes (3) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P5-0096  New development strategy of Slovenia as a member of the EU  1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Boris Majcen  6,084 
2.  P5-0096  New development strategy of Slovenia as a member of the EU  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Boris Majcen  6,037 
3.  P0-0502-0502  Zunanjeekonomski odnosi - evropske integracije (Slovene)  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Boris Majcen  3,788 
Views history
Favourite