Loading...
Groups source: ARIS

Research group for social development

Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 
Keywords
social security, poverty, income distribution and inequality, economics of education, health economics, inter-generational transfers of income, population and family economics
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
2,686.37
A''
1,405.79
A'
2,169.35
A1/2
2,197.68
CI10
931
CImax
74
h10
18
A1
11
A3
0.75
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 14, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 62  832  795  12.82 
Scopus 68  989  938  13.79 
Researchers (9)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  33234  PhD Tjaša Bartolj  Economics  Researcher  77 
2.  54736  Enia Bearzotti  Economics  Researcher 
3.  57804  Ksenija Pekeč    Junior expert or technical associate 
4.  33182  PhD Kaja Primc  Economics  Researcher  92 
5.  58260  Teja Savenc    Junior expert or technical associate 
6.  15323  PhD Renata Slabe Erker  Economics  Researcher  299 
7.  28931  PhD Andrej Srakar  Economics  Researcher  448 
8.  18261  MSc Larisa Vodeb  Educational studies  Junior expert or technical associate 
9.  57805  Katarina Zupančič    Junior expert or technical associate 
Research projects (31) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  J5-9332  How to speed up growth of Slovenian enterprises: Structural dinamisation, granularity, internationalisation and innovation  7/1/2018 - 6/30/2021  PhD Jože Damijan  5,773 
2.  V4-1814  Analytical support for higher efficiency and targeting of agri-environmental policy towards environment and nature in Slovenia  11/1/2018 - 10/31/2020  PhD Andrej Udovč  5,856 
3.  J5-8235  Exploring and understanding welfare state determinants of care provision for older people in the community in Slovenia and Austria  6/1/2017 - 5/31/2020  PhD Valentina Hlebec  3,827 
4.  V4-1608  IMPACTS AND PERSPECTIVES OF CAP ON SLOVENIAN AGRICULTURE AND RURAL AREAS  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Luka Juvančič  6,618 
5.  V5-1052  Migracije v Sloveniji kot razvojni dejavnik države in njenih regij (Slovene)  10/1/2010 - 3/31/2013  PhD Milena Bevc  988 
6.  V4-1063  Parametri trajnostnega razvoja kmetijstva (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Renata Slabe Erker  2,850 
7.  V5-1031  Učinkovita državna podpora za športno aktivnost državljanov (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Simona Kustec  960 
8.  V5-0443  Beg možganov med raziskovalci v Sloveniji s posebnim ozirom na absolvente 'programa mladih raziskovalcev' in 'programa mladih raziskova (Slovene)  10/1/2008 - 3/31/2011  PhD Milena Bevc  3,479 
9.  V5-0459  Zniževanje administrativnih stroškov predpisov za večjo konkurenčnost gospodarstva (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Maja Klun  2,331 
10.  V5-0462  Revščina in materialna deprivacija starejšega prebivalstva (Slovene)  9/1/2008 - 2/28/2010  PhD Nada Stropnik  2,104 
11.  V5-0414  Uvajanje eko-tehnologij v slovenskih podjetjih (Slovene)  9/1/2008 - 2/28/2010  PhD Renata Slabe Erker  1,317 
12.  V5-0291  Intervencije na trgu dela (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Nada Stropnik  1,630 
13.  V5-0274  Merjenje in vrednotenje razvojne politike IER (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Renata Slabe Erker  2,589 
14.  V5-0262  Ovrednotenje administrativnih ovir za povečanje konkurenčnosti podjetij (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Maja Klun  2,062 
15.  V5-0298  Trajnostni razvoj varovanih območij - celostni pristop in aktivna vloga države; trajnostno gospodarjenje v varovanih območjih z vidika doseganja skladnejšega regionalnega razvoja (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Dušan Plut  3,682 
16.  V5-0224  Sistem financiranja terciarnega izobraževanja, njegova pravičnost in ekonomska učinkovitost (Slovene)  10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Milena Bevc  2,791 
17.  V4-0102  Politika večnamenskega kmetijstva v Sloveniji in njeno vrednotenje (Slovene)  9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Luka Juvančič  2,421 
18.  V5-0946  Potencialni odliv človeških virov iz slovenske RRD v tujino in v druge dejavnosti v Sloveniji ter primerjava s stanjem sredi 90. let (Slovene)  9/1/2004 - 4/30/2006  PhD Milena Bevc  899 
19.  V5-0633  Dejavniki in indikatorji razvoja na znanju temelječe (slovenske) družbe (Slovene)  10/1/2002 - 3/31/2006  PhD Milena Bevc  2,471 
20.  V5-0842  Ekonomski vidik prostorskih vrednot v procesu usklajevanja razvojnih interesov in varstvenih zahtev (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Renata Slabe Erker  1,019 
21.  V5-0953  Stališča prebivalstva kot odraz novih trendov v starševstvu in podlaga za preoblikovanje družinske politike v Sloveniji (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2005  PhD Nada Stropnik  466 
22.  V5-0586  Analiza in predlog reform socialnega in davčnega sistema v Sloveniji na podlagi mikrosimulacijskega modela (Slovene)  11/1/2001 - 10/31/2004  PhD Tine Stanovnik  1,554 
23.  V5-0814  Mehanizmi in ukrepi za prenos znanja iz akademske in raziskovalne sfere v gospodarstvo v luči novih inovacijskih paradigem - stanje in trendi razvoja v Slov (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2004  PhD Franc Mali  2,240 
24.  V5-0729  Biotska raznolikost kot vir ekonomskega razvoja (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2003  PhD Renata Slabe Erker  299 
25.  V5-0730  Ocenjevanje okoljske trajnosti za učvrstitev konkurenčnosti - grožnje in priložnost (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2003  PhD Renata Slabe Erker  299 
26.  L5-1553  Optimisation of Child Tax Reliefs and Child Benefits from Families’ Viewpoint  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Nada Stropnik  466 
27.  J5-7786  Ekonomske posledice članstva Slovenije v EU (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Tine Stanovnik  3,320 
28.  V5-0380  Sistem indikatorjev za spremljanje socialnega razvoja (Slovene)  11/1/2000 - 2/28/2001  PhD Tine Stanovnik  698 
29.  V5-9142  Konsistentnost in učinkovitost socialnih transferjev v Sloveniji (Slovene)  12/1/1997 - 1/30/2001  PhD Tine Stanovnik  1,247 
30.  V5-0221  Trg dela in migracije v Sloveniji v luči vključitve v EU (Slovene)  9/1/1999 - 6/30/2000  PhD Ivan Svetlik  2,041 
31.  L5-7831  Medgeneracijski transferji dohodkov v Sloveniji (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Tine Stanovnik  1,114 
ARIS research and infrastructure programmes (1) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P0-0503-0502  Socialni razvoj (Slovene)  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Tine Stanovnik  1,461 
Views history
Favourite