Loading...
Groups source: ARIS

Research group for social development

Research activity

Code Science Field Subfield
5.00.00  Social sciences     
5.02.00  Social sciences  Economics   
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 
Keywords
social security, poverty, income distribution and inequality, economics of education, health economics, inter-generational transfers of income, population and family economics
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
4,630.65
A''
1,844.55
A'
3,225.23
A1/2
3,383.55
CI10
1,208
CImax
86
h10
19
A1
18
A3
3.4
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on September 29, 2023; A3 for period 2017-2021
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 102  1,120  1,042  10.22 
Scopus 105  1,254  1,161  11.06 
Researchers (8)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  33234  PhD Tjaša Bartolj  Economics  Researcher  77 
2.  54736  Enia Bearzotti  Economics  Researcher 
3.  57804  Ksenija Pekeč    Junior expert or technical associate 
4.  15337  PhD Valentina Prevolnik Rupel  Economics  Researcher  383 
5.  33182  PhD Kaja Primc  Economics  Researcher  81 
6.  15323  PhD Renata Slabe Erker  Economics  Researcher  291 
7.  28931  PhD Andrej Srakar  Economics  Researcher  430 
8.  57805  Katarina Zupančič    Junior expert or technical associate 
Research projects (31) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  J5-9332  How to speed up growth of Slovenian enterprises: Structural dinamisation, granularity, internationalisation and innovation  7/1/2018 - 6/30/2021  PhD Jože Damijan  5,249 
2.  V4-1814  Analytical support for higher efficiency and targeting of agri-environmental policy towards environment and nature in Slovenia  11/1/2018 - 10/31/2020  PhD Andrej Udovč  5,611 
3.  J5-8235  Exploring and understanding welfare state determinants of care provision for older people in the community in Slovenia and Austria  6/1/2017 - 5/31/2020  PhD Valentina Hlebec  3,740 
4.  V4-1608  IMPACTS AND PERSPECTIVES OF CAP ON SLOVENIAN AGRICULTURE AND RURAL AREAS  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Luka Juvančič  6,381 
5.  V5-1052  Migracije v Sloveniji kot razvojni dejavnik države in njenih regij (Slovene)  10/1/2010 - 3/31/2013  PhD Milena Bevc  979 
6.  V4-1063  Parametri trajnostnega razvoja kmetijstva (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Renata Slabe Erker  2,772 
7.  V5-1031  Učinkovita državna podpora za športno aktivnost državljanov (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Simona Kustec  932 
8.  V5-0443  Beg možganov med raziskovalci v Sloveniji s posebnim ozirom na absolvente 'programa mladih raziskovalcev' in 'programa mladih raziskova (Slovene)  10/1/2008 - 3/31/2011  PhD Milena Bevc  3,317 
9.  V5-0459  Zniževanje administrativnih stroškov predpisov za večjo konkurenčnost gospodarstva (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Maja Klun  2,262 
10.  V5-0462  Revščina in materialna deprivacija starejšega prebivalstva (Slovene)  9/1/2008 - 2/28/2010  PhD Nada Stropnik  2,051 
11.  V5-0414  Uvajanje eko-tehnologij v slovenskih podjetjih (Slovene)  9/1/2008 - 2/28/2010  PhD Renata Slabe Erker  1,300 
12.  V5-0291  Intervencije na trgu dela (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Nada Stropnik  1,616 
13.  V5-0274  Merjenje in vrednotenje razvojne politike IER (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Renata Slabe Erker  2,546 
14.  V5-0262  Ovrednotenje administrativnih ovir za povečanje konkurenčnosti podjetij (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Maja Klun  2,000 
15.  V5-0298  Trajnostni razvoj varovanih območij - celostni pristop in aktivna vloga države; trajnostno gospodarjenje v varovanih območjih z vidika doseganja skladnejšega regionalnega razvoja (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Dušan Plut  3,591 
16.  V5-0224  Sistem financiranja terciarnega izobraževanja, njegova pravičnost in ekonomska učinkovitost (Slovene)  10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Milena Bevc  2,747 
17.  V4-0102  Politika večnamenskega kmetijstva v Sloveniji in njeno vrednotenje (Slovene)  9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Luka Juvančič  2,363 
18.  V5-0946  Potencialni odliv človeških virov iz slovenske RRD v tujino in v druge dejavnosti v Sloveniji ter primerjava s stanjem sredi 90. let (Slovene)  9/1/2004 - 4/30/2006  PhD Milena Bevc  890 
19.  V5-0633  Dejavniki in indikatorji razvoja na znanju temelječe (slovenske) družbe (Slovene)  10/1/2002 - 3/31/2006  PhD Milena Bevc  2,452 
20.  V5-0842  Ekonomski vidik prostorskih vrednot v procesu usklajevanja razvojnih interesov in varstvenih zahtev (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Renata Slabe Erker  989 
21.  V5-0953  Stališča prebivalstva kot odraz novih trendov v starševstvu in podlaga za preoblikovanje družinske politike v Sloveniji (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2005  PhD Nada Stropnik  463 
22.  V5-0586  Analiza in predlog reform socialnega in davčnega sistema v Sloveniji na podlagi mikrosimulacijskega modela (Slovene)  11/1/2001 - 10/31/2004  PhD Tine Stanovnik  1,537 
23.  V5-0814  Mehanizmi in ukrepi za prenos znanja iz akademske in raziskovalne sfere v gospodarstvo v luči novih inovacijskih paradigem - stanje in trendi razvoja v Slov (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2004  PhD Franc Mali  2,209 
24.  V5-0729  Biotska raznolikost kot vir ekonomskega razvoja (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2003  PhD Renata Slabe Erker  291 
25.  V5-0730  Ocenjevanje okoljske trajnosti za učvrstitev konkurenčnosti - grožnje in priložnost (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2003  PhD Renata Slabe Erker  291 
26.  L5-1553  Optimisation of Child Tax Reliefs and Child Benefits from Families’ Viewpoint  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Nada Stropnik  463 
27.  J5-7786  Ekonomske posledice članstva Slovenije v EU (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Tine Stanovnik  3,290 
28.  V5-0380  Sistem indikatorjev za spremljanje socialnega razvoja (Slovene)  11/1/2000 - 2/28/2001  PhD Tine Stanovnik  697 
29.  V5-9142  Konsistentnost in učinkovitost socialnih transferjev v Sloveniji (Slovene)  12/1/1997 - 1/30/2001  PhD Tine Stanovnik  1,243 
30.  V5-0221  Trg dela in migracije v Sloveniji v luči vključitve v EU (Slovene)  9/1/1999 - 6/30/2000  PhD Ivan Svetlik  2,017 
31.  L5-7831  Medgeneracijski transferji dohodkov v Sloveniji (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Tine Stanovnik  1,110 
ARIS research and infrastructure programmes (1) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P0-0503-0502  Socialni razvoj (Slovene)  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Tine Stanovnik  1,457 
Views history
Favourite