Loading...
Groups source: ARIS

Historiography

Research activity

Code Science Field Subfield
6.01.00  Humanities  Historiography   
Keywords
Modern history, Ethnic questions
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
18,555.72
A''
1,228.23
A'
6,561.61
A1/2
10,628.27
CI10
302
CImax
44
h10
8
A1
61.65
A3
10.03
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 9, 2023; A3 for period 2017-2021
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 65  133  129  1.98 
Scopus 119  319  293  2.46 
Researchers (32)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  33083  PhD Kornelija Ajlec  Historiography  Researcher  363 
2.  08682  PhD Bojan Balkovec  Historiography  Researcher  674 
3.  54974  Jan Bernot  Historiography  Researcher  20 
4.  19135  PhD Alenka Cedilnik  Historiography  Researcher  115 
5.  31851  PhD Ana Cergol Paradiž  Historiography  Researcher  200 
6.  53483  Sindi Časar  Historiography  Researcher  21 
7.  58153  Robin Dolar  Historiography  Researcher 
8.  22285  PhD Mitja Ferenc  Historiography  Researcher  540 
9.  50826  PhD Božidar Jožef Flajšman  Historiography  Researcher  540 
10.  35489  PhD Manca Grgić Renko  Historiography  Researcher  162 
11.  19340  PhD Sašo Jerše  Historiography  Researcher  140 
12.  28529  PhD Jernej Kosi  Historiography  Researcher  177 
13.  58341  Nuša Kovačič    Junior expert or technical associate 
14.  31243  PhD Peter Mikša  Historiography  Researcher  678 
15.  14304  PhD Dušan Mlacović  Historiography  Researcher  203 
16.  18850  PhD Janez Mlinar  Historiography  Researcher  196 
17.  11484  PhD Božo Repe  Historiography  Researcher  2,476 
18.  56912  Aljaž Sekne  Historiography  Researcher 
19.  25579  PhD Irena Selišnik  Historiography  Researcher  313 
20.  54743  Žiga Smolič  Historiography  Researcher  29 
21.  21848  PhD Rok Stergar  Historiography  Researcher  324 
22.  28440  PhD Urška Strle  Historiography  Researcher  208 
23.  18953  Barbara Šatej  Historiography  Junior expert or technical associate  34 
24.  06249  PhD Peter Štih  Historiography  Researcher  781 
25.  06248  PhD Marko Štuhec  Historiography  Researcher  270 
26.  58081  Francesco Toncich  Historiography  Researcher 
27.  23967  PhD Danijela Trškan  Educational studies  Researcher  665 
28.  36648  Jasna Vanček    Junior expert or technical associate 
29.  39166  PhD Maja Vehar  Historiography  Researcher  141 
30.  13806  PhD Marta Verginella  Humanities  Researcher  910 
31.  50579  Vita Zalar  Historiography  Researcher  43 
32.  33080  PhD Žiga Zwitter  Humanities  Researcher  184 
Research projects (28) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  J6-1801  Post-Imperial Transitions and Transformations from a Local Perspective: Slovene Borderlands Between the Dual Monarchy and Nation States (1918–1923)  7/1/2019 - 6/30/2023  PhD Jernej Kosi  5,304 
2.  J6-9439  Artwork as Reflection of Knowledge and Networking. The Role of Education and Social Connectedness of Artists and Patrons in the Late Middle-Ages and Early-Modern Times  7/1/2018 - 6/30/2022  PhD Mija Oter Gorenčič  2,316 
3.  J6-8248  Make This Land German ... Italian ... Hungarian ... Croatian! The Role of the Occupation Border in the Denationalization Policy and the Lives of the Slovene Population.  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Božo Repe  9,073 
4.  J6-8249  Refugees - a never ending story  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Petra Svoljšak  5,671 
5.  J6-7152  Borders in Arms. Political Violence in the northern Adriatic, 1914-1941.  1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Borut Klabjan  4,364 
6.  J6-6832  Slovene diplomats and foreign policy aspects of the independence process of the Republic of Slovenia, 1980–1992  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Jože Pirjevec  6,494 
7.  J6-6834  Women and the First World War  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Marta Verginella  3,329 
8.  N6-0018  Multikuturna prijateljstva in narodne vezi na presečiščih slovenskega, italijanskega in nemškega sveta v (1848-1941) (Slovene)  9/1/2013 - 8/31/2016  PhD Marta Verginella  2,867 
9.  J6-4132  History of Administrative Borders and Boundaries: Slovenian-Croatian Border 1800 - 1991  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Marko Zajc  4,074 
10.  J6-4329  Italian Fascist Camps in the Memories of Slovenian Men and Women  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Oto Luthar  3,307 
11.  J6-4087  Man, Nature and Environment between the Northern Adriatic and the Eastern Alps in the Premodern Times  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Peter Štih  4,979 
12.  J6-4104  Slovenian Place Names in Time and Space (Historical Topography of Slovenia from the Middle Ages to the 19th Century)  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Mihael Kosi  3,929 
13.  L6-2309  Manevrska struktura Narodne zaščitev organih za notranje zadeve leta 1990 (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Damijan Guštin  5,803 
14.  J6-2192  PRAVNA IN POLITIčNA ZGODOVINA žENSK NA SLOVENSKEM (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Marta Verginella  3,267 
15.  J6-0430  The Positioning of Urban Elite of Slovenian Cities in the Social and Economic Movements and Processes in the Period from 13th Century to 16th Century  2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Peter Štih  2,263 
16.  V5-0261  Primerjalno proučevanje delovanja varnostnega sistema v krizni situaciji z ozirom na begunsko problematiko: Problematika madžarskih beguncev po drugi svetovni vojni in zlasti leta 1956-57 v Sloveniji (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Attila Kovacs  2,178 
17.  V5-0237  Vloga lokalne zgodovine v osnovni in srednji šoli (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Danijela Trškan  665 
18.  Z6-6233  Illyricum under the dynasty of Theodosius  7/1/2004 - 6/30/2008  PhD Rajko Bratož  586 
19.  J5-6526  New models of knowledge organisation  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Maja Žumer  2,865 
20.  J5-3439  Analysis of the FRBR model and its implications for new computer catalogs  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Maja Žumer  755 
21.  L5-3452  School systems, Textbooks and Knowledge Society: Limits of Market Regulations in Small Language Societies  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Mihael Kovač  1,897 
22.  J6-1034  Slovenci od začetka slovenskega narodnega preporoda do samostojne države (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Dušan Nečak  3,115 
23.  J6-7804  Archival research  1/1/1996 - 12/31/2000    5,458 
24.  L5-8978  Some Aspects of Information Literacy  7/1/1997 - 6/30/2000  PhD Darja Piciga  1,002 
25.  J6-8801  Slovene history  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Peter Štih  7,918 
26.  L6-0079  Knjiga in bralci IV. (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/1999  PhD Martin Žnideršič  986 
27.  J6-6326  Nemci na Slovenskem 1941-1955 (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  PhD Dušan Nečak  3,539 
28.  J6-7218  Slovenci in Evropa (Slovene)  1/1/1995 - 6/30/1998  PhD Peter Vodopivec  5,789 
ARIS research and infrastructure programmes (6) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P6-0235  Slovene history  1/1/2015 - 12/31/2021  PhD Božo Repe  10,404 
2.  P2-0214  Computer Vision  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Franc Solina  2,376 
3.  P6-0235  Slovene history  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Božo Repe  11,254 
4.  P2-0214  Computer Vision  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Franc Solina  2,038 
5.  P6-0235  Slovene history  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Rajko Bratož  10,741 
6.  P0-0501-0581  Zgodovinopisje (Slovene)  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Rajko Bratož  10,818 
Views history
Favourite