Loading...
PhD Neža Čadež

PhD Neža Čadež
no.: 18332 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 423 11 61
E-mail neza.cadezat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.06.04  Biotechnical sciences  Biotechnology  Microbe biotechnology 
Keywords
culture collections, yeasts, taxonomy, identification
Points
339.81
A''
22.03
A'
90.71
A1/2
196.5
CI10
1,235
CImax
280
h10
19
A1
1.11
A3
0.05
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 21, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 51  1,353  1,262  24.75 
Scopus 55  1,562  1,450  26.36 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1997 
Doctor's degree  Ph. D.   Biotechnology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2005 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title ecris.org.employ_rolegroup
Full time employment (120%, RD:70%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil (Slovene)  8/4/1997  Researcher  Assistant professor  Researcher 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J4-4560  Engineering polygenic traits in S. cerevisiae   2023 - 2024  PhD Uroš Petrovič  1,788 
2. J4-4552  Adaptation of wine yeasts to climate change   2022 - 2024  PhD Neža Čadež  4,264 
3. L4-8222  Metabolic model of transfer kinetics of fermentabile compounds from raw materials in beer   2017 - 2020  PhD Iztok Jože Košir  1,613 
4. J4-8226  Modulation of polyketid synthase complex involved in early and late stages of tetracycline biosynthesis   2017 - 2020  PhD Hrvoje Petković  1,464 
5. L7-8277  The development of enzyme formulation for disinfecting prion-contaminated areas.   2017 - 2019  PhD Nataša Poklar Ulrih  3,238 
6. J4-7608  Control of contamination of poultry meat with campylobacters in slaughterhouse   2016 - 2019  PhD Matjaž Ocepek  4,283 
7. J4-7637  Investigations of bacterial social interactions in biotechnologically and medically important microbial biofilms   2016 - 2019  PhD Ines Mandić-Mulec  3,857 
8. L1-4067  Microbial adhesion management on material surfaces   2011 - 2014  PhD Klemen Bohinc  6,739 
9. J4-4149  Study of hom(e)ologous recombination in the evolution of polyketide synthases   2011 - 2014  PhD Štefan Fujs  4,374 
10. V4-1110  Ensuring Food safety: problems of Camylobacter contamination of poultry and poultry meat in Slovenia   2011 - 2012  PhD Matjaž Ocepek  6,131 
11. V4-1079  Fitofenoli za izboljšanje varnosti in obstojnosti živil (Slovene)   2011 - 2012  PhD Sonja Smole - Možina  6,111 
12. V4-1080  Odpornost proti antibiotikom pri bakterijah živalskega izvora (Slovene)   2011 - 2012  PhD Irena Zdovc  3,820 
13. J4-2154  Moduliranje medceličnega komuniciranja mikroorganizmov zaradi dejavnikov okolja (Slovene)   2009 - 2012  PhD Peter Raspor  4,999 
14. L4-2188  Primerjalna genomika za ciljne izboljšave industrijskih sevov (Slovene)   2011  PhD Hrvoje Petković  3,797 
15. J4-0838  Influence of interactions between yeasts on wine fermentation and maturation   2008 - 2011  PhD Peter Raspor  5,020 
16. J1-2054  Molekularni mehanizmi sinergističnih in antagonističnih toksičnih učinkov heterocikličnih aminov v kombinaciji z bioaktivnimi prehranskimi onesnažili in naravnimi sestavinmi (Slovene)   2010  PhD Metka Filipič  6,256 
17. J4-2195  Preučevanje biosinteze eritromicina s proteomskimi orodji (Slovene)   2009  PhD Polona Jamnik  3,153 
18. M3-0234  Razvoj multifunkcionalnega biosenzorja in metod merjenja na principu Površinske plazmonske resonance za hitro detekcijo nevarnih snovi v vodi in hrani (Slovene)   2009  PhD Jan Mavri  4,941 
19. J4-6249  Impact of chromium and iron species interaction on yeast cell performance   2004 - 2007  PhD Peter Raspor  5,126 
20. V4-0591  Vpliv izbranih fitofarmacevtskih sredstev za združbo kvasovk grozdne jagode (Slovene)   2002 - 2005  PhD Peter Raspor  4,071 
21. V4-0469  Razvoj preskusnih metod za izvajanje uradne kontrole prisotnosti gensko spremenjenih organizmov (Slovene)   2001 - 2004  PhD Jana Žel  5,612 
22. V4-0402  Bioprocesi priprave funcionalnih dodatkov živil (Slovene)   2001 - 2003  PhD Martin Batič  4,060 
23. J4-7454  Bioakumulacija ionov kovin v mikroorganizmih (Slovene)   1999 - 2001  PhD Peter Raspor  6,478 
24. L4-8849  Analiza razprostranjenosti avtohtonih vinskih kvasovk v Sloveniji in njihova karakterizacija (Slovene)   1999  PhD Peter Raspor  3,908 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
Views history
Favourite