Loading...
PhD Sonja Smole - Možina

PhD Sonja Smole - Možina
no.: 07030 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 423 11 61
E-mail sonja.smoleat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.02.04  Biotechnical sciences  Animal production  Processing of animal raw materials 
4.06.04  Biotechnical sciences  Biotechnology  Microbe biotechnology 
Keywords
food microbiology, microbial biotechnology/fermented foods, microbial food spoilage, microbial pathogens in food, molecular identification of microorganism
Points
1,489.74
A''
123.13
A'
526.32
A1/2
810.38
CI10
2,994
CImax
368
h10
27
A1
4.94
A3
0.91
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on September 26, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 136  3,359  2,902  21.34 
Scopus 147  3,766  3,303  22.47 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Dina Ramić  Bologna doctoral studies  10/1/2018 - 9/30/2022  51861 
2 PhD Ana Mavri  Uniform doctoral studies  11/1/2006 - 2/28/2013  28508 
3 PhD Marija Kurinčič  Uniform doctoral studies  10/1/2003 - 3/31/2010  24313 
4 PhD Anja Klančnik  Doctoral degree  1/1/2002 - 12/31/2006  22491 
5 PhD Tina Zorman  Doctoral degree  2/1/2000 - 1/31/2004  20705 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Food Science and Technology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1986 
Master's degree    Microbiology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1990 
Doctor's degree  Ph. D.   Microbiology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1996 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (120%, RD:25%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil (Slovene)  2/1/1987    Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J4-4548  Mikroplastika kot vektor mikrobne kontaminacije, okužbe in odpornosti: primer bakterij Campylobacter v proizvodnji perutninskega mesa (Slovene)   2022 - 2023  PhD Anja Klančnik  1,723 
2. J4-4550  Raziskave medvrstnih in znotraj vrstnih bakterijskih interakcij za izboljšanje probiotika z in vitro in in vivo modelnimi sistemi (Slovene)   2022 - 2023  PhD Ines Mandić-Mulec  5,242 
3. V2-2247  Met4Lab - Basis for establishment of a system for identification and exchange of metrological requirements in the field of biochemical analysis   2022 - 2023  PhD Mojca Milavec  3,041 
4. J4-3088  Intra-biofilm dynamics of Campylobacter with other bacteria: effects on biofilm formation and composition with a view to the design of innovative control strategies   2021 - 2023  PhD Anja Klančnik  3,916 
5. J4-2542  Microbial interactions as a basis for bio-control of Campylobacter jejuni   2020 - 2023  PhD Sonja Smole - Možina  2,385 
6. N4-0145  Bio-zaščitne kulture in bioaktivni izvlečki kot trajnostne kombinirane strategije za podaljšanje obstojnosti mediteranske hrane (Slovene)   2020 - 2023  PhD Sonja Smole - Možina  2,130 
7. J4-9299  Targeting Campylobacter adhesion in the fight against antimicrobial resistance   2018 - 2022  PhD Anja Klančnik  3,489 
8. J4-7608  Control of contamination of poultry meat with campylobacters in slaughterhouse   2016 - 2019  PhD Matjaž Ocepek  4,142 
9. J4-7637  Investigations of bacterial social interactions in biotechnologically and medically important microbial biofilms   2016 - 2019  PhD Ines Mandić-Mulec  3,731 
10. L4-5532  Development of bacteriophage characterization platform to support their use as an antibacterial agents   2013 - 2016  PhD Matjaž Peterka  4,571 
11. V4-1110  Ensuring Food safety: problems of Camylobacter contamination of poultry and poultry meat in Slovenia   2011 - 2014  PhD Matjaž Ocepek  5,983 
12. L1-4067  Microbial adhesion management on material surfaces   2011 - 2014  PhD Klemen Bohinc  6,584 
13. V4-1080  Odpornost proti antibiotikom pri bakterijah živalskega izvora (Slovene)   2011 - 2012  PhD Irena Zdovc  3,708 
14. V4-1079  Fitofenoli za izboljšanje varnosti in obstojnosti živil (Slovene)   2010 - 2012  PhD Sonja Smole - Možina  5,993 
15. J4-2154  Moduliranje medceličnega komuniciranja mikroorganizmov zaradi dejavnikov okolja (Slovene)   2009 - 2010  PhD Peter Raspor  4,882 
16. M3-0234  Razvoj multifunkcionalnega biosenzorja in metod merjenja na principu Površinske plazmonske resonance za hitro detekcijo nevarnih snovi v vodi in hrani (Slovene)   2009  PhD Jan Mavri  4,868 
17. V1-0294  Vrednotenje ekoremediacijskega potenciala tal Ljubljanskega barja in modeliranje transporta kontaminantov v pitno vodo (Slovene)   2007 - 2008  PhD Ivan - Janez Hacin  1,827 
18. V4-0315  Razvoj biomarkerjev in multifunkcionalnega biosenzorja za sledenje virov kontaminacije v živilstvu (Slovene)   2006 - 2008  PhD Sonja Smole - Možina  3,251 
19. J7-7604  Bioactive compounds from alternative sources   2005 - 2008  PhD Helena Abramovič  3,375 
20. M4-0119  Prehrana v izrednih razmerah-POVIR (Slovene)   2006 - 2008  PhD Janez Hribar  7,007 
21. M4-0007  Uravnotežena in varna prehrana bojevnika - PREBOJ (Slovene)   2004 - 2006  PhD Janez Hribar  9,435 
22. V4-0466  Razvoj in ovrednotenje metode PCR za odkrivanje patogenih bakterij v živilih (Slovene)   2002 - 2004  PhD Sonja Smole - Možina  5,089 
23. L4-3188  Simultaneous PCR detection of Salmonella spp. and Listeria monocytogenes in foods   2002 - 2004  PhD Barbka Jeršek  1,514 
24. L4-2275  Razvoj metode PCR za ugotavljanje bakterij Listeria monocytogenes v zivilih (Slovene)   2000 - 2002  PhD Barbka Jeršek  1,509 
25. J4-7454  Bioakumulacija ionov kovin v mikroorganizmih (Slovene)   1996 - 2001  PhD Peter Raspor  6,401 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0116  Microbiolohy and biotechnology of food and environment   2022 - 2023  PhD Ines Mandić-Mulec  4,067 
2. P4-0116  Microbiology and biotechnology of food and environment   2015 - 2021  PhD Ines Mandić-Mulec  4,285 
3. P4-0116  Microbiology and biotechnology of food and environment   2009 - 2014  PhD Ines Mandić-Mulec  5,747 
4. P4-0116  Microbiology and biotechnology of food and environment   2004 - 2008  PhD Peter Raspor  6,241 
5. P0-0561-0481  Mikrobna biotehnologija in mikrobiologija (Slovene)   2002 - 2003  PhD Peter Raspor  4,247 
International projects
Views history
Favourite