Loading...
MSc Sonja Uršič

MSc Sonja Uršič
no.: 21498 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 530 38 40
E-mail ursicsat signier.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
17.65
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
11
CImax
7
h10
2
A1
0.05
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 9, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 1.5 
Scopus 15  15 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 2000 
Master's degree  M. Sc.   Economics  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 2003 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Institute for Economic Research  Research group for economic development  11/1/2000  research fellow  Senior Research Associate 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J5-4223  DEVELOPMENT OF DYNAMIC MICROSIMULATION MODEL   2011 - 2014  PhD Boris Majcen  2,637 
2. V5-1052  Migracije v Sloveniji kot razvojni dejavnik države in njenih regij (Slovene)   2010 - 2013  PhD Milena Bevc  983 
3. J5-0340  RESEARCH AND DEVELOPMENT, EDUCATION AND ECONOMIC GROWTH: A DYNAMIC GENERAL EQUILIBRIUM APPROACH WITH ENDOGENOUS GROWTH   2008 - 2011  PhD Boris Majcen  1,079 
4. V5-0453  Merjenje razvojno-raziskovalnega potenciala na področju IKT v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2010  PhD Jaroslav Berce  397 
5. M5-0192  Slovenska vojska kot dejavnik pospeševanja gospodarskega razvoja v Sloveniji (Slovene)   2007 - 2008  PhD Janez Bešter  518 
6. V5-0224  Sistem financiranja terciarnega izobraževanja, njegova pravičnost in ekonomska učinkovitost (Slovene)   2006 - 2008  PhD Milena Bevc  2,765 
7. J5-6483  Theory of optimum currency areas and economic effects of inclusion in emu   2004 - 2007  PhD Boris Majcen  3,021 
8. V5-0542  Izračunljiv model splošnega ravnotežja za slovensko gospodarstvo (Slovene)   2001 - 2006  PhD Boris Majcen  3,261 
9. V5-0926  Spremljanje konkurenčnosti po dejavnosti in primerjava z EU (Slovene)   2005 - 2006  PhD Janez Bešter  390 
10. V5-0915  Uporaba razširjenega modela OLG za simuliranje vplivov davčne strukture na konkurenčnost slovenskega gospodarstva (Slovene)   2005 - 2006  PhD Boris Majcen  4,069 
11. V5-0913  Možnosti in mehanizmi za vodenje makroekonomskih politik v razmerah vključitve Slovenije v Evropsko monetarno unijo (Slovene)   2005 - 2006  MSc Vladimir Lavrač  453 
12. V5-0946  Potencialni odliv človeških virov iz slovenske RRD v tujino in v druge dejavnosti v Sloveniji ter primerjava s stanjem sredi 90. let (Slovene)   2005 - 2006  PhD Milena Bevc  894 
13. V5-0526  Tehnološki razvoj v Sloveniji (Slovene)   2001 - 2004  PhD Peter Stanovnik  1,201 
14. V5-0610  Ekonomske posledice spreminjanja demografske strukture slovenskega prebivalstva (Slovene)   2004  PhD Boris Majcen  4,052 
15. V5-0611  Načrtovanje, ocenjevanje, spremljanje in vrednotenje državnih investicij ter razvojnih programov (Slovene)   2004  PhD Boris Majcen  1,192 
16. V5-0601  Prevzemi in koncentracije (Slovene)   2004  PhD Janez Bešter  518 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. I0-0014  Infrastrukturna dejavnost IER (Slovene)   2016 - 2021  MSc Klemen Koman  1,166 
2. P0-0501-0502  Objectives and methodology   2001 - 2003  PhD Peter Stanovnik  1,348 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. INTERREG-L2P-2020PLUS  INTERREG SI-AT, Learn to Perform in Work Life 2020+ (L2P-2020PLUS)   9/1/2016 - 9/30/2019  Damjan Kavaš   
Views history
Favourite