Loading...
Groups source: ARIS

Research group for economic development

Research activity

Code Science Field Subfield
5.00.00  Social sciences     
5.02.00  Social sciences  Economics   
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 
Keywords
economic development, macroeconomics, microeconomics, econometrics, industrial development, development of services sector, management, technological development, transport, regional development, innovation, EU accession
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
1,164.32
A''
212.52
A'
746.62
A1/2
766.62
CI10
604
CImax
271
h10
9
A1
4.25
A3
6.61
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on October 2, 2023; A3 for period 2017-2021
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 21  490  487  23.19 
Scopus 25  642  640  25.6 
Researchers (7)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  51523  PhD Barbara Kalar  Economics  Researcher  32 
2.  15636  PhD Damjan Kavaš  Economics  Researcher  266 
3.  18431  MSc Klemen Koman  Economics  Researcher  103 
4.  19042  PhD Nataša Kump  Economics  Researcher  146 
5.  33613  Katja Mlinar Gerbec    Junior expert or technical associate 
6.  23544  PhD Nika Murovec  Economics  Researcher  96 
7.  21498  MSc Sonja Uršič  Economics  Researcher  105 
Research projects (37) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  J5-7292  In search of sustainable and responsible consumption (SRC)  1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Vesna Žabkar  5,674 
2.  V6-1652  Model of joined physical and development planning at the regional level  10/1/2016 - 3/31/2018  PhD Janez Nared  3,056 
3.  V5-1008  Raziskava možnosti za vzpostavitev Tehnološko-razvojnega centra 'Japonski hub' v Sloveniji za tehnološki področji napredne energetske tehnologije in tehnologije vodenja procesov (Slovene)  10/1/2010 - 6/30/2012  PhD Peter Stanovnik  1,844 
4.  V5-1020  Stanje oblikovanja, s poudarkom na industrijskem oblikovanju, kot dela kreativnih industrij in primeri dobre prakse v svetu kot podlaga za krepitev te dejavnosti v Sloveniji (Slovene)  10/1/2010 - 3/31/2012  PhD Mateja Drnovšek  917 
5.  V2-0501  Slovenija - nizkoogljična družba (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2011  PhD Stanko Hočevar  5,456 
6.  V5-0510  Izvajanje regionalne politike v spremenjenih pogojih upravljanja z razvojem zaradi uvedbe novih teritorialnih ravni (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Peter Stanovnik  2,231 
7.  V5-0448  Učinkovitost ukrepov Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za spodbujanje inovacij in tehnološkega razvoja v slovenskih (Slovene)  9/1/2008 - 2/28/2010  PhD Maja Bučar  1,929 
8.  J5-9320  ENHANCING QUALITY OF LIFE IN SLOVENIA IN GLOBALISED CONTEXT  1/1/2007 - 12/31/2008  PhD Peter Stanovnik  1,287 
9.  V5-0306  Presoja instrumentov in mehanizmov regionalne politike (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Drago Perko  4,134 
10.  V5-0307  Umestitev Luke Koper v trajnostni okvir razvoja obalne regije (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Branko Kontić  1,786 
11.  V5-0250  Dejavniki prenosa znanja iz akademske raziskovalne sfere v gospodarstvo ter vrednotenje intermediarnih institucij (Slovene)  10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Franc Mali  1,267 
12.  V5-0223  Tehnološko predvidevanje in slovenske razvojne prioritete (Slovene)  10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Peter Stanovnik  2,239 
13.  V5-0671  Analiza uresničevanja ciljev CRP za obdobje 1994-2006 (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2006  PhD Peter Stanovnik  3,005 
14.  V5-0922  Investicijske prioritete v Sloveniji za obdobje 2007-2013 (Slovene)  9/1/2004 - 1/30/2006  PhD Damjan Kavaš  3,107 
15.  V5-0963  Določitev primerjalnih prednosti območja Alpe-Jadran v širšem evropskem prostoru (Slovene)  9/1/2004 - 10/31/2005  MSc Andrej Gulič  1,680 
16.  V5-0811  Spremljanje nacionalne konkurenčnosti (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Mateja Drnovšek  1,753 
17.  V5-0813  Strokovna podpora pogajanjem za novo finančno perspektivo 2007-2013 (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Damjan Kavaš  1,957 
18.  V5-0959  Razvoj orodij za oblikovanje in spremljanje politike regionalnega razvoja (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2005  PhD Damjan Kavaš  1,052 
19.  L5-5158  Sistematisation and evaluation of the eco-industries market in Slovenia  7/1/2003 - 6/30/2005  PhD Peter Stanovnik  798 
20.  V5-0815  Tehnološko predvidevanje (Slovene)  10/1/2003 - 1/30/2005  PhD Peter Stanovnik  753 
21.  V5-0515  Spremljanje nacionalne konkurenčnosti (Slovene)  11/1/2001 - 10/31/2004  PhD Marko Jaklič  3,270 
22.  V5-0526  Tehnološki razvoj v Sloveniji (Slovene)  11/1/2001 - 10/31/2004  PhD Peter Stanovnik  1,194 
23.  V2-0802  Analiza eksternih stroškov prometa (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2004  PhD Marjan Lep  5,465 
24.  V5-0721  Prenova mestnih središč: metodologija za usmerjanje prenove in dolgoročni razvoj mestnih središč v slovenskih mestih (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Breda Mihelič  2,120 
25.  L5-3086  Dependance Analysis of the Components of Sustainable Development in the Process of Slovenia's EU Accession  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Peter Stanovnik  1,176 
26.  V5-0734  Reforma 'reforme' nacionalne regionalne strukturne politike (Slovene)  10/1/2002 - 1/30/2004  PhD Damjan Kavaš  266 
27.  V5-0735  Vloga ponudbe stavbnih zemljišč pri pridobivanju neposrednih tujih naložb (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2003  PhD Damjan Kavaš  266 
28.  V4-9116  Slovensko kmetijstvo in evropske integracije: (Slovene)  1/1/1998 - 9/30/2002  PhD Emil Erjavec  7,825 
29.  L2-0881  Kvantitativne osnove za vodenje prometne politike (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Marjan Simončič  131 
30.  L5-0649  Prilagajanje slovenskega gospodarstva konkurenčnosti na evropskem trgu z vidika predpristopne strategije Slovenije pri vključevanju v E (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Peter Stanovnik  2,541 
31.  V5-0383  Sistem indikatorjev nacionalne konkurenčnosti (Slovene)  11/1/2000 - 4/30/2001  PhD Peter Stanovnik  500 
32.  V5-0258  Analiza pravičnosti državnega financiranja izobraževanja v Sloveniji in možnosti za njeno povečanje (Slovene)  6/1/1999 - 12/31/2000  PhD Milena Bevc  725 
33.  V5-0216  Tehnološki razvoj kot ravzojni dejavnik v pogojih notranjega trga EU (Slovene)  9/1/1999 - 4/30/2000  PhD Peter Stanovnik  608 
34.  V5-0220  Znanje in izobraževanje v Sloveniji v luči priključitve v EU (Slovene)  9/1/1999 - 4/30/2000  PhD Milena Bevc  806 
35.  V5-6929  Razvoj analitičnih orodij za mikroekonomsko analizo in simulacije ekonomske politike (Slovene)  11/1/1995 - 12/31/1999  PhD Franc Kuzmin  297 
36.  V5-6918  Slovenija in Evropska unija (Slovene)  10/1/1995 - 12/31/1998  PhD Peter Stanovnik  1,316 
37.  L5-7829  Razvoj podatkovne osnove za kvartalni model slovenskega gospodarstva (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  PhD Franc Kuzmin  259 
ARIS research and infrastructure programmes (3) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  I0-0014  Infrastrukturna dejavnost IER (Slovene)  1/1/2015 - 12/31/2021  MSc Klemen Koman  1,139 
2.  P5-0096  New development strategy of Slovenia as a member of the EU  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Boris Majcen  4,921 
3.  P0-0501-0502  Objectives and methodology  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Peter Stanovnik  1,322 
Views history
Favourite