Loading...
Stanislav Vajs

Stanislav Vajs
no.: 22596 source: ARIS

researcher – deceased
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.04  Biotechnical sciences  Plant production  Sustainable agriculture 
4.03.05  Biotechnical sciences  Plant production  Phytomedicine 
Keywords
Plant pathology, entomology, plant protection
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 52  46  6.57 
Scopus 56  50  8.33 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1813  Establishment of a reference agricultural holdings system for the purpose of permanent monitoring of indicators of sustainable agriculture   2018 - 2019  PhD Andrej Simončič  11,472 
2. V4-1801  Review and selection of the most appropriate non-chemical methods for weed control as a substitute for the use of glyphosate and other herbicides in Slovenian conditions   2018 - 2019  PhD Robert Leskovšek  4,162 
3. V4-1601  Assessment of the state of pesticide resistance in Slovenia   2016 - 2019  PhD Andrej Simončič  5,751 
4. V4-1406  Control of apple proliferation disease in the mother-tree plantations   2014 - 2017  PhD Marina Dermastia  4,274 
5. V4-1409  Production technology of cherry and pear   2014 - 2017  PhD Tatjana Unuk  7,601 
6. V4-1134  Building of national sistem of variable buffer zones for water bodies, protected areas and urban areas   2011 - 2014  PhD Miran Lakota  3,175 
7. V4-1115  New technological measures for growing fruits without phytopharmaceutical residues   2011 - 2013  PhD Janez Hribar  6,034 
8. V4-1083  Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe (Slovene)   2011 - 2013  PhD Franc Čuš  8,273 
9. V4-1019  Vseživljenjsko e-izobraževanje na področju ekološkega kmetijstva (Slovene)   2011 - 2012  PhD Franc Bavec  5,907 
10. V1-1090  Invazivne tujerodne rastlinske vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Andrej Simončič  6,302 
11. V4-0473  Ocena tveganja vnosa invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Slovenijo kot posledica vpliva podnebnih sprememb (Slovene)   2008 - 2011  PhD Andrej Simončič  4,894 
12. V4-0527  Presoja okoljske in ekonomske sprejemljivosti novih metod kemičnega in biotičnega zatiranja bakterije (Erwinia amylovora Burr.) povzroč (Slovene)   2008 - 2009  PhD Mario Lešnik  767 
13. V4-0332  Intercropping - alternativa za zmanjšanje inputov v pridelavi zelenjave in poljščin (Slovene)   2007 - 2009  PhD Martina Bavec  3,623 
14. V4-0515  Tehnologije pridelave sadja 'brez ostankov fitofarmacevtskih sredstev' (Slovene)   2008  PhD Stanislav Tojnko  3,294 
15. V4-0104  Ekološka pridelava zelenjave (Slovene)   2005 - 2006  PhD Martina Bavec  3,390 
16. V4-0870  Razvoj metod za tehnično in zakonodajno obravnavo pojavov zanašanja (drifta) pri aplikaciji fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji (Slovene)   2003 - 2006  PhD Mario Lešnik  4,447 
17. V5-0869  IPP - integrirana pridelava hrane (Slovene)   2003 - 2004  PhD Franc Bavec  3,988 
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite