Loading...
PhD Anže Burger

PhD Anže Burger
no.: 24345 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number 01 580 51 89
E-mail anze.burgerat signfdv.uni-lj.si
Research activity

Code Science Field Subfield
5.06.00  Social sciences  Political science   
5.06.02  Social sciences  Political science  International relations 
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
417.87
A''
85.75
A'
152.32
A1/2
165.65
CI10
221
CImax
53
h10
6
A1
1.38
A3
0.82
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 2, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 15  196  181  12.07 
Scopus 16  256  232  14.5 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Iris Koleša  Bologna doctoral studies  10/1/2015 - 9/30/2020  38111 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 2003 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 2009 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences  Centre of International Relations (CIR)  10/1/2003  Professor  Associate professor 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V5-2126  Preparation of the methodology and evaluation of the effectiveness of measures under the Smart Specialization Strategy   2021 - 2023  PhD Anže Burger  2,153 
2. J5-9332  How to speed up growth of Slovenian enterprises: Structural dinamisation, granularity, internationalisation and innovation   2018 - 2021  PhD Jože Damijan  5,029 
3. V5-1931  Restructuring of companies: an early warning system and an appropriate response from the state   2019 - 2020  PhD Anže Burger  1,281 
4. V5-1645  Analytical tools for S4 revision in 2018   2016 - 2017  PhD Anže Burger  879 
5. J5-6815  Determinants and effects of Slovenian firms' positioning in global value chains   2014 - 2017  PhD Jože Damijan  5,319 
6. V5-1009  Determinante neposrednih tujih investicij v in iz Slovenije in identifikacija ekonomsko-političnih ukrepov za pospeševanje vhodne in izhodne internacionalizacije Slovenije (Slovene)   2010 - 2012  PhD Matija Rojec  3,044 
7. V5-1011  Evalvacija izvajanja politike konkurenčnosti v obdobju 2004-2009 s predlogi sprememb in novih ukrepov in kazalnikov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Andreja Jaklič  3,408 
8. V5-1005  Učinek vladnih protikriznih ukrepov na delovanje podjetij v pogojih gospodarske recesije (Slovene)   2010 - 2012  PhD Anže Burger  2,537 
9. V5-0448  Učinkovitost ukrepov Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za spodbujanje inovacij in tehnološkega razvoja v slovenskih (Slovene)   2008 - 2010  PhD Maja Bučar  1,899 
10. V5-0408  Kako do večje učinkovitosti razporejanja javnofinančnih sredstev: Analiza učinkov državnih pomoči na omejevanje konkurence (Slovene)   2008 - 2009  PhD Matija Rojec  2,000 
11. V5-0269  Implikacije dolgoročnih prognoz razvoja sveta, EU in držav BRIK na slovensko strategijo odnosov z velikimi silami (Slovene)   2007 - 2008  PhD Marjan Svetličič  2,123 
12. V5-0201  Kako do večje učinkovitosti razporejanja javnofinančnih sredstev za povečevanje konkurenčnosti gospodarstva: Analiza učinkovitosti državnih pomoči in predlogi za njeno izboljšanje (Slovene)   2006 - 2008  PhD Matija Rojec  1,808 
13. V5-0923  Krepitev spillover učinkov neposrednih tujih investicij v Sloveniji (Slovene)   2005 - 2006  PhD Matija Rojec  3,692 
14. V5-0777  Poslovno sodelovanje subjektov s partnerji v JV Evropi kot dejavnik stabilizacije razmer v regiji in pospeševanje konkurenčnosti in vloge ekonomske diplomacije (Slovene)   2005 - 2006  PhD Marjan Svetličič  4,661 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
Views history
Favourite