Loading...
Groups source: ARIS

Centre of International Relations (CIR)

Research activity

Code Science Field Subfield
5.06.02  Social sciences  Political science  International relations 
Keywords
International relations, international economic relations, foreign policy, small states, transnational enterprises, foreign direct investment, EU, regionalism.
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
12,509.31
A''
2,300.34
A'
4,402.97
A1/2
6,122.36
CI10
1,634
CImax
128
h10
19
A1
41.64
A3
2.75
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 19, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 188  1,262  1,165  6.2 
Scopus 244  1,957  1,753  7.18 
Researchers (26)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  39173  PhD Jana Arbeiter  Political science  Researcher  69 
2.  07115  PhD Vito Bobek  Economics  Researcher  1,282 
3.  25455  PhD Ana Bojinović Fenko  Political science  Researcher  269 
4.  13498  PhD Milan Brglez  Political science  Researcher  401 
5.  06124  MSc Irena Brinar  Political science  Junior expert or technical associate  171 
6.  24345  PhD Anže Burger  Political science  Researcher  264 
7.  33023  PhD Danijel Crnčec  Political science  Researcher  68 
8.  56676  PhD Stefano Guzzini  Political science  Researcher  12 
9.  53550  Ajda Hedžet  Political science  Researcher  20 
10.  19075  PhD Andreja Jaklič  Political science  Researcher  444 
11.  58350  Aleksandar Jekić  Political science  Researcher 
12.  57919  PhD Michael Kaeding  Political science  Researcher  29 
13.  51523  PhD Barbara Kalar  Economics  Researcher  35 
14.  52072  PhD Faris Kočan  Political science  Researcher  169 
15.  38111  PhD Iris Koleša  Economics  Researcher  89 
16.  23460  PhD Sabina Lange  Political science  Researcher  130 
17.  33095  PhD Marko Lovec  Political science  Researcher  341 
18.  55873  Melika Mahmutović  Political science  Researcher  12 
19.  56995  Gaja Mavri  Political science  Researcher 
20.  50567  Nina Pejič  Political science  Researcher  50 
21.  28910  PhD Gregor Pfajfar  Economics  Researcher  323 
22.  31103  PhD Jure Požgan  Political science  Researcher  95 
23.  20074  PhD Petra Roter  Political science  Researcher  230 
24.  11995  PhD Zlatko Šabič  Political science  Researcher  365 
25.  27579  PhD Boštjan Udovič  Political science  Researcher  510 
26.  56675  PhD Peter Wostner  Political science  Researcher  59 
Research projects (30) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  V5-1932  Monitoring and evaluation of impact of Strategic research and innovation partnerships  11/1/2019 - 10/31/2022  PhD Maja Bučar  3,516 
2.  V4-1824  Bridging gaps in Bioeconomy: from Foresty and Agriculture Biomass to Innovative Technological solutions (BRIDGE2BIO  11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Luka Juvančič  7,258 
3.  J5-9332  How to speed up growth of Slovenian enterprises: Structural dinamisation, granularity, internationalisation and innovation  7/1/2018 - 6/30/2021  PhD Jože Damijan  5,646 
4.  V4-1608  IMPACTS AND PERSPECTIVES OF CAP ON SLOVENIAN AGRICULTURE AND RURAL AREAS  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Luka Juvančič  6,577 
5.  V5-1646  Strategic development and innovation partnerships as a tool to strengthen innovation capability of Slovenian economy  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Maja Bučar  4,090 
6.  Z5-8239  The role of transnational private standards in environmental governance   7/1/2017 - 6/30/2019  PhD Jerneja Penca  109 
7.  V5-1657  Slovenian scientists home and abroad  10/1/2016 - 9/30/2018  PhD Zlatko Šabič  919 
8.  V5-1645  Analytical tools for S4 revision in 2018  10/1/2016 - 9/30/2017  PhD Anže Burger  914 
9.  J5-6815  Determinants and effects of Slovenian firms' positioning in global value chains  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Jože Damijan  5,884 
10.  J5-5545  Cross-cultural differences and stereotypisation: an advantage or disadvantage in a political and economic cooperation among ex-Yugoslavia member states  8/1/2013 - 7/31/2015  PhD Boštjan Udovič  4,210 
11.  V5-1009  Determinante neposrednih tujih investicij v in iz Slovenije in identifikacija ekonomsko-političnih ukrepov za pospeševanje vhodne in izhodne internacionalizacije Slovenije (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Matija Rojec  3,145 
12.  V5-1039  Kako povečati kakovost in učinkovitost slovenske ekonomsko-gospodarske diplomacije (Slovene)  10/1/2010 - 8/31/2012  PhD Marjan Svetličič  1,666 
13.  V5-1011  Evalvacija izvajanja politike konkurenčnosti v obdobju 2004-2009 s predlogi sprememb in novih ukrepov in kazalnikov (Slovene)  10/1/2010 - 3/31/2012  PhD Andreja Jaklič  3,525 
14.  V5-1005  Učinek vladnih protikriznih ukrepov na delovanje podjetij v pogojih gospodarske recesije (Slovene)  10/1/2010 - 3/31/2012  PhD Anže Burger  2,610 
15.  V5-0408  Kako do večje učinkovitosti razporejanja javnofinančnih sredstev: Analiza učinkov državnih pomoči na omejevanje konkurence (Slovene)  9/1/2008 - 2/28/2010  PhD Matija Rojec  2,042 
16.  V5-0448  Učinkovitost ukrepov Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za spodbujanje inovacij in tehnološkega razvoja v slovenskih (Slovene)  9/1/2008 - 2/28/2010  PhD Maja Bučar  2,000 
17.  V5-0302  Povezovanje kriterijev in ukrepov za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja mest in drugih naselij v širšem mestnem območju (Slovene)  10/1/2006 - 6/30/2008  PhD Dejan Rebernik  2,878 
18.  V5-0269  Implikacije dolgoročnih prognoz razvoja sveta, EU in držav BRIK na slovensko strategijo odnosov z velikimi silami (Slovene)  10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Marjan Svetličič  2,213 
19.  V5-0201  Kako do večje učinkovitosti razporejanja javnofinančnih sredstev za povečevanje konkurenčnosti gospodarstva: Analiza učinkovitosti državnih pomoči in predlogi za njeno izboljšanje (Slovene)  10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Matija Rojec  1,856 
20.  V5-0223  Tehnološko predvidevanje in slovenske razvojne prioritete (Slovene)  10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Peter Stanovnik  2,259 
21.  V5-0208  Učinkovitost, konkurenca in ovire v tržnih storitvah (Slovene)  10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Metka Stare  725 
22.  V5-0923  Krepitev spillover učinkov neposrednih tujih investicij v Sloveniji (Slovene)  9/1/2004 - 10/31/2006  PhD Matija Rojec  4,140 
23.  V5-0914  Vpliv evropskega korporacijskega prava in korporacijskega upravljanja na konkurenčnost gospodarstva (Slovene)  1/1/2005 - 9/30/2006  PhD Marjan Svetličič  1,891 
24.  V5-0919  Analiza sistema indikatorjev za spremljanje ciljev NRRP, simulacija in študije scenarijev (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2006  PhD Mićo Mrkaić  1,572 
25.  V5-0777  Poslovno sodelovanje subjektov s partnerji v JV Evropi kot dejavnik stabilizacije razmer v regiji in pospeševanje konkurenčnosti in vloge ekonomske diplomacije (Slovene)  10/1/2002 - 1/30/2006  PhD Marjan Svetličič  4,755 
26.  V5-0810  Vzpostavitev modela za spremljanje globalne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Vito Bobek  3,393 
27.  V5-0794  Merjenje neposrednega in posrednega prispevka informacijsko-komunikacijskih dejavnosti h gospodarski rasti (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Metka Stare  2,843 
28.  V5-0532  Slovenija in nadaljni razvoj Evropske unije (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2003  PhD Bojko Bučar  2,482 
29.  J5-7766  Majhne države v procesih preoblikovanja mednarodne skupnosti (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Marjan Svetličič  7,209 
30.  J5-7787  Procesi in načini internacionalizacije v svetu in Slovenija (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Matija Rojec  5,527 
ARIS research and infrastructure programmes (4) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P5-0177  Slovenia and its actors in international relations and European integrations  1/1/2015 - 12/31/2021  PhD Andreja Jaklič  5,848 
2.  P5-0177  Možnosti in priložnosti Slovenije in njenih akterjev v procesih globalizacije (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Matija Rojec  5,159 
3.  P5-0177  Capabilities and opportunities of Slovenia and its actors as a new EU member  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Marjan Svetličič  4,877 
4.  P0-0511-0582  Mednarodni odnosi (Slovene)  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Marjan Svetličič  6,267 
Views history
Favourite