Loading...
Peter Repolusk

Peter Repolusk
no.: 00343 source: ARIS

researcher – retired
Phone number (01) 200 27 28
E-mail peter.repoluskat signzrc-sazu.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
6.12.00  Humanities  Geography   
6.12.02  Humanities  Geography  Social geography 
Keywords
Demography, ethnic geography, political geography, border regions
Points
168.28
A''
0
A'
0
A1/2
126.67
CI10
45
CImax
16
h10
4
A1
0.53
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 17, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 35  26  5.2 
Scopus 65  47  6.71 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  Faculty degree  Geography  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1980 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V6-1945  INTERSECTORAL COORDINATION OF PROBLEM BORDER AREAS DEVELOPMENT   2019 - 2021  PhD Janez Nared  3,180 
2. V6-1731  Comprehensive demographic analysis with demographic projections for rural and urban areas   2018 - 2019  PhD Janez Nared  3,607 
3. H6-8284  BRIGHT FUTURE; Bright future for black towns: reinventing European industrial towns and challenging dominant post-industrial discourses   2017 - 2018  PhD David Bole  3,178 
4. J2-5496  Synthetic Population Generation as the Basis for Activity-based/Agent-based Micro-simulation Transport Models   2013 - 2016  PhD Marjan Lep  5,345 
5. L6-4038  Terraced Landscapes in Slovenia as Cultural Values   2011 - 2014  PhD Drago Kladnik  9,385 
6. L6-3643  Determination of natural landscape types of Slovenia using geographic information system   2010 - 2013  PhD Drago Perko  6,699 
7. J6-2135  GEOGRAFIJA čLOVEšKIH VIROV SLOVENIJE (Geografija ustvarjalnosti) (Slovene)   2009 - 2012  PhD Marjan Ravbar  1,940 
8. J6-2079  Kulturna demografija prve svetovne vojne (Slovene)   2009 - 2012  PhD Petra Svoljšak  1,949 
9. M4-0203  Analiza konfliktov in kulturnih razlik v Severni in Podsaharski Afriki (Slovene)   2007 - 2009  PhD Tomaž Mastnak  1,238 
10. V2-0373  Dnevna prometna migracija na delovno mesto in šolo (Slovene)   2007 - 2008  PhD Matej Gabrovec  5,303 
11. J6-6360  Evaluation   2004 - 2007  PhD Marjan Ravbar  2,803 
12. V5-0903  Regionalna primerjava spreminjanja poselitvene rabe zemljišč med statističnimi regijami v Sloveniji v obdobju 1991-2002 po vzorčnih podeželskih območjih (Slovene)   2005 - 2006  PhD Maja Topole  4,276 
13. V6-0628  Dejavniki skladnega regionalnega razvoja v predvideni pokrajinski ureditvi Slovenije (Slovene)   2004  PhD Marjan Ravbar  3,817 
14. V5-0533  Slovenija in nadaljni razvoj Evropske unije (Slovene)   2001  PhD Jernej Zupančič  3,392 
15. J6-0332  Čezmejno povezovanje narodnih manjšin v procesih evropskega združevanja (Slovene)   1998 - 2001  PhD Jernej Zupančič  1,695 
16. J6-7810  Models of geographical investigation of sustainable regional development   1998 - 2000  PhD Marjan Ravbar  5,581 
17. J6-8656  Ethnic Development in Slovenia and of Slovenes in Process of European Integration   1999  PhD Jernej Zupančič  927 
18. L6-8622  The Vulnerability Of The Environment As A Limiting Factor To Spatial Development In Slovenia   1998 - 1999  PhD Metka Špes  2,177 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. I0-0031  Natural and Cultural Heritage   2022  PhD Jerneja Fridl  15,017 
2. I0-0031  Naravna in kulturna dediščina (Slovene)   2018 - 2021  PhD Jerneja Fridl  23,384 
3. P0-0502-0618  Socialna geografija (Slovene)   2003  PhD Marjan Ravbar  3,336 
4. P0-0501-0506  Social geography   2001 - 2003  PhD Marjan Ravbar  4,619 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. INTERREG-Mediteran TUNE UP  Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas   11/1/2019 - 6/30/2022  Aleš Smrekar   
Views history
Favourite