Loading...
PhD Marko Zupan

PhD Marko Zupan
no.: 08834 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.02  Biotechnical sciences  Plant production  Soil and micro-climate 
1.08.00  Natural sciences and mathematics  Control and care of the environment   
Keywords
soil science, soil pollution, hazardous substances in soil-plant system
Points
224.3
A''
0
A'
48.42
A1/2
88.05
CI10
377
CImax
137
h10
8
A1
0.69
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 21, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 13  547  509  39.15 
Scopus 15  616  580  38.67 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1987 
Master's degree  M. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2003 
Doctor's degree  Ph. D.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2016 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Centre for Soil and Environmental Science  10/20/1987  Teaching Assistant  Researcher  Assistant professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V2-2371  Development of a methodology for assessing the extent of erosion processes and mapping the fluvial erosion hazard in areas of inland water and sea flooding   2023 - 2024  PhD Simon Rusjan  5,067 
2. V3-2236  Assessment of the potential impact of incineration and co-incineration of waste on human health effects: a model study on the case of the Salonit Anhovo cement plant   2022 - 2024  PhD Andreja Kukec  9,287 
3. V4-2022  Reducing greenhouse gas emissions and enhancing soil C sequestration using conservation tillage (acronym "ReC-Till")   2020 - 2024  PhD Marjetka Suhadolc  4,012 
4. L4-2625  Integrated management of small water retention and soil erosion prevention measures in agricultural catchments - CeVoTak   2020 - 2023  PhD Marina Pintar  8,200 
5. V4-2023  Evaluation of ecosystem services of agricultural soils   2020 - 2023  PhD Anže Japelj  3,481 
6. J2-4427  Algal technologies for green products – ALGreen   2022  PhD Tjaša Griessler Bulc  7,549 
7. V4-1813  Establishment of a reference agricultural holdings system for the purpose of permanent monitoring of indicators of sustainable agriculture   2018 - 2021  PhD Andrej Simončič  11,472 
8. V4-1815  Reducing of draught stress and increasing of soil fertility by introducing conservation (conservation) soil tillage into sustainable agriculture   2018 - 2021  PhD Denis Stajnko  8,407 
9. V4-1814  Analytical support for higher efficiency and targeting of agri-environmental policy towards environment and nature in Slovenia   2018 - 2020  PhD Andrej Udovč  5,859 
10. V4-1648  Soil guideline values regarding to the transfer of the potentially toxic substances to the food chain   2016 - 2018  PhD Helena Grčman  3,597 
11. J4-4224  Sustainable land use in relation to soil and crop quality   2011 - 2014  PhD Franc Batič  11,246 
12. V4-1133  Models of plant production on degraded areas   2011 - 2013  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  5,425 
13. V4-1083  Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe (Slovene)   2010 - 2013  PhD Franc Čuš  8,273 
14. J4-3609  Quality and functioning of contaminated garden soil as a plant substrate after remediation   2010 - 2012  PhD Domen Leštan  3,638 
15. V4-1149  GUIDELINES FOR REDUCING SPONTANEOUS LAND REFORESTATION DUE TO AGRICULTURE ABANDONMENT   2011 - 2012  PhD Helena Grčman  3,889 
16. V4-1066  Projekcija vodnih količin za namakanje v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Marina Pintar  2,368 
17. V1-1051  Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik trajnostnega razvoja - modelni pristop na primeru Celjske kotline (Slovene)   2010 - 2012  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  6,047 
18. V2-0511  Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema (Slovene)   2008 - 2010  PhD Borut Vrščaj  6,176 
19. V4-0534  Optimiranje sistema spremljanja politike razvoja podeželja v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2010  PhD Luka Juvančič  6,327 
20. V4-0487  Ocena vodnih perspektiv na območju Slovenije in možnosti rabe vode v kmetijski pridelavi (Slovene)   2008  PhD Marina Pintar  8,497 
21. J4-7199  Development of Clostridium difficile laboratory diagnostics in animals   2005 - 2008  PhD Matjaž Ocepek  3,663 
22. J4-7315  The response of soil organic matter and natural ecosystems (primarily forests) to climate change   2005 - 2008  PhD Nataša Jaecks Vidic  3,439 
23. J4-6134  Soil gentle remediation method for bioavailable heavy metal stripping   2005 - 2007  PhD Domen Leštan  998 
24. V4-0109  Trajnostni tehnološki ukrepi za izboljšanje vodno retenzijskih lastnosti tal z namenom zmanjševanja tveganja v poljedelski pridelavi zaradi suše (Slovene)   2005 - 2006  PhD Rok Mihelič  5,605 
25. V4-0885  Izdelava podlag, priprava podatkov ter izdelava scenarija za modele FOCUS za namen ocenjevanja tveganja za okolje pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji (Slovene)   2004 - 2006  PhD Andrej Simončič  4,811 
26. M4-0038  Podnebne spremembe in nacionalna varnost v Sloveniji (Slovene)   2004 - 2006  PhD Lučka Kajfež-Bogataj  3,590 
27. V1-0912  Vpeljava modelov FOCUS v Sloveniji za namen ocenjevanja tveganja za onesnaževanje vode pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Slovene)   2005 - 2006  PhD Andrej Simončič  3,130 
28. V1-0798  Ocena stanja ter izdelava meril in ukrepov za učinkovit nadzor, sanacijo in preventivo pri ohranjanju kakovosti pitne vode kot posledica uporabe FFS na mode (Slovene)   2005  PhD Andrej Simončič  3,785 
29. V4-0450  Sonaravni sistemi obdelave tal za tehnološko učinkovito in okolju prijazno kmetijstvo (poljedelstvo) (Slovene)   2004 - 2005  PhD Franc Lobnik  2,551 
30. V4-0460  Izdelava meril za pripravo postopkov in programov uporabe fitofarmacevtskih sredstev na območjih z omejeno uporabo (Slovene)   2003 - 2004  PhD Andrej Simončič  4,974 
31. L4-3171  The impact of environmental pollutants on toxicity and quality of medicinal plants   2002 - 2004  PhD Dea Baričevič  2,079 
32. V4-0405  Zasnova metodologije za predstavitev sistema vrednostenja kmetijskih zemljišč (Slovene)   2001 - 2003  PhD Franc Lobnik  2,455 
33. V4-0418  Izdelava okolju sprejemljivejših postopkov gnojenja v skladu z nitratno smernico pri različni vodni bilanci v tleh na prodih in peskih (Slovene)   2001 - 2003  PhD Nataša Jaecks Vidic  2,903 
34. J4-2186  Povečanje atmosferskih koncentracij CO2 in fotooksidantov ter kroženje ogljika v naravnih sistemih tla - rastlina (Slovene)   2000 - 2002  PhD Dominik Vodnik  2,487 
35. J4-1423  Tla v naravnih in agro-eko sistemih (Slovene)   2000 - 2001  PhD Nataša Jaecks Vidic  4,534 
36. V4-0204  Vzpostavitev monitoring mreže onesnaženja v kmetijstvu (Slovene)   1999 - 2000  PhD Franc Lobnik  2,331 
37. J2-9056  The effects of soil parameters on the behaviour of selected exogene substances (terbuthylazine, cadmium) in soil ecosystems   1997 - 1999  PhD Franc Lobnik  2,456 
38. L4-7378  Tla kot naravni vir in škodljive snovi v naravnih in agro-ekosistemih (Slovene)   1996 - 1998  PhD Nataša Jaecks Vidic  3,281 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0514-0481  Pedologija in varstvo okolja (Slovene)   2002 - 2003  PhD Franc Lobnik  3,786 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. ESRR-ZaznajSpoznaj_15  Svetovalec za trajnostno rabo tal in preventivne ukrepe na onesnaženih območjih   1/1/2012 - 12/31/2013  Marko Zupan   
2. FP6-POLICIES-ENVASSO-78618  Environmental Assessment of Soil for Monitoring   12/22/2005 - 3/21/2008  Marko Zupan   
Views history
Favourite