Loading...
Janez Rupreht

Janez Rupreht
no.: 05755 source: ARIS

researcher – deceased
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.02  Biotechnical sciences  Plant production  Soil and micro-climate 
4.03.03  Biotechnical sciences  Plant production  Water, rural space, environment 
Keywords
soil science, soil evaluation, soil resource, soil maping
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1972 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J4-9277  Novel soil remediation technologies and their influence on soil functioning   2007 - 2009  PhD Domen Leštan  1,741 
2. V4-0534  Optimiranje sistema spremljanja politike razvoja podeželja v Sloveniji (Slovene)   2008  PhD Luka Juvančič  6,256 
3. V3-0548  Vpeljava funkcionalnih orodij za oceno tveganja uporabe fitofarmacevtskih sredstev in sistem upravljanja (Slovene)   2008  PhD Marjetka Suhadolc  1,902 
4. J4-7315  The response of soil organic matter and natural ecosystems (primarily forests) to climate change   2005 - 2008  PhD Nataša Jaecks Vidic  3,394 
5. V4-0109  Trajnostni tehnološki ukrepi za izboljšanje vodno retenzijskih lastnosti tal z namenom zmanjševanja tveganja v poljedelski pridelavi zaradi suše (Slovene)   2005 - 2006  PhD Rok Mihelič  5,539 
6. M2-0029  Inženirski atlas tal Slovenije za potrebe Slovenske vojske (Slovene)   2004 - 2006  MSc Tomaž Prus  2,751 
7. M4-0038  Podnebne spremembe in nacionalna varnost v Sloveniji (Slovene)   2004 - 2006  PhD Lučka Kajfež-Bogataj  3,557 
8. V4-0450  Sonaravni sistemi obdelave tal za tehnološko učinkovito in okolju prijazno kmetijstvo (poljedelstvo) (Slovene)   2002 - 2005  PhD Franc Lobnik  2,509 
9. V4-0767  Vpliv klimatskih sprememb na rastlinsko pridelavo v Sloveniji - primer Vipavske doline (Slovene)   2004 - 2005  PhD Lučka Kajfež-Bogataj  5,744 
10. V4-0460  Izdelava meril za pripravo postopkov in programov uporabe fitofarmacevtskih sredstev na območjih z omejeno uporabo (Slovene)   2003 - 2004  PhD Andrej Simončič  4,919 
11. J4-3084  Ligand enhanced heavy metals phytoextraction   2002 - 2004  PhD Domen Leštan  1,379 
12. V4-0418  Izdelava okolju sprejemljivejših postopkov gnojenja v skladu z nitratno smernico pri različni vodni bilanci v tleh na prodih in peskih (Slovene)   2001 - 2003  PhD Nataša Jaecks Vidic  2,852 
13. V4-0405  Zasnova metodologije za predstavitev sistema vrednostenja kmetijskih zemljišč (Slovene)   2001 - 2003  PhD Franc Lobnik  2,414 
14. J4-1423  Tla v naravnih in agro-eko sistemih (Slovene)   2000 - 2001  PhD Nataša Jaecks Vidic  4,475 
15. J4-0694  Remediacija tal z glivnim inokulumom in rastlinskimi hiperakumulatorji (Slovene)   1998 - 2001  PhD Domen Leštan  3,939 
16. V4-0204  Vzpostavitev monitoring mreže onesnaženja v kmetijstvu (Slovene)   2000  PhD Franc Lobnik  2,293 
17. L4-1434  Optimization of composting for safe and economical recycling of municipal or agricultural organic wastes - model based on the case of municipality Ptuj   2000  PhD Domen Leštan  2,419 
18. V2-8575  Razvoj sistema za obvladovanje ogroženosti podtalnice zaradi točkovnih in razpršilnih industrijskih in urbanih ter kmetijskih izvorov o (Slovene)   1996 - 1998  PhD Miran Veselič  3,841 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0514-0481  Pedologija in varstvo okolja (Slovene)   2002 - 2003  PhD Franc Lobnik  3,735 
Views history
Favourite