Loading...
Vojko Škerlavaj

Vojko Škerlavaj
no.: 06533 source: ARRS

researcher – retired
Phone number 01 280 52 06
E-mail vojko.skerlavajat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.05  Biotechnical sciences  Plant production  Phytomedicine 
Keywords
Phytomedicine, protection of ornamental plants, fruit tree, small fruits and grapevine
Points
8
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
13
CImax
6
h10
3
A1
0.02
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 8, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 17  14 
Scopus 39  32 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1975 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1074  Raba fitofarmacevtskih sredstev in preučitev možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Gregor Urek  4,290 
2. V4-0328  Preučevanje odpornosti škodljivih organizmov na nekatera fitofarmacevtska sredstva (Slovene)   2007 - 2009  PhD Gregor Urek  3,615 
3. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   2006 - 2007  PhD Jana Žel  9,245 
4. J4-6307  The role of nematode xiphinema rivesi dalmasso, 1969 for transmission of nepoviruses   2004 - 2007  PhD Gregor Urek  1,925 
5. V4-0111  Tehnološki ukrepi za zmanjševanje posledic suše v kmetijstvu v Sloveniji (Slovene)   2005 - 2006  PhD Kristina Ugrinović  7,974 
6. V5-0863  Kodeks dobre kmetijske prakse (Slovene)   2003 - 2005  PhD Jože Verbič  8,723 
7. V4-0885  Izdelava podlag, priprava podatkov ter izdelava scenarija za modele FOCUS za namen ocenjevanja tveganja za okolje pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji (Slovene)   2004  PhD Andrej Simončič  4,651 
8. V4-0477  Sonaravno pridelovanje jagod in sadilnega materiala - Ekološka pridelava jagod (Slovene)   2002 - 2004  PhD Matej Stopar  2,334 
9. J4-3278  Role of weeds and vectors of PPV for sharka spread in Slovenia   2002 - 2004  PhD Mojca Viršček Marn  2,188 
10. V4-0422  Oblikovanje osnov in vzpostavitev enotnega agrometeorološkega sistema za napovedi in signalizacijo za potrebe varstva rastlin pred bole (Slovene)   2001 - 2003  PhD Andrej Simončič  6,232 
11. V4-0394  Ocena obsega gospodarske škode zaradi okužbe breskev z virusom šarke in izdelava strategije za omejevanje posledic okužbe (Slovene)   2001 - 2003  PhD Mojca Viršček Marn  3,702 
12. V4-0389  Proučevanje eliminacije bakterijskih patogenov v trničarstvu (agrobacterium sp.) (Slovene)   2000 - 2003  PhD Gregor Urek  1,699 
13. V4-0284  Izgradnja poenotenega sistema za spremljanje in analizo škodljivih organizmov v kmetijstvu (Slovene)   2000 - 2001  PhD Gregor Urek  4,161 
14. V4-9132  Naravovarstveni in ekonomski učinki biološkega kmetovanja (Slovene)   1999 - 2000  PhD Mihaela Černe  4,662 
15. L4-8591  Qick detection of plant mycoplasma with dapi method   1998 - 1999    1,493 
16. J4-8596  The influence of pesticides and other chemical substances on soil nematopopulation of apple orchards   1998 - 1999  PhD Ana Gregorčič  1,568 
17. L4-8795  Developing a model of interactive multimedia information system   1997 - 1999  PhD Lea Milevoj  2,837 
18. V4-9133  Karta geografske razprostranjenosti fitopatogenih in fitofagnih organizmov v Sloveniji (Slovene)   1997 - 1999  PhD Gregor Urek  4,618 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0502-0401  Plant protection, environment and agricultural area   2001 - 2003  PhD Gregor Urek  3,044 
Views history
Favourite