Loading...
Andreja Hodnik

Andreja Hodnik
no.: 06736 source: ARIS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.02  Biotechnical sciences  Plant production  Soil and micro-climate 
4.03.03  Biotechnical sciences  Plant production  Water, rural space, environment 
Keywords
soil, soil addition, plants, underground water, environment, protection, analytical chemistry
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
4
CImax
4
h10
1
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 20, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Chemical technology  SI University of Ljubljana, Faculty of chemistry and chemical technology 1975 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J4-3609  Quality and functioning of contaminated garden soil as a plant substrate after remediation   2010 - 2012  PhD Domen Leštan  3,638 
2. V2-0511  Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema (Slovene)   2008 - 2010  PhD Borut Vrščaj  6,176 
3. J4-9277  Novel soil remediation technologies and their influence on soil functioning   2007 - 2009  PhD Domen Leštan  1,771 
4. L7-7600  Development of relational database information system on natural national heredity   2005 - 2008  PhD Dea Baričevič  4,413 
5. L1-7097  Nitrate migration in a plant-soil-groundwater system   2005 - 2008  PhD Janko Urbanc  6,875 
6. J4-7315  The response of soil organic matter and natural ecosystems (primarily forests) to climate change   2005 - 2008  PhD Nataša Jaecks Vidic  3,439 
7. J4-6134  Soil gentle remediation method for bioavailable heavy metal stripping   2006 - 2007  PhD Domen Leštan  998 
8. V4-0109  Trajnostni tehnološki ukrepi za izboljšanje vodno retenzijskih lastnosti tal z namenom zmanjševanja tveganja v poljedelski pridelavi zaradi suše (Slovene)   2005 - 2006  PhD Rok Mihelič  5,605 
9. V4-0450  Sonaravni sistemi obdelave tal za tehnološko učinkovito in okolju prijazno kmetijstvo (poljedelstvo) (Slovene)   2002 - 2005  PhD Franc Lobnik  2,551 
10. L4-4090  Optimizacija kakovosti zdravilnih rastlin (Echinacea purpurea Moench., Gentiana lutea L., Hypericum perforatum L.) v pridelovanju (Slovene)   2002 - 2005  PhD Dea Baričevič  2,420 
11. J4-3084  Ligand enhanced heavy metals phytoextraction   2002 - 2004  PhD Domen Leštan  1,384 
12. L4-3171  The impact of environmental pollutants on toxicity and quality of medicinal plants   2002 - 2004  PhD Dea Baričevič  2,079 
13. V4-0418  Izdelava okolju sprejemljivejših postopkov gnojenja v skladu z nitratno smernico pri različni vodni bilanci v tleh na prodih in peskih (Slovene)   2001 - 2003  PhD Nataša Jaecks Vidic  2,903 
14. V4-0390  Možnosti in modeli rabe zaraščajočih kraških in hribovitih površin (Slovene)   2001 - 2003  PhD Milan Pogačnik  8,280 
15. V4-0385  Razvoj metod za preverjanje kakovosti pridelkov in živilskih proizvodov v skladu z mednarodno priznanimi referenčnimi metodami za uradn (Slovene)   2000 - 2003  PhD Vekoslava Stibilj  7,254 
16. J4-0694  Remediacija tal z glivnim inokulumom in rastlinskimi hiperakumulatorji (Slovene)   2000 - 2001  PhD Domen Leštan  3,993 
17. J4-1423  Tla v naravnih in agro-eko sistemih (Slovene)   2000 - 2001  PhD Nataša Jaecks Vidic  4,534 
18. V4-0204  Vzpostavitev monitoring mreže onesnaženja v kmetijstvu (Slovene)   1999 - 2000  PhD Franc Lobnik  2,331 
19. L4-1434  Optimization of composting for safe and economical recycling of municipal or agricultural organic wastes - model based on the case of municipality Ptuj   2000  PhD Domen Leštan  2,442 
20. J2-9056  The effects of soil parameters on the behaviour of selected exogene substances (terbuthylazine, cadmium) in soil ecosystems   1998 - 1999  PhD Franc Lobnik  2,456 
21. L4-7378  Tla kot naravni vir in škodljive snovi v naravnih in agro-ekosistemih (Slovene)   1996 - 1998  PhD Nataša Jaecks Vidic  3,281 
22. V2-8575  Razvoj sistema za obvladovanje ogroženosti podtalnice zaradi točkovnih in razpršilnih industrijskih in urbanih ter kmetijskih izvorov o (Slovene)   1996 - 1998  PhD Miran Veselič  3,858 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0514-0481  Pedologija in varstvo okolja (Slovene)   2002 - 2003  PhD Franc Lobnik  3,786 
Views history
Favourite