Loading...
Organisations source: ARIS

University of Maribor, Faculty of Education

Research activity

Code Science Field Subfield
1.00.00  Natural sciences and mathematics     
2.00.00  Engineering sciences and technologies     
5.00.00  Social sciences     
6.00.00  Humanities     

Code Science Field
H000  Humanities   
S000  Social sciences   
P000  Natural sciences and mathematics   

Code Description
Research 
Education 
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
23,319.19
A''
1,320.82
A'
6,823.84
A1/2
12,034.99
CI10
4,145
CImax
262
h10
29
A1
75.57
A3
3.31
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on October 2, 2023; A3 for period 2017-2021
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 408  4,795  4,072  9.98 
Scopus 566  6,062  5,213  9.21 
Research groups (5)
no. Code Name of group Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. 0589-014  Department of Music  PhD Jernej Weiss   512 
2. 0589-016  Oddelek za likovno umetnost (Slovene)  PhD Janez Balažic   1,334 
3. 0589-018  Department of Preschool Education  PhD Olga Denac   2,191 
4. 0589-019  Department of Elementary Education  PhD Metka Kordigel Aberšek   8,079 
5. 0589-020  Oddelek za temeljne pedagoške predmete (Slovene)  PhD Tomaž Bratina   2,219 
Researchers (52)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1. 12183  PhD Jana Ambrožič Dolinšek  Biology  Researcher  289 
2. 34672  PhD Darja Antolin Drešar  Educational studies  Researcher  252 
3. 16028  PhD Janez Balažic  Humanities  Researcher  461 
4. 23926  PhD Janja Batič  Educational studies  Researcher  240 
5. 21822  PhD Tomaž Bratina  Educational studies  Researcher  318 
6. 19532  PhD Mihaela Brumen  Educational studies  Researcher  321 
7. 10571  PhD Zlatka Cugmas  Psychology  Researcher  429 
8. 19535  PhD Olga Denac  Educational studies  Researcher  340 
9. 11945  PhD Dejan Dinevski  Computer science and informatics  Researcher  371 
10. 34483  PhD Kosta Dolenc  Educational studies  Researcher  136 
11. 14543  PhD Matjaž Duh  Educational studies  Researcher  1,128 
12. 50186  PhD Jasmina Ferme  Mathematics  Researcher  50 
13. 21657  PhD Samo Fošnarič  Educational studies  Researcher  704 
14. 24775  PhD Smiljana Gartner  Philosophy  Researcher  135 
15. 19566  PhD Nikolaja Golob  Educational studies  Researcher  241 
16. 53951  Veno Jaša Grujić  Biotechnology  Researcher  31 
17. 19537  PhD Dragica Haramija  Literary sciences  Researcher  1,109 
18. 33475  PhD Jerneja Herzog  Educational studies  Researcher  384 
19. 29823  PhD Maja Hmelak  Educational studies  Researcher  335 
20. 19534  PhD Vlasta Hus  Educational studies  Researcher  562 
21. 08097  PhD Milena Ivanuš Grmek  Educational studies  Researcher  622 
22. 39700  MSc Polona Jančič Hegediš  Educational studies  Researcher  96 
23. 54629  Ana Tina Jurgec  Educational studies  Researcher  38 
24. 50884  PhD Maja Kerneža  Educational studies  Researcher  44 
25. 20762  PhD Eva Konečnik Kotnik  Geography  Researcher  219 
26. 11544  PhD Metka Kordigel Aberšek  Literary sciences  Researcher  608 
27. 34731  PhD Bojan Kovačič  Educational studies  Researcher  140 
28. 55165  MSc Katja Kozjek Varl  Educational studies  Researcher  181 
29. 39477  Eva Kranjec  Psychology  Researcher  53 
30. 55059  Alja Krevel  Educational studies  Researcher  16 
31. 55186  Maruša Laure  Educational studies  Researcher  20 
32. 33474  PhD Marta Licardo  Educational studies  Researcher  240 
33. 13351  PhD Alenka Lipovec  Educational studies  Researcher  508 
34. 13159  PhD Marko Marhl  Physics  Researcher  648 
35. 33469  PhD Miha Marinšek  Sport  Researcher  175 
36. 22709  PhD Črtomir Matejek  Educational studies  Researcher  161 
37. 52372  PhD Monika Mithans  Educational studies  Researcher  108 
38. 31560  Miran Muhič  Sport  Researcher  333 
39. 55078  Sabina Ograjšek  Educational studies  Researcher  32 
40. 19533  PhD Jurij Planinšec  Sport  Researcher  441 
41. 39009  PhD Stojan Puhalj  Sport  Researcher  122 
42. 34666  PhD Mojca Puncer  Philosophy  Researcher  275 
43. 19595  PhD Marija Ropič Kop  Educational studies  Researcher  348 
44. 19529  PhD Majda Schmidt  Educational studies  Researcher  405 
45. 21048  PhD Polonca Šek  Linguistics  Researcher  134 
46. 53952  PhD Janja Tekavc  Psychology  Researcher  128 
47. 33264  PhD Ines Voršič  Linguistics  Researcher  80 
48. 24346  PhD Tina Vršnik Perše  Educational studies  Researcher  295 
49. 25584  PhD Jernej Weiss  Musicology  Researcher  443 
50. 54207  Katja Zemljič  Educational studies  Researcher 
51. 15307  PhD Tomaž Zupančič  Educational studies  Researcher  608 
52. 38728  PhD Jerneja Žnidaršič  Educational studies  Researcher  55 
Research projects (74) Legend
no. Code Title Period Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. J5-3099  ENROLMENT IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: FACTOR ENSURING EQUAL OPPORTUNITIES IN THE DEVELOPMENT OF AN INDIVIDUAL AND SOCIETY, AND LIFELONG LEARNING  10/1/2021 - 9/30/2024  PhD Tina Štemberger   3,279 
2. V5-2278  Establishment of a system of monitoring and forecasting skills in education  10/1/2022 - 9/30/2023  PhD Janez Vogrinc   2,515 
3. V5-1936  Reform of the enrolment process on public faculties in Slovenia  11/1/2019 - 10/31/2022  PhD Gregor Dugar   3,777 
4. J5-9449  Work-home boundary management and burnout: Investigating linking mechanisms and boundary conditions  11/1/2018 - 10/31/2022  PhD Sara Tement   2,076 
5. J6-9387  National Self-Assertion Versus Transnational Scholarship: the Impact of National Discourses on the Medieval and Early Modern Art History in Slovenia  7/1/2018 - 6/30/2022  PhD Matej Klemenčič   2,316 
6. J5-9328  Education of teachers as a factor of providing high-quality life-long learning in the learning society / the society of fast socio-economic changes and unsure future  7/1/2018 - 6/30/2021  PhD Milena Ivanuš Grmek   9,803 
7. V5-1506  CULTURAL AND SYSTEM FACTORS OF READING LITERACY IN SLOVENIA  10/1/2015 - 10/31/2016  PhD Polona Vilar   4,728 
8. V5-1028  Socialna integracija mladih v slovenski vzgojno izobraževalni sistem (Slovene)  1/1/2010 - 9/30/2012  PhD Miro Haček   6,314 
9. J5-2294  VREDNOTNI PREMIKI V DRžAVAH NEKDANJE JUGOSLAVIJE (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Sergej Flere   2,018 
10. V5-0438  Model evbalvacije kakovosti izvajalcev programov usposabljanj strokovnih delavcev (Slovene)  9/1/2008 - 2/28/2010  PhD Majda Cencič   2,332 
11. J6-9446  Development opportunities of Slovenian border areas after the entrance of the Republic of Slovenia into the Schengen space  1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Milan Bufon   3,712 
12. J6-9566  Economic impact on the political turning points in Slovenia from the "Vormaerz" period till independence 1991  1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Peter Vodopivec   3,100 
13. L7-9070  Education on ecoremediations with the use of information technologies  1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Danijel Vrhovšek   3,984 
14. L2-9274  Environmental acceptable water energy  1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Danijel Vrhovšek   4,160 
15. L1-9338  Telecommunication networks, Tower of Hanoi problems, and algorithms  1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Sandi Klavžar   2,183 
16. V5-0437  Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa - koncepti načrtovanja kurikula (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2009  PhD Milena Ivanuš Grmek   2,913 
17. Z1-9629  Stochasticity and chaos as potent promoters of cooperation and order in physical systems and society  7/1/2007 - 12/31/2008  PhD Matjaž Perc   652 
18. V5-0232  Otrok med vplivi sodobnega življenjskega sloga - gibalne sposobnosti, telesne značilnosti in zdravstveni status slovenskih otrok (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Jurij Planinšec   5,303 
19. L1-7001  Determination of geographical and botanical origin of honey  9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Marijan Nečemer   4,014 
20. M5-0167  Slovenske vojaške osebnosti - vojaške kariere (Slovene)  6/1/2006 - 5/31/2008  PhD Darko Friš   2,509 
21. V5-0241  Analiza sodelovanja staršev in šole ter razvoj modelov partnerskega sodelovanja (Slovene)  10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Franc Cankar   952 
22. J1-6577  Biodiversity gradient in relation to biogeographic, altitudinal and ecological factors  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Boris Kryštufek   2,162 
23. J5-6646  Extrinsic and intrinsic of religiosity in crosscultural perspective  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Sergej Flere   2,951 
24. J6-6284  Lexicological Change in the Slovene Language in Time and Space  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Marko Jesenšek   4,307 
25. L6-6110  Life and work of important people in northeastern Slovenia  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Andrej Vovko   6,659 
26. J6-6078  Slovene Translations of German Texts in the Period 1848-1918 - Linguistic and Cultural Impact  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Karmen Teržan-Kopecky   2,625 
27. J6-6308  The fate of the Slovene Liberals in the 20th Century - Part one  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Franc Rozman   1,581 
28. V5-0943  Jezik kot kulturna kohezija in človeški kapital (Slovene)  9/1/2004 - 10/31/2006  PhD Lucija Čok   3,572 
29. V5-0934  Sociološki in psihološki dejavniki šolske uspešnosti v osnovni šoli (Slovene)  9/1/2004 - 10/31/2006  PhD Sergej Flere   1,000 
30. V5-0823  Vpliv socialno-ekonomskega položaja družin in enake možnosti s predlogi ukrepov (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2006  PhD Sergej Flere   2,576 
31. V5-0950  Evropske vsebine v izobraževanju učiteljev (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2006  PhD Sergij Gabršček   6,033 
32. V6-0122  Zasnova na korpusu temelječih slovarskih in slovničnih opisov slovenskega jezika (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2006  PhD Vojko Gorjanc   4,681 
33. Z6-6174  Slovene - croatian political contacts fro 1926 to 1929  7/1/2004 - 6/30/2006  PhD Darko Friš   693 
34. V5-0947  Konceptualni vidiki prikritega kurikula z vidika razvijanja tehnične ustvarjalnosti (Slovene)  9/1/2004 - 4/30/2006  PhD Amand Papotnik   1,230 
35. V2-0895  Razvoj in vrednotenje jezikovnih virov in komponent za strojno simultano prevajanje slovenskega govora (projekt PREGO) (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Zdravko Kačič   2,254 
36. V5-0635  Proučevanje možnosti novih pristopov in analiza dilem pri uvajanju nejezikovnih vsebin v jezikovni pouk v srednjih šolah v Sloveniji (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Alja Lipavic Oštir   3,742 
37. V5-0584  Ustreznost indikatorjev družbene izključenosti in neenakosti v terciarnem izobraževanju (Slovene)  11/1/2001 - 10/31/2004  PhD Sergej Flere   2,127 
38. V5-0638  Didaktični vidiki uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije - IKT (poučevanje in učenje) (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Ivan Gerlič   6,155 
39. V5-0668  Modeli informatizacije vrtcev, šol in zavodov (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Saša Divjak   7,224 
40. V5-0639  Poučevanje in učenje s sodobnimi tehnologijami za osebe s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni) (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Matjaž Debevc   3,866 
41. Z6-4544  Epistemologija teorijskih entitet in meritve v znanosti (Slovene)  7/1/2002 - 6/30/2004  PhD Nenad Miščević   426 
42. Z1-3292  Influence of planar surfaces on dynamic properties of liquid crystals  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Barbara Rovšek   1,292 
43. J6-3337  Lexicological Characteristics of Slovenian Standard Language and Dialects  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Marko Jesenšek   3,810 
44. J6-3239  Rationalism as a position and rationality as a method – dilemmas and oppositions  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Božidar Kante   2,401 
45. V4-0365  Škodljivci in bolezni v gozdovih Slovenije ter varstvo gozdov (Slovene)  9/1/2000 - 9/30/2003  PhD Božidar Krajnčič   2,448 
46. T1-0077  Flora, fauna and vegetation of the Mura river and its surroundings  7/1/1998 - 6/30/2003  PhD Andraž Čarni   2,895 
47. V5-0326  Pravičnost v izobraževanju - družbene neenakosti v izobraževanju (Slovene)  7/1/2000 - 6/30/2002  PhD Sergej Flere   2,300 
48. V5-0248  Oblikovanje opoyaovalnih in ocenjevalnih lestvic razvoja otrokovega samozaznavanja (Slovene)  6/1/1999 - 1/30/2002  PhD Zlatka Cugmas   429 
49. V5-0251  Izobraževanje učiteljev naravoslovja v prenovljeni osnovni šoli (Slovene)  6/1/1999 - 8/31/2001  PhD Barbara Bajd   8,382 
50. J1-1523  Ecophysiology of mechanoreception in insects  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Dušan Devetak   499 
51. L4-1688  Grassland management, biodiversity and plant persistence  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Branko Kramberger   1,449 
52. J6-1011  Maribor skozi stoletja (1848 - 1991) (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Darko Friš   632 
53. J6-1260  Specialities of early foreign language learning - linguistic approach  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Karmen Teržan-Kopecky   846 
54. L5-1507  The influence of computer supported education in physics on cognitive processes  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Norbert Jaušovec   318 
55. J6-0952  Philosophy and language  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Božidar Kante   925 
56. J2-7609  Površine in interfaze polimernih materialov (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Milan Brumen   3,933 
57. J6-7811  Receptive ability at the stage between preoperative and operative phaze of child's development  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Metka Kordigel Aberšek   1,195 
58. J6-9140  The post-war regime and its opposition  1/1/1998 - 12/31/2000  PhD Jerca Vodušek Starič   294 
59. J6-7809  A Possibility of Categorial Ontology  1/1/1996 - 12/31/2000  PhD Bojan Borstner   1,499 
60. J6-7704  Edition Sources II (from the end of the Middle Ages to today)  1/1/1996 - 12/31/2000  PhD France Martin Dolinar   9,559 
61. J6-7807  History of Northeast Slovenia from 1750 till 1998  1/1/1996 - 12/31/2000  PhD Franc Rozman   2,234 
62. J6-7813  Research of the history of NE of Slovenia before 1750  1/1/1996 - 12/31/2000  PhD Jože Mlinarič   666 
63. J6-7808  Syntax, Vocabulary, Word-formation and Style in Eastern-Slovene Printed Materials from the 18th to the end of the 19th century  1/1/1996 - 12/31/2000  PhD Terezija Zorko   2,526 
64. J6-8918  Kognitivni modeli v filozofiji in znanosti (Slovene)  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Nenad Miščević   1,745 
65. J6-8927  Land fragmentation in north-eastern Slovenia from the viewpoint of the region's settlement patterns and its integration into European agriculture.  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Borut Belec   848 
66. J6-8925  Languages in Contact  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Nada Šabec   580 
67. J6-8923  Makrolinguistic research of NE of Slovenia  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Mirko Križman   1,811 
68. J6-8915  Slovene Settlements and Important Individuals in the USA  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Matjaž Klemenčič   1,407 
69. J5-9002  Social values and postmodern age  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Sergej Flere   1,532 
70. V5-8580  Vloga zamejcev in izseljencev v procesu osamosvajanja in boja za mednarodno priznanje Republike Slovenije (Slovene)  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Matjaž Klemenčič   954 
71. Z6-8011  Katoliški tabor in slovenski priseljenci v ZDA do leta 1945 (Slovene)  7/1/1996 - 6/30/1999  PhD Darko Friš   632 
72. J5-7866  Izobraževanje in usposabljanje za poklicno in življenjsko mobilnost z vidika možnosti za prekvalifikacijo in dokvalifikacijo (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Boris Aberšek   2,547 
73. J5-7788  Nevropsihološki vidiki visoko sposobnih in nadarjenih posameznikov (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Norbert Jaušovec   1,657 
74. J1-7416  Vibracijska komunikologija pri žuželkah (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Dušan Devetak   700 
ARIS research and infrastructure programmes (29) Legend
no. Code Title Period Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. P5-0433  DIGITAL RESTRUCTURING OF DEFICIT OCCUPATIONS FOR SOCIETY 5.0 (INDUSTRY 4.0)  1/1/2022 - 12/31/2027  PhD Boris Aberšek   9,044 
2. P5-0381  Kinesiology for quality of life  1/1/2022 - 12/31/2027  PhD Rado Pišot   3,141 
3. P5-0062  Applied developmental psychology  1/1/2020 - 12/31/2025  PhD Maja Zupančič   4,135 
4. P6-0156  Slovenian language, literature and teaching of Slovenian language  1/1/2020 - 12/31/2025  PhD Marko Jesenšek   6,126 
5. P5-0381  Kinesiology for quality of life  1/1/2017 - 12/31/2021  PhD Rado Pišot   3,178 
6. P6-0156  Slovenian language, literature and teaching of Slovenian language  1/1/2016 - 12/31/2019  PhD Marko Jesenšek   6,554 
7. P5-0062  Applied developmental psychology  1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Maja Zupančič   4,565 
8. P5-0381  Kinesiology for quality of life  1/1/2013 - 12/31/2016  PhD Rado Pišot   5,327 
9. P5-0367  Research on learning and teaching in contemporary society  1/1/2013 - 12/31/2016  PhD Saša Aleksej Glažar   10,693 
10. P6-0156  Slovenian language, literature and teaching of Slovenian language  1/1/2013 - 12/31/2015  PhD Marko Jesenšek   7,123 
11. P5-0062  Applied developmental psychology  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Maja Zupančič   4,563 
12. P5-0381  Kineziologija za kakovost življenja (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Rado Pišot   3,961 
13. P5-0367  Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Saša Aleksej Glažar   12,335 
14. P6-0156  Slovene language, slovene literature and teaching slovene language and literature  1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Marko Jesenšek   6,264 
15. P5-0062  Applied developmental psychology  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Maja Zupančič   4,457 
16. P1-0078  Biodiversity  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Boris Kryštufek   4,509 
17. P1-0055  Biophysics of Polymers, Membranes, Gels, Colloids and Cells  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Rudolf Podgornik   5,653 
18. P6-0144  Etika in ontologija (Slovene)  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Nenad Miščević   2,456 
19. P2-0063  Intelligent Computer Aided Design  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Jože Flašker   8,480 
20. P6-0024  Investigations into literary history, literary theory and methodology  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Daroslav Dolinar   5,051 
21. P6-0265  Medkulturne literarnovedne študije (Slovene)  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Neva Šlibar   6,348 
22. P6-0138  Politična, kulturna, gospodarska, socialna in verska zgodovina ter sedanjost Štajerske in Prekmurja (Slovene)  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Darko Friš   2,209 
23. P6-0156  Slovene language, slovene literature and teaching slovene language and literature  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Metka Kordigel Aberšek   4,457 
24. P5-0181  SPATIAL SOCIOLOGY: Sustainable Social and Spatial Development of Slovenia in Europe  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Drago Kos   2,025 
25. P0-0507-0589  Analitična filozofija in klasični filozofski problemi (Slovene)  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Nenad Miščević   2,529 
26. P0-0501-0589  Družboslovje (Slovene)  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Norbert Jaušovec   8,080 
27. P0-0502-0589  Naravoslovje (Slovene)  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Dušan Devetak   6,618 
28. P0-0505-0589  Narodna in obča zgodovina (Slovene)  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Franc Rozman   3,941 
29. P0-0504-0589  Preučevanje jezika in literature (Slovene)  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Metka Kordigel Aberšek   10,564 
International projects (27) source: SICRIS
no. Code Title Period Responsible person
1. ESS-sklop3  Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, Pedagogika 1:1  5/1/2017 - 9/30/2022   
2. ESS-sklop1  Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, sklop 1: Sporazumevalna zmožnost in kulturna pismenost ter večjezičnost  5/1/2017 - 9/30/2022   
3. ESS-sklop2  Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, - SKLOP 2: Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov  5/1/2017 - 9/30/2022   
4. ESS-sklop4  Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, sklop 4: Kakovost učbenikov kot pomemben dejavnik krepitve splošnih kompetenc  5/1/2017 - 9/30/2022   
5. ESS-slovenščina  Slovenščina na dlani  7/21/2017 - 9/30/2021   
6. ERASMUS+-EYE  EYE – International Learning Module for Early Years Education  10/1/2017 - 9/30/2019   
7. ESS-PIKT-UM  PedagoškiI KT na UM  9/1/2017 - 9/30/2018   
8. ERASMUS+-2014-1-TR01-KA201-013197  A Web and School-based Professional Development Project for Foreign Language Teachers of Young Learners  9/1/2014 - 8/31/2017  PhD Mihaela Brumen  
9. TEMPUS-EACEA-544141  Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia  12/1/2013 - 11/30/2016  Miran Muhič  
10. LLP-Erasmus-GAIHE  Governance and adaptation to innovative modes of higher education provision  10/1/2013 - 4/1/2016  PhD Marko Marhl  
11. ECML-Pepelino  European portfolio for pre-primary educators  1/1/2013 - 12/31/2015  PhD Mihaela Brumen  
12. JRS-Mobilno učenje  Mobilno učenje  3/1/2015 - 7/31/2015  PhD Jernej Weiss  
13. JRS-LUM/SLUM  Praktično manipultativne metode pri razvijanju taktilnega gradiva za slepe in slabovidne v LUM /SLUM  3/1/2015 - 7/31/2015  PhD Jerneja Herzog  
14. JRS-Virtualna Učilnica  Virtualna učilnica in interaktivno izobraževanje  3/1/2015 - 7/31/2015  PhD Nikolaja Golob  
15. ESRR-MIZŠ-CORE@UM  Center za Odprte inovacije in RaziskavE Univerze v Mariboru - CORE@UM  1/15/2013 - 6/30/2015  PhD Marko Marhl  
16. LLP-Tales  Tales of an Unknown Town  1/1/2013 - 12/31/2013  PhD Matjaž Duh  
17. MIZKŠ-JR 2011-2013  Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013  10/1/2012 - 6/30/2013  PhD Vlasta Hus  
18. LLP-EdUmatics  EdUmatics: European Development for the use of Mathematics Technology in Classroom  1/1/2009 - 12/31/2012  MSc Matija Lokar  
19. LLP-EACEA-503254  European Development for the Use of Mathematics Technology in Classrooms  1/1/2009 - 12/31/2012   
20. LLP-EACEA-502895  European Music Portfolio  1/1/2009 - 12/31/2012   
21. ERASMUS-TAARLoG  Traditional in the Alpe – Adria Region – Local for the Global  1/1/2012 - 10/19/2012  PhD Miha Marinšek  
22. Leonardo da Vinci-LoveLanguage  Love Language & More! - Attract Participation and Increase Motivation of Young Male Language Learners  11/1/2010 - 7/31/2012  PhD Mihaela Brumen  
23. LLP-EACEA-COMP-KA2-143347  Talk with me - The Social Way to Learn a Language  1/1/2008 - 12/31/2011  PhD Mihaela Brumen  
24. LLP-EST-2008-1-SI1-LEO04-00001  Water for Life - Education for Water  1/1/2008 - 12/31/2011   
25. LLP-LLP-LDV-TOI-2008-SI-2  e4VET - Enhancing, Empowering and Emphasizing E-learning in Vocational Education and Training  12/1/2008 - 11/30/2010   
26. LLP-Heritage II  Environmental Heritage - renewal  1/1/2007 - 12/31/2008  Andreja Nekrep  
27. LLP-Heritage  Environmental Heritage  1/1/2006 - 12/31/2007  Andreja Nekrep  
Mentors for junior researchers (16)
no. Code Name and surname Research area Status
1. 00310  PhD Božidar Kert    Researcher 
2. 00386  PhD Franc Rozman  Historiography  Researcher 
3. 00481  PhD Borut Belec  Geography  Researcher 
4. 00566  PhD Meta Grosman  Humanities  Researcher 
5. 01299  PhD JOŽE KORUZA    Researcher 
6. 03517  PhD Dušan Devetak  Biology  Researcher 
7. 04433  PhD Boris Aberšek  Mechanical design  Researcher 
8. 04822  PhD Terezija Zorko  Linguistics  Researcher 
9. 04934  PhD Jerca Vodušek Starič  Humanities  Researcher 
10. 05003  PhD Jože Mlinarič  Historiography  Researcher 
11. 05038  PhD Norbert Jaušovec  Psychology  Researcher 
12. 11361  PhD Darko Friš  Historiography  Researcher 
13. 11554  PhD Danilo Šuster  Philosophy  Researcher 
14. 12125  PhD Sergej Flere  Sociology  Researcher 
15. 13159  PhD Marko Marhl  Physics  Researcher 
16. 13353  PhD Dragan Potočnik  Historiography  Researcher 
Description
The Faculty of Education was founded by the Slovene Parliament's decree on 12 February 1986. It had its roots in the tradition of college education whose primary goal was to train teachers in the field of social sciences, humanities, natural studies, arts (musical and fine arts). Its basic orientation is pedagogical, as it is concerned with professional training of teachers for pre-school, elementary and secondary school levels (from kindergarten to the baccalaureate). One remnant of the oast is also the prevailing form of double-major study programmes with various possible combinations of majors. A novelty, however, are single-major programmes. Half of the existing programmes fall into this category, and is expected that more will follow suit. In the year 2001/2002 the Faculty offers 7 single-major university studies and 15 double-major university study programs as well as 1 professional higher education program and 1 single -major university non-pedagogical study program. Joint degree programs There are joint degree programs between the faculty of Education and the programs in education offered by Theological Faculty: students may choose any combination of major offered by the two faculties. Duration of studies University study programs last 4 years (8 semesters of course work) Study programs Single-major university programs 1. German Language and Literature 2. Musical education 3. Art Education 4. Elementary Education 5. Physics 6. Mathematics 7. Slovene Language and Literature Double-major university programs (any combination is possible) 1. English Language and Literature and... 2. Philosophy and... 3. Geography and ... 4. Hungarian Language and Literature and ... 5. German Language and Literature and ... 6. Slovene Language and Literature and ... 7. Sociology and... 8. History and... 9. Biology and... 10. Physics and... 11. Chemistry and... 12. Mathematics and... 13. Vocational and Technical Education and ... 14. Pedagogic and... 15. Computer science and... Single-major university non-pedagogical study program: - history Single-major professional higer education program - preschool Education The professional higher education study programme of pre-school education lasts 3 years (6 semesters of course work) The Research Institute of the Faculty of Education at the University of maribor is a Slovene research institute, which is concerned primarily with the research of northeastern Slovenia. It covers various disciplines: humanities, social studies, natural sciences, and cultural studies. One of the institute's priorities is the systematic recruitment and education of research staff, needed by scientific, archeological, cultural and educational institutions and by museums.
Views history
Favourite