Loading...
PhD Marjan Bele

PhD Marjan Bele
no.: 11517 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 476 02 00
E-mail marjan.beleat signki.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
2.04.01  Engineering sciences and technologies  Materials science and technology  Inorganic nonmetallic materials 
Keywords
On substrate induced deposition of particles, electron microscopy, x-ray powder diffraction, sol-gel technology, pigment pastes
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
1,034.37
A''
496.65
A'
707.68
A1/2
977.7
CI10
4,258
CImax
373
h10
34
A1
4.21
A3
0.65
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 10, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 140  6,234  5,367  38.34 
Scopus 148  6,666  5,771  38.99 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Špela Hajduk  Bologna doctoral studies  11/1/2014 - 8/15/2019  37456 
2 PhD Andraž Pavlišič  Bologna doctoral studies  11/1/2011 - 9/8/2015  34528 
3 PhD Vida Lapornik  Bologna doctoral studies  11/1/2010 - 5/5/2015  33212 
4 PhD Peter Nadrah  Bologna doctoral studies  10/1/2009 - 7/5/2013  32104 
5 PhD Aljaž Godec  Uniform doctoral studies  10/1/2007 - 3/31/2012  29487 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree      SI University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical technology 1990 
Master's degree      SI 1994 
Doctor's degree  Ph. D.     SI Univeristy of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology 1998 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  National Institute of Chemistry  Odsek za kemijo materialov (Slovene)  9/11/1990  Senior research associate   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J2-50076  Development of electrochemical gas sensor for early detection of volatile peroxo explosives   2023  PhD Vasko Jovanovski  1,619 
2. N2-0248  Understanding the role of dopants as a key step towards efficient oxygen evolution catalysts.   2022 - 2023  PhD Nejc Hodnik  2,120 
3. J7-4637  4D STEM energijsko učinkovitih materialov do kvantne ravni (Slovene)   2022 - 2023  PhD Andreja Benčan Golob  8,388 
4. J2-4441  Dvojno delujoči Nb2O5 in Nb2O5-TiO2 materiali za sočasno redukcijo CO2 in oksidacijo organskih snovi v spojine z dodano vrednostjo (Slovene)   2022 - 2023  PhD Andrijana Sever Škapin  5,028 
5. J7-4638  Načrtovanje selektivnih katalitskih postopkov pretvorbe CO2 v etanol – UliSess (Slovene)   2022 - 2023  PhD Blaž Likozar  11,947 
6. J1-4401  Napredni trendi v Ramanski spektroelektrokemiji pri raziskavah katalizatorjev (Slovene)   2022 - 2023  PhD Angelja Kjara Surca  2,769 
7. J7-4636  Temeljno razumevanje reakcije tvorbe vodika za novo generacijo elektrokatalizatorjev na osnovi niklja v alkalni in kloralkalni elektrolizi (Slovene)   2022 - 2023  PhD Dušan Strmčnik  9,033 
8. N2-0257  Pt-based intermetallic alloy catalysts for improved performance of high-temperature PEM fuel cells with reduced Pt loading   2022 - 2023  PhD Miran Gaberšček  1,312 
9. J2-3041  In situ atomic level Quantitative Scanning Transmission Electron Microscopy of Functional Materials   2021 - 2023  PhD Goran Dražić  2,431 
10. N2-0187  Semiconductor - dielectric heterostructures for photoelectrochemical hydrogen evolution, SeDiHe   2021 - 2023  PhD Matjaž Spreitzer  1,581 
11. NC-0017  Photocatalytic heterostructured nanomaterials for solar energy harvesting   2021 - 2023  PhD Miran Gaberšček  1,726 
12. J1-1707  Impacts of PM pollution on cultural heritage   2019 - 2022  PhD Ana Kroflič  1,372 
13. NC-0006  Advanced Electrochemical Characterisation of the Intrinsic Properties and the Improvement of the State-of-the-art Non-CRM Oxygen Reduction Reaction Electrocatalysts with SECM and Floating Electrode   2019 - 2021  PhD Blaž Likozar  1,931 
14. NC-0007  Highly Active ultra low PGM loading Cathode and MEA integration for synthesis to single PEMFC cell   2019 - 2021  PhD Miran Gaberšček  1,428 
15. N1-0079  Napredne NMR metode za študij paramagnetnih in lokalno neurejenih katalitskih materialov (Slovene)   2019  PhD Gregor Mali  2,978 
16. J2-7526  Multifunctional materials for actuator and cooling devices   2016 - 2018  PhD Tadej Rojac  4,626 
17. J2-5469  Nanostructured cathodes for lithium sulphur batteries   2013 - 2016  PhD Robert Dominko  2,805 
18. L2-4304  Modification of TiO2 nanoparticle surface: prevention of agglomeration and preservation of intrinsic properties   2011 - 2014  PhD Miran Gaberšček  3,822 
19. J2-4316  Novel functionalized nanomaterials for applications as nano- or biosensors/actuators/bioresponsive (carrier) systems   2011 - 2014  PhD Marjan Bele  3,506 
20. L2-2373  Funkcionalizacija površine organskih pigmentov za trajne, učinkovite in barvno obstojne premaze (Slovene)   2009 - 2012  PhD Miran Gaberšček  2,465 
21. L2-2279  FUNKCIONALIZACIJA VLAKEN Z NANOPREVLEKAMI (Slovene)   2009 - 2012  PhD Majda Sfiligoj Smole  2,865 
22. L4-2286  Razvoj novih oblik nanodelcev TNF-alfa za uporabo v terapiji (Slovene)   2009 - 2012  PhD Vladimira Gaberc-Porekar  1,224 
23. L2-1157  Composites for high power density Li-ion batteries   2008 - 2011  PhD Robert Dominko  3,579 
24. L2-1159  Nanoparticle-macromolecule complexes for use in formulation of biological drugs   2008 - 2011  PhD Janko Jamnik  2,697 
25. M2-0101  Sistem gorivnih celic kot pomožni vir energije za zagotavljanje avtonomnosti vojaških vozil (Slovene)   2007 - 2008  PhD Jadran Maček  9,074 
26. M2-0115  Funkcionalno oblačilo slovenskega bojevnika FOSB (Slovene)   2006 - 2008  PhD Karin Stana Kleinschek  8,891 
27. J2-6027  Preparation and characterization of composite uniform particles   2004 - 2007  PhD Zorica Crnjak-Orel  3,398 
28. L2-6005  Time- and position-controlled release of drug substances coated onto superparamagnetic nanoparticles   2004 - 2007  PhD Marjan Bele  3,101 
29. J1-6356  Use of inorganic particles for particle design and their potential application in systems with modified release   2004 - 2007  PhD Marjan Bele  2,619 
30. L2-3232  Interactions between the components of a paint system and their influence on paint application   2002 - 2004  PhD Marjan Bele  1,632 
31. L2-2251  Vpliv plazemskih parametrov na selektivnost plazemskega jedkanja kompozitnih materialov (Slovene)   2000 - 2002  PhD Miran Mozetič  3,507 
32. L2-1557  Prepletene polimerne mreže - novi materiali za dodelavo površin, premaze in lepila (Slovene)   2000 - 2001  PhD Majda Žigon  1,601 
33. L2-1654  Stabilne suspenzije in disperzije: priprava, karakterizacija in aplikacija v industriji (Slovene)   1999 - 2001  PhD Marija Kosec  5,022 
34. L2-0688  Izboljšava fenolnih mas za kolektorje (Slovene)   1998 - 2001  PhD Miroslav Huskić  1,401 
35. L2-0877  Lithium accumulators   1998 - 2001  PhD Miran Gaberšček  1,306 
36. L2-7574  Raziskave tehnično pomembnih suspenzij in disperzij (Slovene)   1996 - 1998  PhD Tomaž Kosmač  5,064 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
Views history
Favourite