Loading...
PhD Dejan Cigale

PhD Dejan Cigale
no.: 15403 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 200 27 26
E-mail dejan.cigaleat signff.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
6.12.02  Humanities  Geography  Social geography 
Keywords
Recreation, tourism, recreational activities, recreation and environment, tourism and recreation destinations, transportation and tourism
Points
771.17
A''
0
A'
284.04
A1/2
324.04
CI10
48
CImax
11
h10
5
A1
2.47
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 23, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus 30  74  61  2.03 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  Faculty degree  Geography  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1991 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 2004 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Ljubljana, Faculty of Arts  Geographical Research at Scientific Institute  10/1/2002  REsearcher  Researcher  Assistant professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J7-4598  Spatial management, and status of recreational infrastructure and recreational habits in the context of social changes in the last three decades   2022 - 2024  PhD Naja Marot  3,392 
2. V5-2030  PROSPECTS FOR FURTHER DEVELOPMENT OF WINE AND GASTRONOMY TOURISM ON FARMS (VINGATUR)   2020 - 2023  PhD Simon Kerma  7,152 
3. L6-6852  Landscape diversity and hotspots of Slovenia   2014 - 2017  PhD Drago Perko  7,583 
4. V6-1510  Comprehensive methodology for inventory and analysis of derelict land, implementation of the pilot census and establishment of the up-to-date register   2015 - 2017  PhD Barbara Lampič  4,073 
5. V5-1014  Potenciali dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju (Slovene)   2011 - 2012  PhD Irma Potočnik Slavič  2,790 
6. J6-9632  Sustainable development of urban ecosystems   2007 - 2009  PhD Dušan Plut  3,348 
7. V5-0273  Razvojne možnosti slovenskih manjšin v sosednjih državah (Slovene)   2008  PhD Jernej Zupančič  3,903 
8. V5-0302  Povezovanje kriterijev in ukrepov za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja mest in drugih naselij v širšem mestnem območju (Slovene)   2007  PhD Dejan Rebernik  2,887 
9. V5-0298  Trajnostni razvoj varovanih območij - celostni pristop in aktivna vloga države; trajnostno gospodarjenje v varovanih območjih z vidika doseganja skladnejšega regionalnega razvoja (Slovene)   2007  PhD Dušan Plut  3,683 
10. J6-6004  Traffic and tourism and their environmental impacts   2004 - 2007  PhD Metka Špes  4,434 
11. V6-0118  Strategija RS za oblikovanje skupnega slovenskega kulturnega prostora ter opredelitev institucionalnih in razvojnih usmeritev po vstopu v EU (Slovene)   2005 - 2006  PhD Jernej Zupančič  8,591 
12. V5-0855  Regionalna primerjava spreminjanja poselitvene rabe zemljišč med statističnimi regijami v Sloveniji v obdobju 1991-2002 (Slovene)   2003 - 2004  PhD Marko Krevs  1,534 
13. V5-0490  Indikatorji o okolju in razvoju kot pomoč odločitvam (Slovene)   2003 - 2004  PhD Metka Špes  2,340 
14. V5-0806  Varovanje in inventarizacija kulturne dediščine v zamejstvu (Slovene)   2004  PhD Jernej Zupančič  2,772 
15. J6-2106  Zmogljivost okolja kot podlaga za uravnotežen razvoj pri načrtovanju posegov (Slovene)   2000 - 2002  PhD Metka Špes  2,175 
16. J6-0332  Čezmejno povezovanje narodnih manjšin v procesih evropskega združevanja (Slovene)   1998 - 2001  PhD Jernej Zupančič  1,696 
17. V5-0343  Poselitev in prostorski razvoj Slovenije - zasnova (Slovene)   2000 - 2001  PhD Marjan Ravbar  1,541 
18. J6-7810  Models of geographical investigation of sustainable regional development   1996 - 2000  PhD Marjan Ravbar  5,582 
19. V5-0219  Prostor in gospodarski razvoj (Slovene)   2000  PhD Marjan Ravbar  2,031 
20. L6-8622  The Vulnerability Of The Environment As A Limiting Factor To Spatial Development In Slovenia   1997 - 1999  PhD Metka Špes  2,178 
21. V5-8561  Določitev izhodišč in opredelitev kriterijev za oblikovanje prostorske zasnove omrežij, objektov in naprav v prostorskih dokumentih (Slovene)   1998    412 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P6-0229  Sustainable regional development of Slovenia   2022 - 2024  PhD Barbara Lampič  5,055 
2. P6-0229  Sustainable regional development of Slovenia   2017 - 2021  PhD Barbara Lampič  5,357 
3. P6-0229  Sustainable regional development of Slovenia   2016  PhD Barbara Lampič  6,586 
4. P6-0229  Trajnostni regionalni razvoj Slovenije (Slovene)   2009 - 2012  PhD Dušan Plut  8,235 
5. P6-0229  Geografija regionalnih virov in regionalni razvoj Slovenije (Slovene)   2005 - 2008  PhD Dušan Plut  3,942 
6. P0-0501-0506  Social geography   2001 - 2003  PhD Marjan Ravbar  4,620 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. INTERact-RE-ACT  Regional ACTors in Interreg cooperation   1/1/2005 - 12/31/2007  Dejan Cigale   
Views history
Favourite