Loading...
Groups source: ARRS

Geographical Research at Scientific Institute

Research activity

Code Science Field Subfield
6.00.00  Humanities     
6.12.00  Humanities  Geography   
Keywords
Physical geography, social geography, economical geography, human geography, climato geography, geomorphology, geography of leisure, transport geography, political geography, regional geography, regional planing, geography of carst
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
9,787.32
A''
285.99
A'
2,163.71
A1/2
3,104.9
CI10
848
CImax
46
h10
14
A1
29.79
A3
7.7
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 21, 2023; A3 for period 2017-2021
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 84  400  324  3.86 
Scopus 367  1,303  1,004  2.74 
Researchers (24)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publications
1.  50823  Nejc Bobovnik  Geography  Researcher  85 
2.  15403  PhD Dejan Cigale  Geography  Researcher  391 
3.  31501  Martina Frelih  Humanities  Junior expert or technical associate  33 
4.  18995  Darja Gros    Junior expert or technical associate  39 
5.  30366  PhD Mojca Ilc Klun  Humanities  Researcher  182 
6.  11799  PhD Marko Krevs  Geography  Researcher  433 
7.  22645  PhD Simon Kušar  Geography  Researcher  454 
8.  16049  PhD Barbara Lampič  Humanities  Researcher  485 
9.  18864  Simona Lukič    Junior expert or technical associate 
10.  54535  Sara Mikolič  Humanities  Researcher  57 
11.  07694  PhD Darko Ogrin  Geography  Researcher  505 
12.  23447  PhD Matej Ogrin  Geography  Researcher  450 
13.  18858  PhD Irma Potočnik Slavič  Geography  Researcher  421 
14.  14635  PhD Dejan Rebernik  Geography  Researcher  290 
15.  54536  Lea Rebernik  Humanities  Researcher  62 
16.  20793  PhD Blaž Repe  Geography  Researcher  475 
17.  16234  PhD Tatjana Resnik Planinc  Geography  Researcher  490 
18.  20795  PhD Boštjan Rogelj  Humanities  Researcher  128 
19.  57065  Jasna Sitar  Geography  Researcher 
20.  56706  Sašo Stefanovski  Geography  Researcher  25 
21.  27941  PhD Uroš Stepišnik  Geography  Researcher  280 
22.  31267  PhD Tajan Trobec  Geography  Researcher  132 
23.  22693  PhD Katja Vintar Mally  Geography  Researcher  263 
24.  10895  PhD Jernej Zupančič  Humanities  Researcher  675 
Research projects (38) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publications
1.  J5-8233  Integration of mobile devices into survey research in social sciences: Development of a comprehensive methodological approach  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Vasja Vehovar  2,433 
2.  V5-1710  Factual and needed presence of the topic of Slovenian emigration in the curricula of the primary and secondary schools in the Republic of Slovenia - Thematic foundations for re-evaluation of the topic of Slovenian emigration in the curricula  4/1/2018 - 6/30/2019  PhD Mirjam Milharčič Hladnik  1,608 
3.  V4-1631  Potentials and obstacles for supplementary activities development on farms in Slovenia  10/1/2016 - 3/31/2018  PhD Andrej Udovč  1,823 
4.  L6-6852  Landscape diversity and hotspots of Slovenia  10/1/2014 - 9/30/2017  PhD Drago Perko  7,260 
5.  J6-6853  Resilience of alpine environment from the perspective of natural hazards  10/1/2014 - 9/30/2017  PhD Blaž Komac  9,773 
6.  V6-1510  Comprehensive methodology for inventory and analysis of derelict land, implementation of the pilot census and establishment of the up-to-date register  10/1/2015 - 5/31/2017  PhD Barbara Lampič  3,906 
7.  J6-4138  Textbooks as Tools for Shaping the Geographical Imagination of Slovenian landscapes  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Mimi Urbanc  5,080 
8.  J6-4016  The adaptation patterns of human activities to the environmental changes after Last Glacial Maximum in Slovenia  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Dušan Plut  7,366 
9.  V4-1148  Development orientation of farms in Slovenia  10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Andrej Udovč  2,529 
10.  V4-1063  Parametri trajnostnega razvoja kmetijstva (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Renata Slabe Erker  2,733 
11.  V5-1014  Potenciali dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Irma Potočnik Slavič  2,650 
12.  V1-1088  Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostna razvojna priložnost Slovenije (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Metka Špes  7,096 
13.  V2-0511  Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema (Slovene)  9/1/2008 - 11/30/2010  PhD Borut Vrščaj  5,873 
14.  V2-0507  Analiza razvojnih virov in scenarijev za modeliranje funkcionalnih regij (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Andrej Pogačnik  3,690 
15.  L6-0596  Regional development characteristics and development potentials of Spodnje Podravje region  2/1/2008 - 1/30/2010  PhD Dejan Rebernik  3,606 
16.  J6-9632  Sustainable development of urban ecosystems  1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Dušan Plut  3,231 
17.  V5-0298  Trajnostni razvoj varovanih območij - celostni pristop in aktivna vloga države; trajnostno gospodarjenje v varovanih območjih z vidika doseganja skladnejšega regionalnega razvoja (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Dušan Plut  3,528 
18.  V5-0301  Pomen majhnih in srednje velikih mest za razvoj urbanih območij (Slovene)  10/1/2006 - 8/31/2008  PhD Anton Prosen  2,144 
19.  V5-0302  Povezovanje kriterijev in ukrepov za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja mest in drugih naselij v širšem mestnem območju (Slovene)  10/1/2006 - 6/30/2008  PhD Dejan Rebernik  2,759 
20.  V5-0273  Razvojne možnosti slovenskih manjšin v sosednjih državah (Slovene)  10/1/2006 - 4/30/2008  PhD Jernej Zupančič  3,759 
21.  J6-6070  International mobility of slovenian population and development of the identity  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Jernej Zupančič  3,254 
22.  J6-6004  Traffic and tourism and their environmental impacts  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Metka Špes  4,245 
23.  J5-6029  Sustainable spatial development: of Slovenia: from central places to a network of localities  2/1/2004 - 1/30/2007  PhD Drago Kos  2,445 
24.  V6-0118  Strategija RS za oblikovanje skupnega slovenskega kulturnega prostora ter opredelitev institucionalnih in razvojnih usmeritev po vstopu v EU (Slovene)  9/1/2004 - 2/28/2006  PhD Jernej Zupančič  8,298 
25.  V5-0855  Regionalna primerjava spreminjanja poselitvene rabe zemljišč med statističnimi regijami v Sloveniji v obdobju 1991-2002 (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Marko Krevs  1,469 
26.  V5-0971  Kako reševati vzroke in posledice (ne)načrtnega širjenja poselitvenih območij v Sloveniji in v združeni Evropi? (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2005  PhD Andreja Cirman  1,647 
27.  V4-0755  Strukturni problemi in razvojni izzivi slovenskega podeželja v evropski razsežnosti (Slovene)  10/1/2002 - 3/31/2005  PhD Marijan Mihael Klemenčič  1,625 
28.  Z6-5312  Valorization of the sensitivity of regional natural resources in Slovenia  1/1/2003 - 12/31/2004  PhD Dušan Plut  2,285 
29.  V5-0490  Indikatorji o okolju in razvoju kot pomoč odločitvam (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Metka Špes  2,256 
30.  V5-0806  Varovanje in inventarizacija kulturne dediščine v zamejstvu (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2004  PhD Jernej Zupančič  2,679 
31.  V5-0723  (Ne)planirano širjenje urbanih območij - izziv za trajnostni razvoj, urejanje in načrtovanje prostora (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  MSc Nataša Pichler-Milanovič  3,026 
32.  J6-0234  Geografska analiza Ljubljane in njene razvojne možnosti (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Mirko Pak  4,116 
33.  J1-7414  Slovenska alpska jezera: paleoekologija in ekologija (slo-al: pe) - procesi eutrofizacije v visokogorskih jezerih (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Anton Brancelj  7,320 
34.  J6-7810  Models of geographical investigation of sustainable regional development  1/1/1996 - 12/31/2000  PhD Marjan Ravbar  5,439 
35.  J6-8796  Pomen regionalnih virov v sonaravni razvojni strategiji (Slovene)  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Dušan Plut  1,300 
36.  L6-8831  Slovenska geografska terminologija (Slovene)  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Franc Lovrenčak  466 
37.  J6-8807  Sustainable development in the slovenian alps  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Anton Gosar  3,514 
38.  J6-8844  The curriculum reform of geography as an educational subject of national and general importance  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Jurij Kunaver  657 
ARRS research and infrastructure programmes (5) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publications
1.  P6-0229  Sustainable regional development of Slovenia  1/1/2017 - 12/31/2021  PhD Barbara Lampič  5,057 
2.  P6-0229  Sustainable regional development of Slovenia  1/1/2013 - 12/31/2016  PhD Barbara Lampič  6,301 
3.  P6-0229  Trajnostni regionalni razvoj Slovenije (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Dušan Plut  7,929 
4.  P6-0229  Geografija regionalnih virov in regionalni razvoj Slovenije (Slovene)  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Dušan Plut  3,833 
5.  P0-0517-0581  Geography and regional development:  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Mirko Pak  6,873 
Views history
Favourite