Loading...
PhD Marko Krevs

PhD Marko Krevs
no.: 11799 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
6.12.02  Humanities  Geography  Social geography 
6.12.05  Humanities  Geography  Applied geography 

Code Science Field
H000  Humanities   
Keywords
Geography of quality of life, senses of places, geoinformatics, methodology in geography
Bibliography | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
945.82
A''
0
A'
276.53
A1/2
333.2
CI10
15
CImax
7
h10
2
A1
2.92
A3
0.39
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 24, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 0.5 
Scopus 17  25  21  1.24 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
      SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1990 
Master's degree      SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1994 
Doctor's degree  Ph. D.   Geography  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1999 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Ljubljana, Faculty of Arts  Geographical Research at Scientific Institute  1/1/1997  Professor  Researcher  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J5-8233  Integration of mobile devices into survey research in social sciences: Development of a comprehensive methodological approach   2017 - 2020  PhD Vasja Vehovar  2,582 
2. V6-1510  Comprehensive methodology for inventory and analysis of derelict land, implementation of the pilot census and establishment of the up-to-date register   2015 - 2017  PhD Barbara Lampič  4,074 
3. J6-4016  The adaptation patterns of human activities to the environmental changes after Last Glacial Maximum in Slovenia   2011 - 2014  PhD Dušan Plut  7,668 
4. V1-1088  Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostna razvojna priložnost Slovenije (Slovene)   2011 - 2012  PhD Metka Špes  7,340 
5. V5-0302  Povezovanje kriterijev in ukrepov za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja mest in drugih naselij v širšem mestnem območju (Slovene)   2007 - 2008  PhD Dejan Rebernik  2,887 
6. V5-0855  Regionalna primerjava spreminjanja poselitvene rabe zemljišč med statističnimi regijami v Sloveniji v obdobju 1991-2002 (Slovene)   2003 - 2005  PhD Marko Krevs  1,534 
7. V5-0971  Kako reševati vzroke in posledice (ne)načrtnega širjenja poselitvenih območij v Sloveniji in v združeni Evropi? (Slovene)   2005  PhD Andreja Cirman  1,731 
8. V5-0723  (Ne)planirano širjenje urbanih območij - izziv za trajnostni razvoj, urejanje in načrtovanje prostora (Slovene)   2004  MSc Nataša Pichler-Milanovič  3,090 
9. J6-0234  Geografska analiza Ljubljane in njene razvojne možnosti (Slovene)   1998 - 2001  PhD Mirko Pak  4,185 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P6-0229  Sustainable regional development of Slovenia   2022 - 2024  PhD Barbara Lampič  5,055 
2. P6-0229  Sustainable regional development of Slovenia   2017 - 2021  PhD Barbara Lampič  5,357 
3. P6-0229  Sustainable regional development of Slovenia   2013 - 2016  PhD Barbara Lampič  6,586 
4. P6-0229  Trajnostni regionalni razvoj Slovenije (Slovene)   2009 - 2012  PhD Dušan Plut  8,235 
5. P6-0229  Geografija regionalnih virov in regionalni razvoj Slovenije (Slovene)   2004 - 2008  PhD Dušan Plut  3,942 
6. P0-0517-0581  Geography and regional development:   2001 - 2003  PhD Mirko Pak  7,072 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. ERASMUS+-2020-1-FR01-KA204-080208  Boomering - Breaking fake news by self-critical mind   9/15/2020 - 7/14/2023  Katja Jeznik   
2. LLP-CNW_1  digitalearth.eu   1/1/2010 - 12/31/2013  Marko Krevs   
3. LLP-ERASMUS IP_24  Udeležba na pripravljalnem obisku po programu Vseživljenjsko učenje   1/1/2010 - 12/31/2010  Marko Krevs   
4. LLP-ERASMUS IP_1  Europe's Socio-Cultural borders-inherited perceptions and the modern landscapes   1/1/2008 - 12/31/2010  Marko Krevs   
5. SOCRATES-HERODOT  HERODOT - Network for Geography in higher education   1/1/2006 - 12/31/2009  Marko Krevs   
Views history
Favourite