Loading...
MSc Tomaž Poje

MSc Tomaž Poje
no.: 11087 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number 01 280 51 00
E-mail tomaz.pojeat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.06  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural technics 
Keywords
Plant production engineering, tractors, soil physics, safety in work with farm machines
Points
262.88
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
7
CImax
5
h10
1
A1
0.7
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 30, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 18  0.39 
Scopus
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1988 
Master's degree    Agricultural Engineering  HR University of Zagreb, Faculty of Agriculture 1996 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Crop production  1/1/1989  Professional collaborator   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-1813  Establishment of a reference agricultural holdings system for the purpose of permanent monitoring of indicators of sustainable agriculture   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Andrej Simončič  10,764 
2. V4-1815  Reducing of draught stress and increasing of soil fertility by introducing conservation (conservation) soil tillage into sustainable agriculture   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Denis Stajnko  7,844 
3. V4-1816  Mitigation of greenhouse gas emissions and ammonia on agricultural holdings   11/1/2018 - 10/31/2020  PhD Jože Verbič  7,539 
4. V4-1610  Technological solutions for high – quality hay production   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Viktor Jejčič  6,173 
5. V4-1609  Accuracy od Irrigation Forecast - TriN   10/1/2016 - 1/30/2019  PhD Marina Pintar  4,875 
6. V4-1136  Mitigation of greenhouse gas emissions in cattle production   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Jože Verbič  6,250 
7. V4-1135  Environmental footprint of agriculture and food processing industry and technological measures for its lowering in the future   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Viktor Jejčič  4,569 
8. V4-1133  Models of plant production on degraded areas   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  5,153 
9. V4-1062  Proučevanje vpliva alternativnih načinov obdelave tal na izboljšanje rodovitnosti tal in povečevanje humusa v tleh ter zmanjšanje izpustov CO2 v ozračje (Slovene)   10/1/2010 - 3/31/2013  PhD Denis Stajnko  6,018 
10. V4-0488  Determiniranje uporabnega potenciala kmetijske biomase in definiranje okolju prijaznih tehnologij za njeno izrabo (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Viktor Jejčič  6,614 
11. V4-0336  Preučitev tehničnih možnosti za obvladovanje koruznega hrošča v Sloveniji (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Miran Lakota  5,576 
12. V4-0111  Tehnološki ukrepi za zmanjševanje posledic suše v kmetijstvu v Sloveniji (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Kristina Ugrinović  7,860 
13. V4-0446  Tehnologija pridobivanja lesa in vplivi na gozdno okolje (Slovene)   1/1/2002 - 1/30/2006  PhD Boštjan Košir  5,411 
14. V4-0454  Stanje kmetijskih strojev in opreme v Sloveniji; tehnološka učinkovitost, dohodkovna zanimivost, ekološka primernost (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2003  PhD Viktor Jejčič  4,698 
15. V4-0419  Določanje izpustov amoniaka s kmetijskih zemljišč pri različnih sistemih uporabe gnojevke ter ukrepi za zmanjšanje teh izpustov (Slovene)   10/1/2000 - 9/30/2003  Janez Sušin  5,198 
16. L2-1470  Varen in okolju prijazen traktor za kmetijstvo v omejenih razmerah (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Niko Herakovič  9,213 
17. L4-8600  Tehnična izvedba novih spoznanj o dosuševanju sena (Slovene)   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Marjan Mrhar  3,125 
18. L4-8783  Ohranjanje in izboljšanje rodovitnosti tal ob povečanju gospodarnosti pridelave (Slovene)   1/1/1997 - 12/31/1998  PhD Rajko Bernik  3,747 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P0-0503-0401  Grassland Management, Feedstuff Production and Animal Husbandry.   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Jože Verbič  7,678 
Views history
Favourite