Loading...
Janez Sušin

Janez Sušin
no.: 17757 source: ARIS

expert or technical associate – active in research organisation
Phone number (01) 280 51 52
E-mail janez.susinat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
Pedology, plant nutrition, soil conservation, nitrogen in soil and plants, fertilizing
Points
9.8
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
59
CImax
53
h10
3
A1
0.03
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 19, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 67  64  21.33 
Scopus 90  88  29.33 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  Bachelor of Science  Agronomy Department  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1996 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title ecris.org.employ_rolegroup
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Research group for Agrochemistry and Enology  1/1/1997  Pedology and physical properties of soil    Researcher 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V5-2366  Evaluation of factors for effective reduction of greenhouse gas emissions   2023 - 2024  PhD Miha Dominko  7,844 
2. V4-2215  Synthesis and spatial definition of agricultural and environmental soil quality data for the implementation of the resolution "Our food, landscapes and natural resources after 2021" and the Strategic Plan   2022 - 2024  PhD Borut Vrščaj  2,558 
3. V4-1816  Mitigation of greenhouse gas emissions and ammonia on agricultural holdings   2018 - 2020  PhD Jože Verbič  7,888 
4. V4-1619  Farming on species-rich grasslands   2016 - 2019  PhD Jože Verbič  4,988 
5. V4-1414  Technological solutions for better utilization of alfalfa in ruminant nutrition   2014 - 2017  PhD Jože Verbič  5,057 
6. V4-1130  Investigation of Environmentaly friendly maize growing systems and weed control   2011 - 2014  PhD Andrej Simončič  6,352 
7. V4-1145  Possibilities and restrictions on picking of fungi in forests and development of truffle culture in Slovenia   2011 - 2013  PhD Dušan Jurc  3,864 
8. V4-1083  Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe (Slovene)   2010 - 2013  PhD Franc Čuš  8,171 
9. V4-1055  Presoja učinkovitosti ukrepov kmetijske politike z vidika uresničevanja ciljev varovanja okolja in narave (Slovene)   2010 - 2012  PhD Jože Verbič  7,658 
10. V4-0483  Strategija prilagajanja klimatskim spremembam v pridelavi hmelja in koruze na teksturo lahkih tleh (Slovene)   2009 - 2011  PhD Barbara Čeh  4,635 
11. V2-0511  Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema (Slovene)   2008 - 2010  PhD Borut Vrščaj  6,104 
12. V4-0337  Zmanjševanje presežkov kalija v krmi s travinja (Slovene)   2007 - 2009  PhD Drago Babnik  3,897 
13. M2-0220  Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovnaje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah (Slovene)   2008  PhD Borut Vrščaj  8,650 
14. V4-0107  Podpora ukrepov za preprečevanje onesnaževanja kmetijskih tal z živinskimi gnojili (Slovene)   2005 - 2006  PhD Drago Babnik  3,338 
15. V4-0111  Tehnološki ukrepi za zmanjševanje posledic suše v kmetijstvu v Sloveniji (Slovene)   2005 - 2006  PhD Kristina Ugrinović  8,149 
16. V5-0863  Kodeks dobre kmetijske prakse (Slovene)   2003 - 2005  PhD Jože Verbič  8,857 
17. V4-0477  Sonaravno pridelovanje jagod in sadilnega materiala - Ekološka pridelava jagod (Slovene)   2002 - 2004  PhD Matej Stopar  2,356 
18. V4-0385  Razvoj metod za preverjanje kakovosti pridelkov in živilskih proizvodov v skladu z mednarodno priznanimi referenčnimi metodami za uradn (Slovene)   2001 - 2003  PhD Vekoslava Stibilj  7,189 
19. V4-0419  Določanje izpustov amoniaka s kmetijskih zemljišč pri različnih sistemih uporabe gnojevke ter ukrepi za zmanjšanje teh izpustov (Slovene)   2000 - 2003  Janez Sušin  5,393 
20. V1-0480  Raziskava v podporo uresničitvi Kjotskega protokola (Slovene)   2002  PhD Mihael Gabrijel Tomšič  5,558 
21. V4-6930  Analiza vzrokov za variabilnost višine in kakovosti pridelka pšenice (Slovene)   1998  Andrej Zemljič  1,877 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0503-0401  Grassland Management, Feedstuff Production and Animal Husbandry.   2001 - 2003  PhD Jože Verbič  7,946 
Views history
Favourite