Loading...
MSc Metka Žerjav

MSc Metka Žerjav
no.: 13376 source: ARIS

expert or technical associate – not employed in research organisation
E-mail metka.zerjavat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.05  Biotechnical sciences  Plant production  Phytomedicine 
Keywords
Plant pathology, mycology
Points
208.22
A''
50
A'
143.07
A1/2
143.07
CI10
222
CImax
89
h10
6
A1
0.79
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 18, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 14  278  249  17.79 
Scopus 19  359  313  16.47 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1991 
Master's degree  M. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2016 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2001  Use of gaseous plasma for higher yields and lower use of antifungal agents in agriculture   2020 - 2022  PhD Ita Junkar  5,544 
2. V4-2026  Diseases, pests and drought stress of European beech at various climate change scenarios   2020 - 2022  PhD Nikica Ogris  7,137 
3. V4-1601  Assessment of the state of pesticide resistance in Slovenia   2016 - 2019  PhD Andrej Simončič  5,751 
4. V4-1602  Use of low risk plant protection methods in vegetable production   2016 - 2019  PhD Jaka Razinger  4,386 
5. J4-5527  Genomic / transcriptomic approaches to fungus-pest interactions and biological control   2013 - 2016  PhD Hans-Josef Schroers  2,563 
6. J4-4187  Investigation of resistance mechanisms of garden strawberry (Fragaria ananassa), bean (Phaseolus vulgaris) and bell pepper (Capsicum annuum) to fungi of the genus Colletotrichum - studies of the interaction plant -pathogenic fungi   2011 - 2014  PhD Franci Štampar  5,200 
7. V4-1130  Investigation of Environmentaly friendly maize growing systems and weed control   2011 - 2014  PhD Andrej Simončič  6,486 
8. V4-1074  Raba fitofarmacevtskih sredstev in preučitev možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Gregor Urek  4,434 
9. V4-0482  Uporaba genskega potenciala tradicionalnih slovenskih vrst kmetijskih rastlin za žlahtnjenje novih sort prilagojenih spremenjenim klima (Slovene)   2008 - 2011  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,807 
10. V4-0528  Antraknoza pri sadnem drevju in jagodičju: značilnosti povzročiteljev, epidemiologija bolezni in možnosti okolju sprejemljivejših način (Slovene)   2008 - 2010  PhD Alenka Munda  1,654 
11. L4-9585  Invasive fungi and isects harmful to forests   2007 - 2009  PhD Dušan Jurc  6,126 
12. V4-0313  Diagnostika povzročiteljev bolezni vinske trte (Slovene)   2007 - 2009  PhD Irena Mavrič Pleško  5,445 
13. V4-0335  Genetsko izboljšanje kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin za konkurenčno in trajnostno prid (Slovene)   2007 - 2009  PhD Jelka Šuštar Vozlič  4,184 
14. V4-0328  Preučevanje odpornosti škodljivih organizmov na nekatera fitofarmacevtska sredstva (Slovene)   2007 - 2009  PhD Gregor Urek  3,724 
15. L4-7111  Root pathogenic Cylindrocarpon species of Vitis vinifera in Slovenia        2005 - 2008  PhD Hans-Josef Schroers  1,080 
16. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   2006 - 2008  PhD Jana Žel  9,655 
17. J4-6275  Diversity and mycotoxins of fungi causing apple core rot   2004 - 2007  PhD Hans-Josef Schroers  2,084 
18. V4-0110  Preučitev biokemije koruznega hrošča in nekaterih možnosti za njegov nadzor in obvladovanje v slovenskih rastnih razmerah (Slovene)   2005 - 2006  PhD Gregor Urek  3,932 
19. V4-0760  Karakterizacija populacij gliv iz rodu Phytophthora kot podlaga za izboljšanje metod prognostike in varstva (Slovene)   2004 - 2006  PhD Alenka Munda  2,481 
20. V4-0884  Ostanki ditiokarbamatov v krompirju slovenskih tržnih pridelovalcev v odvisnosti od načina pridelave (Slovene)   2003 - 2006  PhD Ana Gregorčič  3,851 
21. V4-0872  Povzročitelji novih in manj znanih bolezni vinske trte (Slovene)   2003 - 2006  PhD Gregor Urek  3,996 
22. V4-0461  Postopki nadziranja in diagnosticiranja nekaterih nevarnih škodljivih organizmov ter študij populacij na različnih geografskih območjih (Slovene)   2005  PhD Gregor Urek  4,345 
23. V4-0752  Genetsko izboljšanje funkcionalnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin: krompir, zelje, fižol (Slovene)   2004 - 2005  PhD Vladimir Meglič  4,175 
24. V4-0389  Proučevanje eliminacije bakterijskih patogenov v trničarstvu (agrobacterium sp.) (Slovene)   2000 - 2003  PhD Gregor Urek  1,716 
25. V4-0284  Izgradnja poenotenega sistema za spremljanje in analizo škodljivih organizmov v kmetijstvu (Slovene)   2000 - 2001  PhD Gregor Urek  4,265 
26. V4-0287  Žlahtnjenje krompirja in stročnic (Slovene)   2000 - 2001  PhD Jelka Šuštar Vozlič  2,713 
27. L4-1217  Genetic variability of Slovenian phaseous populations and influence of specific genotypes on Dithylencus dipsaci(KUHN, 1857) FILIPJEV, 1936 and Colletotrichum Lindemuthianum (Sacc. et magn.) Bri. et Cav. population growth   1999 - 2001  PhD Gregor Urek  2,224 
28. L4-8795  Developing a model of interactive multimedia information system   1997 - 1999  PhD Lea Milevoj  2,921 
29. V4-9131  Razvoj sortnega preskušanja in semenarstva v skladu s pravili Evropske unije (Slovene)   1998 - 1999  MSc Jože Ileršič  4,513 
30. V4-9133  Karta geografske razprostranjenosti fitopatogenih in fitofagnih organizmov v Sloveniji (Slovene)   1997 - 1999  PhD Gregor Urek  4,756 
31. L4-7330  Optimiziranje tehnologij pridelovanja in skladiščenja izbranih kmetijskih rastlin (Slovene)   1998    1,793 
32. V4-6586  žlahtnjenje in genska banka krompirja (Slovene)   1994 - 1998    1,534 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0502-0401  Plant protection, environment and agricultural area   2001 - 2003  PhD Gregor Urek  3,105 
Views history
Favourite