Loading...
PhD Stanko Kavčič

PhD Stanko Kavčič
no.: 13487 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 721 78 10
E-mail stane.kavcicat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.08  Biotechnical sciences  Plant production  Economics of agro-food processing and rural development 
4.02.03  Biotechnical sciences  Animal production  Ethology and technology in stock-breeding 
Keywords
agricultural sector modelling, policy analysis matrix, economic welfare in agriculture, european union enlargement, farm management, farm mechanization, farm building, investment appraisal
Points
37.03
A''
0
A'
0
A1/2
3.98
CI10
88
CImax
38
h10
4
A1
0.1
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 19, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 13  78  66  5.08 
Scopus 17  113  98  5.76 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
      SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Agronomy Dept. 1992 
Master's degree    Agricultural Economics  GB University of London, Wye College 1995 
Doctor's degree  Ph. D.   Animal Science  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2000 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position ecris.org.employ_rolegroup Title
Full time employment (100%, RD:80%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Institute of Animal Breeding  5/18/1992  Research asociate  Researcher  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2217  Renovation of the state owed agricultural land management system   2022 - 2024  PhD Andrej Udovč  2,486 
2. V4-1809  Development of farm model for systematic monitoring of the economic situation and impact assessment of the agricultural policy at the level of typical agricultural holdings   2018 - 2022  PhD Jaka Žgajnar  2,709 
3. V4-1608  IMPACTS AND PERSPECTIVES OF CAP ON SLOVENIAN AGRICULTURE AND RURAL AREAS   2016 - 2019  PhD Luka Juvančič  6,559 
4. V4-1423  Development of Holistic Model of Agricultural Holdings and Related Databases for Decision Making in Slovenian Agriculture   2014 - 2017  PhD Tinca Volk  2,220 
5. V5-1119  Analysis of price setting mechanism and the price monitoring tool for the food supply chain   2011 - 2014  PhD Igor Masten  3,775 
6. V4-1117  Development of an integrated system for coping with production and income risks in agriculture and fisheries in Slovenia   2011 - 2013  PhD Luka Juvančič  5,161 
7. V4-1064  Presoja razvojnih možnosti slovenskega kmetijstva do leta 2020 (Slovene)   2010 - 2012  PhD Stanko Kavčič  3,251 
8. V4-0534  Optimiranje sistema spremljanja politike razvoja podeželja v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2010  PhD Luka Juvančič  6,276 
9. V4-0409  Optimiranje proizvodnih postopkov za povečevanje dodane vrednosti v kmetijstvu (Slovene)   2008 - 2010  PhD Stanko Kavčič  3,550 
10. V4-0486  Presoja ukrepov kmetijske politike z vidika podnebnih sprememb (Slovene)   2008 - 2009  PhD Tinca Volk  3,219 
11. V4-0361  Analiza učinkov kmetijske politike z modelom tipičnih kmetijskih gospodarstev (Slovene)   2007 - 2009  PhD Miroslav Rednak  3,519 
12. V4-0362  Spletni informacijski sistem za podporo odločanju na kmetijskih gospodarstvih (Slovene)   2006 - 2009  PhD Stanko Kavčič  2,566 
13. V4-0410  Oskrbne verige rdečega mesa v Sloveniji - analiza stanja in oblikovanje razvojnih modelov za doseganja konkurenčnosti (Slovene)   2008  PhD Aleš Kuhar  3,337 
14. V4-0102  Politika večnamenskega kmetijstva v Sloveniji in njeno vrednotenje (Slovene)   2005 - 2006  PhD Luka Juvančič  2,404 
15. V4-0745  Slovensko kmetijstvo in skupna kmetijska politika (Slovene)   2004 - 2006  PhD Emil Erjavec  4,033 
16. V5-0862  Konkurenčnost in ekonomski položaj živilsko-predelovalne industrije Slovenije (Slovene)   2003 - 2005  PhD Aleš Kuhar  2,398 
17. V4-0456  Delovna sila v slovenskem kmetijstvu: značilnosti, mobilnostni dejavniki in razvojne možnosti (Slovene)   2002 - 2004  PhD Luka Juvančič  3,684 
18. V4-0451  Konkurenčnost in ekonomski položaj slovenskega kmetijstva (Slovene)   2001 - 2004  PhD Stanko Kavčič  3,524 
19. V4-9116  Slovensko kmetijstvo in evropske integracije: (Slovene)   1999 - 2002  PhD Emil Erjavec  7,940 
20. V4-0290  Sezonski vplivi na mlečnost in sestavo mleka krav (Slovene)   2000 - 2001  PhD Andrej Orešnik  2,953 
21. V4-9127  Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU (Slovene)   2000 - 2001  PhD Milena Kovač  15,894 
22. V4-0306  Programi razvoja podeželje v okviru regionalne politike Slovenije v EU (Slovene)   2000  PhD Luka Juvančič  2,716 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0022  Agro-food and natural resources economics   2023 - 2024  PhD Emil Erjavec  4,542 
2. P4-0022  Competitiveness of the agri-food sector   2009 - 2012  PhD Emil Erjavec  4,572 
3. P4-0022  Competitiveness of the agri-food sector   2006 - 2008  PhD Emil Erjavec  4,423 
4. P0-0517-0481  Agricultural Economics and Policy   2002  PhD Matija Kovačič  3,629 
Views history
Favourite