Loading...
PhD Helena Baša Česnik

PhD Helena Baša Česnik
no.: 16373 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number 01 280 52 49
E-mail helena.basa-cesnikat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
1.04.05  Natural sciences and mathematics  Chemistry  Analytical chemistry 
4.03.00  Biotechnical sciences  Plant production   
Keywords
Residual analysis of phytopharmacologicals
Points
231.75
A''
0
A'
73.56
A1/2
103.29
CI10
481
CImax
69
h10
13
A1
0.74
A3
4.8
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 3, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 28  563  485  17.32 
Scopus 38  657  561  14.76 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.     SI Univeristy of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology 1996 
Master's degree  M. Sc.   Analytical Chemistry  SI Univeristy of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology 1999 
Doctor's degree  Ph. D.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2009 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title ecris.org.employ_rolegroup
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Research group for Agrochemistry and Enology  4/2/2001      Researcher 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J4-4552  Adaptation of wine yeasts to climate change   2022 - 2024  PhD Neža Čadež  4,266 
2. N4-0158  Exploring the grapevine metabolic plasticity under drought   2020 - 2024  PhD Guillaume Antalick  2,053 
3. L4-1842  Influence of heavy metal ions on shelf life of white wines   2019 - 2023  PhD Guillaume Antalick  2,309 
4. L4-1841  Improvement of Slovenian white wines through better expression of varietal aroma   2019 - 2022  PhD Klemen Lisjak  1,843 
5. V4-1130  Investigation of Environmentaly friendly maize growing systems and weed control   2011 - 2014  PhD Andrej Simončič  6,355 
6. V4-1083  Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe (Slovene)   2010 - 2013  PhD Franc Čuš  8,175 
7. V4-1055  Presoja učinkovitosti ukrepov kmetijske politike z vidika uresničevanja ciljev varovanja okolja in narave (Slovene)   2010 - 2012  PhD Jože Verbič  7,658 
8. L4-2042  VPLIV TEHNOLOšKIH POSTOPKOV NA OHRANJANJE AROMATSKEGA POTENCIALA V TEHNOLOGIJI PRIDELAVE VIN (Slovene)   2009 - 2012  PhD Marin Berovič  6,288 
9. J4-0838  Influence of interactions between yeasts on wine fermentation and maturation   2008 - 2011  PhD Peter Raspor  5,025 
10. V4-0518  Spremljanje nekaterih parametrov kakovosti in geografskega porekla vina cviček PTP (Slovene)   2008 - 2010  PhD Franc Čuš  2,360 
11. L4-9667  The use of oxygen in the new vinification technologies of the white and red   2007 - 2009  PhD Mitja Kocjančič  2,184 
12. V4-0323  Spremljanje dinamike razgradnje ostankov fitofarmacevtskih sredstev v integrirani pridelavi grozdja in vina (Slovene)   2007 - 2008  PhD Ana Gregorčič  1,771 
13. V4-0884  Ostanki ditiokarbamatov v krompirju slovenskih tržnih pridelovalcev v odvisnosti od načina pridelave (Slovene)   2003 - 2006  PhD Ana Gregorčič  3,793 
14. V4-0299  Določevanje izvora sladkorjev v vinih s kombinacijo SNIF-NMR,IRMS in kemometričnimi metodami (Slovene)   2001  PhD Mitja Kocjančič  4,794 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0133  Sustainable Agriculture   2018 - 2023  PhD Marjeta Čandek Potokar  10,357 
2. P4-0133  Sustainable Agriculture   2013 - 2017  PhD Marjeta Čandek Potokar  9,403 
3. P4-0133  Sustainable Agriculture   2010 - 2012  PhD Matej Stopar  9,860 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. H2020-METROFOOD-PP-871083  METROFOOD-RI Preparatory Phase Project   12/1/2019 - 5/31/2022  Nives Ogrinc   
Views history
Favourite