Loading...
Groups source: ARIS

Teoretični odsek (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
1.04.00  Natural sciences and mathematics  Chemistry   
1.07.00  Natural sciences and mathematics  Computer intensive methods and applications   
1.02.07  Natural sciences and mathematics  Physics  Biophysics 
Keywords
Structural chemistry, quantum chemistry, molecular modelling, molecular dynamics, protein folding, bioinformatics, infrared spectroscopy, NMR spectroscopy, molecular biology
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
10,486.37
A''
1,378.58
A'
5,729.13
A1/2
7,462.11
CI10
12,731
CImax
223
h10
49
A1
37.67
A3
3.7
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 25, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 948  21,814  17,729  18.7 
Scopus 964  23,720  19,395  20.12 
Researchers (45)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  57590  Mohamed Elwy Abdelhamed Abdelmonaem  Computer intensive methods and applications  Researcher 
2.  50611  Benjamin Bajželj  Chemistry  Researcher  11 
3.  35380  PhD Jure Borišek  Chemistry  Researcher  58 
4.  54539  PhD Amaury Coste  Computer intensive methods and applications  Researcher 
5.  57980  Sofia Cresca  Chemistry  Researcher 
6.  58061  Urban Čoko  Computer intensive methods and applications  Researcher 
7.  58057  Dominik Dekleva  Chemistry  Researcher 
8.  54675  Aljaž Draškovič-Bračun  Physics  Researcher 
9.  26508  PhD Viktor Drgan  Chemistry  Researcher  72 
10.  27921  PhD Natalja Fjodorova  Chemistry  Researcher  183 
11.  08329  PhD Simona Golič Grdadolnik  Chemistry  Researcher  298 
12.  39078  PhD Tjaša Goričan  Computer intensive methods and applications  Researcher  20 
13.  08523  PhD Jože Grdadolnik  Chemistry  Researcher  254 
14.  54668  Barbara Herlah  Pharmacy  Researcher  22 
15.  57986  Anže Hubman  Computer intensive methods and applications  Researcher  13 
16.  53608  Maja Kokot  Pharmacy  Researcher  16 
17.  25435  PhD Janez Konc  Computer intensive methods and applications  Researcher  231 
18.  56929  Maša Lah  Computer intensive methods and applications  Researcher 
19.  55820  Martin Ljubič  Chemistry  Researcher 
20.  08611  PhD Janez Mavri  Chemistry  Researcher  367 
21.  13627  PhD Franci Merzel  Computer intensive methods and applications  Researcher  207 
22.  29497  PhD Nikola Minovski  Pharmacy  Researcher  115 
23.  50614  PhD Liadys Mora Lagares  Chemistry  Researcher  29 
24.  34527  PhD Urban Novak  Chemistry  Researcher  34 
25.  09775  PhD Marjana Novič  Chemistry  Researcher  616 
26.  54623  Nikolaos Ntarakas    Junior expert or technical associate 
27.  50459  Iza Ogris  Chemistry  Researcher  37 
28.  52000  Petra Papež  Computer intensive methods and applications  Researcher  10 
29.  25493  PhD Andrej Perdih  Pharmacy  Researcher  262 
30.  54019  PhD Tilen Potisk  Computer intensive methods and applications  Researcher  42 
31.  50613  PhD Alja Prah  Chemistry  Researcher  22 
32.  19037  PhD Matej Praprotnik  Computer intensive methods and applications  Researcher  323 
33.  56956  Martina Rajić  Chemistry  Researcher 
34.  35381  PhD Jurij Sablić  Computer intensive methods and applications  Researcher  29 
35.  54913  Neli Sedej  Computer intensive methods and applications  Researcher 
36.  53609  Ema Slejko  Computer intensive methods and applications  Researcher 
37.  39117  Janja Sluga  Chemistry  Researcher  12 
38.  55057  PhD Jaka Sočan  Computer intensive methods and applications  Researcher 
39.  20393  PhD Jernej Stare  Chemistry  Researcher  157 
40.  19136  PhD Daniel Svenšek  Physics  Researcher  203 
41.  27507  PhD Katja Venko  Biochemistry and molecular biology  Researcher  79 
42.  15708  PhD Neli Vintar  Chemistry  Researcher  149 
43.  15991  PhD Marjan Vračko - Grobelšek  Chemistry  Researcher  271 
44.  56423  Maša Zorman  Pharmacy  Researcher 
45.  28608  PhD Barbara Zupančič  Computer intensive methods and applications  Researcher  174 
Research projects (46) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  J1-1705  The influence of intermolecular interactions on the structure of peptides and proteins  7/1/2019 - 6/30/2022  PhD Jože Grdadolnik  1,020 
2.  Z1-1855  Atomistic Insights into the mechanism of the Spliceosome Machinery: Multiscale molecular dynamics simulations revealing the details of gene snip and stitch  7/1/2019 - 6/30/2021  PhD Jure Borišek  58 
3.  J7-9418  Ionom of crop plants for safe and quality food production  7/1/2018 - 6/30/2021  PhD Katarina Vogel Mikuš  5,618 
4.  V1-1914  Selection and preparation of a dossier potentially neurotoxic chemical using in silico methods for the purpose of implementing the European chemical legislation REACH  11/1/2019 - 10/31/2020  PhD Marjan Vračko - Grobelšek  920 
5.  J1-4148  Solvation and ion specific effects in biological systems  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Vojeslav Vlachy  4,205 
6.  Z1-4111  Design of novel Mur ligase inhibitors and dynamical model of the E. coli MurD enzyme  7/1/2011 - 6/30/2013  PhD Andrej Perdih  262 
7.  J1-2014  Dinamika prenosa protona v bioloških sistemih (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Janez Mavri  907 
8.  J1-2252  Mehanizmi zvitja in agregacije proteinov (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Franc Avbelj  925 
9.  J1-2281  Razvoj in aplikacija vecskalnih modelskih pristopov za simulacijo mehke snovi (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Matej Praprotnik  1,625 
10.  J1-2282  Razvoj računalniških algoritmov za simulacije kompleksnih makromolekularnih sistemov (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Dušanka Janežič  1,625 
11.  Z1-2000  Molekulske simulacije karcinogeneze (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2011  PhD Urban Bren  359 
12.  J1-0308  Characterization of ligand-receptor interactions  2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Tomaž Šolmajer  1,124 
13.  J1-0317  Characterization of ligand-receptor interactions  2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Simona Golič Grdadolnik  832 
14.  J1-0249  Computer Algorithm Development for Macromolecular Simulations  2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Dušanka Janežič  1,298 
15.  J1-9804  Computer simulations and analysis of collective motions of biomolecules  1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Franci Merzel  1,298 
16.  Z1-9779  Design and Optimization of Zeolite Catalysts by Molecular Modeling Methods  1/1/2007 - 12/31/2008  PhD Jernej Stare  157 
17.  L1-6660  Characterization of hop essential oils (Humulus lupulus L.)  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Iztok Jože Košir  1,777 
18.  J1-6331  Computer Algorithms Development for Macromolecular Simulation  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Dušanka Janežič  1,183 
19.  J1-6718  Structural Characterization of Flexible Molecules in Solution  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Simona Golič Grdadolnik  599 
20.  J1-5115  Simulations and structural analysis of protein surface water  1/1/2003 - 12/31/2005  PhD Franci Merzel  207 
21.  V4-0750  Določevanje nekaterih dodatkov v jabolčnih in borovničevih sadnih sokovih (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Iztok Jože Košir  1,055 
22.  V4-0473  Sekundarni metabiliti hmelja - tradicionalna in potencialna uporaba (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Milica Kač  2,432 
23.  Z1-3036  Algorithms development for combined quantum/classical simulations  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Franci Merzel  847 
24.  L4-3324  Development of TNF-alpha and its analogs for cancer therapy  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Viktor Menart  911 
25.  L4-3058  Optimization of gyrase inhibitors  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Primož Pristovšek  326 
26.  L1-3353  Peptidic inhibitors of lipopolysaccharide  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Primož Pristovšek  415 
27.  L3-3435  Prion diseases and their diagnostics  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Vladka Čurin Šerbec  5,179 
28.  V4-0479  Določevanje izvora sladkorjev vin s kombinacijo SNIF-NMR, IRMS in kemometričnimi metodami (Slovene)  11/1/2001 - 10/31/2003  PhD Mitja Kocjančič  5,458 
29.  V4-0299  Določevanje izvora sladkorjev v vinih s kombinacijo SNIF-NMR,IRMS in kemometričnimi metodami (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Mitja Kocjančič  4,790 
30.  V4-0298  Pridelovanje in predelava navadne konoplje (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Dea Baričevič  1,715 
31.  L4-1504  Razvoj novih antimikrobnih učinkovin na osnovi biotehnoloških in računalniških metod (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Roman Jerala  2,839 
32.  J1-1502  Razvoj računskih metod za študij elektronske strukture molekul (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Franci Merzel  670 
33.  J1-0547  Interaction motifs of specific binding of lipid A by peptides  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Primož Pristovšek  327 
34.  J1-0354  Spectroscopic investigation of cationic lipids structure and their complexes with DNA  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Jože Grdadolnik  742 
35.  J1-7346  Computer Simulation of Structure and Dynamics of Proteins  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Dušanka Janežič  1,385 
36.  Z1-7860  Molecular structure and dynamics in relation to biological activity of vancomycin type antibiotics  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Simona Golič Grdadolnik  298 
37.  J1-7361  Steric effect in dynamics of molecular complexes and chemical reactions  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Adolf Miklavc  616 
38.  V1-0231  Izhodišča za izdelavo analize onesnaženosti z nitrati in predlog ukrepov na podlagi direktive 91/676/EEC (Slovene)  10/1/1999 - 6/30/2000  PhD Miran Veselič  3,403 
39.  J1-8897  Bioinformatika in statistična mehanika molekulskih sistemov (Slovene)  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Branimir Borštnik  172 
40.  J1-8766  High resolution NMR study of protein structures and their interactions  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Roman Jerala  1,182 
41.  J1-8896  Kvantno-dinamske simulacije biokemičnih reakcij (Slovene)  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Janez Mavri  367 
42.  J1-8889  Mimetics of biologically active peptides: Strategies of design and synthesis  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Danijel Kikelj  3,824 
43.  J1-8769  Napovedovanje tridimenzionalne strukture proteinov (Slovene)  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Franc Avbelj  223 
44.  J1-8888  Struktura in molekularne interakcije pri prenosu signala z LPS (Slovene)  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Jurkica Kidrič  2,047 
45.  V4-9119  Primerjava metod pri določanju izotopske sestave vin - ugotavljanje izvora sladkorjev v vinih z uporabo SNIF-NMR in stabilnih izotopov (Slovene)  10/1/1997 - 9/30/1999  PhD Mitja Kocjančič  3,221 
46.  L4-7353  Izdelava podatkov baze izotopskega sestava slovenskih vin s pomočjo nmr (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Ana Gregorčič  1,658 
ARIS research and infrastructure programmes (12) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P1-0012  Molecular Simulations, Bioinformatics and Drug Design  1/1/2014 - 12/31/2018  PhD Janez Mavri  928 
2.  P1-0002  COMPUTER SIMULATION OF MOLECULAR STRUCTURE AND DYNAMICS  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Tomaž Šolmajer  2,216 
3.  P1-0010  FOLDING AND DYNAMICS OF BIOMOLECULAR SYSTEMS  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Franc Avbelj  1,484 
4.  P1-0012  Molekulske simulacije, bioinformatika in načrtovanje zdravilnih učinkovin (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2013  PhD Janez Mavri  1,651 
5.  P1-0002  COMPUTER SIMULATION OF MOLECULAR STRUCTURE AND DYNAMICS  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Dušanka Janežič  1,360 
6.  P1-0010  FOLDING AND DYNAMICS OF BIOMOLECULAR SYSTEMS  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Franc Avbelj  1,624 
7.  P1-0012  Molecular Simulations and Bioinformatics  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Branimir Borštnik  1,788 
8.  P0-0502-0104  Bioinformatics and statistical mechanics of molecular systems  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Branimir Borštnik  690 
9.  P0-0501-0104  Folding and Dynamics of Biomolecular Systems  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Franc Avbelj  599 
10.  P0-0504-0104  Molecular recognition in biological systems'  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Jurkica Kidrič  2,037 
11.  P0-0503-0104  Neuroethology and ecophysiology of insects  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Dušanka Janežič  1,193 
12.  P0-0505-0104  Quantum and hybrid classical-quantum dynamics of molecules and molecular systems  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Adolf Miklavc  568 
Views history
Favourite