Loading...
Groups source: ARIS

Raziskovalna enota zavoda (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
1.08.00  Natural sciences and mathematics  Control and care of the environment   
4.03.00  Biotechnical sciences  Plant production   
4.02.00  Biotechnical sciences  Animal production   
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
572.12
A''
0
A'
152.26
A1/2
235.32
CI10
302
CImax
28
h10
11
A1
1.78
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 15, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 30  313  276  9.2 
Scopus 39  402  352  9.03 
Researchers (23)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  34824  Branko Carlevaris  Plant production  Junior expert or technical associate  34 
2.  56668  Julija Dariž  Plant production  Researcher 
3.  39280  PhD Marko Devetak  Biotechnical sciences  Researcher  85 
4.  56785  Sara Hoblaj  Plant production  Researcher 
5.  54919  Uroš Ipavec    Junior expert or technical associate 
6.  52467  Matjaž Jančar    Junior expert or technical associate 
7.  54534  Vasja Juretič  Plant production  Researcher 
8.  33043  Klavdija Kancler  Animal production  Junior expert or technical associate  37 
9.  34234  Mateja Kavčič Korenjak  Chemistry  Researcher 
10.  34227  Erika Komel  Plant production  Junior expert or technical associate  55 
11.  51392  Dragica Marković    Junior expert or technical associate 
12.  33039  Mojca Mavrič Štrukelj  Plant production  Researcher  122 
13.  39994  Davor Mrzlić  Plant production  Researcher 
14.  52647  Pavla Plesničar  Animal production  Researcher 
15.  33038  Anka Poženel  Plant production  Researcher  77 
16.  33045  Mojca Rot  Biotechnical sciences  Researcher  100 
17.  33040  Tamara Rusjan  Plant production  Researcher  75 
18.  27954  Andreja Škvarč  Plant production  Researcher  177 
19.  33042  Ida Štoka  Animal production  Junior expert or technical associate  17 
20.  52648  Egon Štrukelj  Animal production  Researcher 
21.  10979  MSc Viljanka Vesel  Plant production  Researcher  121 
22.  27952  PhD Ivan Žežlina  Biotechnical sciences  Researcher  217 
23.  52646  Jan Žežlina  Plant production  Researcher 
Research projects (21) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  V4-1802  Management of spotted wing drosophila (Drosophila suzukii) with low risk methods  11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Jaka Razinger  5,761 
2.  V4-1603  The synergy of knowledge - Development of methods and procedures for the rapid detection and management of bacterial diseases caused by Xylella fastidiosa and its vectors  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Tanja Dreo  2,356 
3.  V4-1609  Accuracy od Irrigation Forecast - TriN  10/1/2016 - 1/30/2019  PhD Marina Pintar  5,186 
4.  V4-1416  ORGANIC AND CONVENTIONAL FARMING SYSTEMS FOR GOAT MILK PRODUCTION  7/1/2014 - 11/30/2017  PhD Mojca Simčič  4,770 
5.  V4-1433  Identifying cost-effective conservation strategies for animal genetic resources  7/1/2014 - 9/30/2017  PhD Luka Juvančič  3,383 
6.  V4-1406  Control of apple proliferation disease in the mother-tree plantations  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Marina Dermastia  4,233 
7.  V4-1410  GUIDELINES OF TABLE GRAPE PRODUCTION IN SLOVENIA WITH THE AIM TO INCREASE SELF-SUFFECIENCY  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Denis Rusjan  2,741 
8.  V4-1413  Preservation and suitability of use, establishment of maintenance selection and production of seed material of maize landraces and important field crops in sustainable agriculture  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Borut Bohanec  10,721 
9.  V4-1409  Production technology of cherry and pear  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Tatjana Unuk  7,535 
10.  V4-1104  Optimization and implementation of methods and measures for reducing the damage caused by larvae of common cockchafer in Slovenia  10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Stanislav Trdan  4,070 
11.  V4-1102  Solving problems of quarantine diseases for protection of stone fruit (Prunus spp.) production  10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Irena Mavrič Pleško  5,077 
12.  V1-1129  Cumulative and synergistic effects of different chemicals on honeybees.  10/1/2011 - 9/30/2012  PhD Janko Božič  2,733 
13.  V4-1067  Razvoj alternativnih načinov zatiranja rastlinskih škodljivcev s poudarkom na njihovi uporabnosti v Sloveniji (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Stanislav Trdan  6,733 
14.  Z4-2287  Arome breskev - manjkajoči parameter kvalitete sadja (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2011  PhD Mojca Bavcon Kralj  203 
15.  V4-0525  Prekinitev parjenja škržatkov vrst Scaphoideus titanus Ball in Hyalesthes obsoletus Signoret z uporabo vibracijskih signalov: okoljsko (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Meta Virant Doberlet  1,300 
16.  V4-0524  Razvoj, optimizacija in implementacija tehnologij za okoljsko sprejemljivo zatiranje rastlinskih škodljivcev (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Stanislav Trdan  5,775 
17.  V4-0313  Diagnostika povzročiteljev bolezni vinske trte (Slovene)  1/1/2006 - 9/30/2009  PhD Irena Mavrič Pleško  5,401 
18.  V4-0343  Razvoj izboljšanega sistema za gojenje matičnih rastlin koščičastih sadnih vrst - pridelava cepičev v mrežniku, da ali ne? (Slovene)  1/1/2006 - 9/30/2009  PhD Nikita Fajt  4,680 
19.  V4-0339  Razvoj novega okoljskega sadjarskega pridelovalnega sistema na osnovi povezovanja načel integrirane in ekološke pridelave sadja (Slovene)  1/1/2006 - 9/30/2009  PhD Stanislav Tojnko  4,386 
20.  V4-0321  Fenolni potencial lokalnih kultivarjev sliv in češenj (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Branka Mozetič Vodopivec  5,510 
21.  V5-0303  Preobrazba pokrajine zaradi posodabljanja kmetijstva in spreminjanja poselitvenega vzorca (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Lucija Ažman-Momirski  5,864 
Views history
Favourite