Loading...
Organisations source: ARRS

AGRICULTURAL AND FORESTRY INSTITUTE OF NOVA GORICA

Research activity

Code Science Field Subfield
4.02.01  Biotechnical sciences  Animal production  Genetics and selection 
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
4.03.04  Biotechnical sciences  Plant production  Sustainable agriculture 
4.03.05  Biotechnical sciences  Plant production  Phytomedicine 
4.03.07  Biotechnical sciences  Plant production  Technology of vegetal origin food 
4.03.08  Biotechnical sciences  Plant production  Economics of agro-food processing and rural development 

Code Science Field
B003  Biomedical sciences  Ecology 
B006  Biomedical sciences  Agronomics 
B390  Biomedical sciences  Phytotechny, horticulture, crop protection, phytopathology 
B400  Biomedical sciences  Zootechny, animal husbandry, breeding 
B434  Biomedical sciences  Agrochemistry 

Code Description
Consultancy 
Research 
Education 
Technology transfer 
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
503.94
A''
0
A'
121.98
A1/2
189.32
CI10
268
CImax
26
h10
10
A1
1.55
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 31, 2023; A3 for period 2017-2021
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 28  276  242  8.64 
Scopus 36  355  309  8.58 
Research groups (1)
no. Code Name of group Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. 1360-001  Raziskovalna enota zavoda (Slovene)  PhD Ivan Žežlina   929 
Researchers (23)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1. 34824  Branko Carlevaris  Biotechnical sciences  Junior expert or technical associate  33 
2. 56668  Julija Dariž  Biotechnical sciences  Researcher 
3. 39280  PhD Marko Devetak  Biotechnical sciences  Researcher  78 
4. 56785  Sara Hoblaj  Biotechnical sciences  Researcher 
5. 54919  Uroš Ipavec    Junior expert or technical associate 
6. 52467  Matjaž Jančar    Junior expert or technical associate 
7. 54534  Vasja Juretič  Biotechnical sciences  Researcher 
8. 33043  Klavdija Kancler  Biotechnical sciences  Junior expert or technical associate  37 
9. 34234  Mateja Kavčič Korenjak  Natural sciences and mathematics  Researcher 
10. 34227  Erika Komel  Biotechnical sciences  Junior expert or technical associate  53 
11. 51392  Dragica Marković    Junior expert or technical associate 
12. 33039  Mojca Mavrič Štrukelj  Biotechnical sciences  Researcher  117 
13. 39994  Davor Mrzlić  Biotechnical sciences  Researcher 
14. 52647  Pavla Plesničar  Biotechnical sciences  Researcher 
15. 33038  Anka Poženel  Biotechnical sciences  Researcher  76 
16. 33045  Mojca Rot  Biotechnical sciences  Researcher  84 
17. 33040  Tamara Rusjan  Biotechnical sciences  Researcher  73 
18. 27954  Andreja Škvarč  Biotechnical sciences  Researcher  163 
19. 33042  Ida Štoka  Biotechnical sciences  Junior expert or technical associate  17 
20. 52648  Egon Štrukelj  Biotechnical sciences  Researcher 
21. 10979  MSc Viljanka Vesel  Biotechnical sciences  Researcher  119 
22. 27952  PhD Ivan Žežlina  Biotechnical sciences  Researcher  209 
23. 52646  Jan Žežlina  Biotechnical sciences  Researcher 
Research projects (29) Legend
no. Code Title Period Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. V4-2230  Development and introduction of digital tools to support fruit production  10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Tatjana Unuk   4,843 
2. V4-2225  Measures to prevent further spread of Grapevine flavescence doree phytoplasma  10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Nataša Mehle   3,002 
3. V4-2226  Measures to reduce the use of chemical plant protection products in viticulture  10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Mario Lešnik   2,023 
4. V4-2204  Technologies in grapevine nursery with innovative solutions to strengthen the resilience of sustainable viticulture  10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Denis Rusjan   2,546 
5. V4-2202  Guidelines for adapting grape and wine production to climate change and market demands  10/1/2022 - 9/30/2024  PhD Franc Čuš   5,059 
6. V4-2002  Management of brown marmorated stink bug in Slovenia  11/1/2020 - 10/31/2023  PhD Stanislav Trdan   4,931 
7. V4-2003  Q-ENTRY - Introduction of rapid tests to identify quarantine pests and pathogens harmful to plants  11/1/2020 - 10/31/2023  PhD Tanja Dreo   5,484 
8. L4-2625  Integrated management of small water retention and soil erosion prevention measures in agricultural catchments - CeVoTak  9/1/2020 - 8/31/2023  PhD Marina Pintar   7,828 
9. V4-1802  Management of spotted wing drosophila (Drosophila suzukii) with low risk methods  11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Jaka Razinger   5,451 
10. V4-1603  The synergy of knowledge - Development of methods and procedures for the rapid detection and management of bacterial diseases caused by Xylella fastidiosa and its vectors  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Tanja Dreo   2,213 
11. V4-1609  Accuracy od Irrigation Forecast - TriN  10/1/2016 - 1/30/2019  PhD Marina Pintar   4,942 
12. V4-1416  ORGANIC AND CONVENTIONAL FARMING SYSTEMS FOR GOAT MILK PRODUCTION  7/1/2014 - 11/30/2017  PhD Mojca Simčič   4,625 
13. V4-1433  Identifying cost-effective conservation strategies for animal genetic resources  7/1/2014 - 9/30/2017  PhD Luka Juvančič   3,307 
14. V4-1406  Control of apple proliferation disease in the mother-tree plantations  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Marina Dermastia   4,033 
15. V4-1410  GUIDELINES OF TABLE GRAPE PRODUCTION IN SLOVENIA WITH THE AIM TO INCREASE SELF-SUFFECIENCY  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Denis Rusjan   2,567 
16. V4-1413  Preservation and suitability of use, establishment of maintenance selection and production of seed material of maize landraces and important field crops in sustainable agriculture  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Borut Bohanec   10,272 
17. V4-1409  Production technology of cherry and pear  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Tatjana Unuk   7,211 
18. V4-1104  Optimization and implementation of methods and measures for reducing the damage caused by larvae of common cockchafer in Slovenia  10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Stanislav Trdan   3,891 
19. V4-1102  Solving problems of quarantine diseases for protection of stone fruit (Prunus spp.) production  10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Irena Mavrič Pleško   4,887 
20. V1-1129  Cumulative and synergistic effects of different chemicals on honeybees.  10/1/2011 - 9/30/2012  PhD Janko Božič   2,629 
21. V4-1067  Razvoj alternativnih načinov zatiranja rastlinskih škodljivcev s poudarkom na njihovi uporabnosti v Sloveniji (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Stanislav Trdan   6,421 
22. Z4-2287  Arome breskev - manjkajoči parameter kvalitete sadja (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2011  PhD Mojca Bavcon Kralj   186 
23. V4-0525  Prekinitev parjenja škržatkov vrst Scaphoideus titanus Ball in Hyalesthes obsoletus Signoret z uporabo vibracijskih signalov: okoljsko (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Meta Virant Doberlet   1,248 
24. V4-0524  Razvoj, optimizacija in implementacija tehnologij za okoljsko sprejemljivo zatiranje rastlinskih škodljivcev (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Stanislav Trdan   5,547 
25. V4-0313  Diagnostika povzročiteljev bolezni vinske trte (Slovene)  1/1/2006 - 9/30/2009  PhD Irena Mavrič Pleško   5,172 
26. V4-0343  Razvoj izboljšanega sistema za gojenje matičnih rastlin koščičastih sadnih vrst - pridelava cepičev v mrežniku, da ali ne? (Slovene)  1/1/2006 - 9/30/2009  PhD Nikita Fajt   4,465 
27. V4-0339  Razvoj novega okoljskega sadjarskega pridelovalnega sistema na osnovi povezovanja načel integrirane in ekološke pridelave sadja (Slovene)  1/1/2006 - 9/30/2009  PhD Stanislav Tojnko   4,289 
28. V4-0321  Fenolni potencial lokalnih kultivarjev sliv in češenj (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Branka Mozetič Vodopivec   5,295 
29. V5-0303  Preobrazba pokrajine zaradi posodabljanja kmetijstva in spreminjanja poselitvenega vzorca (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Lucija Ažman-Momirski   5,746 
International projects (5) source: SICRIS
Views history
Favourite