Loading...
PhD Nika Murovec

PhD Nika Murovec
no.: 23544 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 530 38 32
E-mail murovecnat signier.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 
Keywords
Economic development, innovation system, enterpreneurship
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
255.21
A''
71.24
A'
216.93
A1/2
216.93
CI10
371
CImax
265
h10
5
A1
1.01
A3
1.05
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 4, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 310  308  38.5 
Scopus 408  406  45.11 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Marketing  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 2002 
Doctor's degree  Ph. D.   Business administration  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 2007 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Institute for Economic Research  Research group for economic development  12/1/2002  senior researcher   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V6-2287  Evaluation of regional policy measures in Slovenia in the programming period 2014-2020   2022 - 2023  PhD Janez Nared  1,310 
2. J5-4576    2022 - 2023  PhD Renata Slabe Erker  3,496 
3. J5-9332  How to speed up growth of Slovenian enterprises: Structural dinamisation, granularity, internationalisation and innovation   2019 - 2021  PhD Jože Damijan  5,037 
4. J5-7292  In search of sustainable and responsible consumption (SRC)   2016 - 2018  PhD Vesna Žabkar  5,623 
5. J5-4223  DEVELOPMENT OF DYNAMIC MICROSIMULATION MODEL   2012 - 2014  PhD Boris Majcen  2,564 
6. V5-1008  Raziskava možnosti za vzpostavitev Tehnološko-razvojnega centra 'Japonski hub' v Sloveniji za tehnološki področji napredne energetske tehnologije in tehnologije vodenja procesov (Slovene)   2011 - 2012  PhD Peter Stanovnik  1,826 
7. V5-1020  Stanje oblikovanja, s poudarkom na industrijskem oblikovanju, kot dela kreativnih industrij in primeri dobre prakse v svetu kot podlaga za krepitev te dejavnosti v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Mateja Drnovšek  909 
8. V5-0401  Nadaljnji razvoj in vzdrževanje mikrosimulacijskega modela (Slovene)   2008 - 2010  PhD Boris Majcen  1,420 
9. V5-0447  Spremljanje inovativnosti slovenskih podjetij (Slovene)   2008 - 2010  PhD Janez Bešter  375 
10. V5-0414  Uvajanje eko-tehnologij v slovenskih podjetjih (Slovene)   2008 - 2010  PhD Renata Slabe Erker  1,288 
11. V5-0274  Merjenje in vrednotenje razvojne politike IER (Slovene)   2008  PhD Renata Slabe Erker  2,533 
12. V5-0633  Dejavniki in indikatorji razvoja na znanju temelječe (slovenske) družbe (Slovene)   2004  PhD Milena Bevc  2,441 
13. V5-0814  Mehanizmi in ukrepi za prenos znanja iz akademske in raziskovalne sfere v gospodarstvo v luči novih inovacijskih paradigem - stanje in trendi razvoja v Slov (Slovene)   2004  PhD Franc Mali  2,197 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0096  Development strategy of Slovenia as a member of the European Union   2020 - 2023  PhD Boris Majcen  5,305 
2. P5-0096  New development strategy of Slovenia as a member of the EU   2015 - 2019  PhD Boris Majcen  5,453 
3. P5-0096  New development strategy of Slovenia as a member of the EU   2009 - 2014  PhD Boris Majcen  5,439 
4. P5-0096  New development strategy of Slovenia as a member of the EU   2004 - 2007  PhD Boris Majcen  4,759 
Views history
Favourite