Loading...
PhD Boštjan Mali

PhD Boštjan Mali
no.: 29237 source: ARRS

researcher – active in research organisation
E-mail bostjan.maliat signgozdis.si
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.00  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology   
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
65.08
A''
0
A'
33.82
A1/2
33.82
CI10
36
CImax
13
h10
5
A1
0.21
A3
5.71
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 20, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 32  28 
Scopus 44  39  5.57 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2006 
Doctor's degree  Ph. D.   D Pharmacentical Chemistry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2012 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology  4/2/2007  Assistant   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-2014  The development of forest models for Slovenia   11/1/2020 - 10/31/2023  PhD Andrej Ficko  1,356 
2. V4-2023  Evaluation of ecosystem services of agricultural soils   11/1/2020 - 3/31/2023  PhD Anže Japelj  3,184 
3. V4-1821  A review and evaluation of forest development models for forest management planning at different spatial scales   11/1/2018 - 10/31/2020  PhD Matija Klopčič  1,581 
4. V4-1625  Indicators for monitoring the National forest programme and sustainable forest management in the Republic of Slovenia   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Marko Kovač  4,647 
5. V4-1628  Monitoring carbon stocks in agricultural and forest soils for reporting on the national carbon balance   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Borut Vrščaj  2,742 
6. V4-1422  Ice storm effects on forests in relation to stand and soil characteristics   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Andrej Kobler  6,922 
7. V4-1428  Bases for improving the methodology of greenhouse gas emissions in relation to land use, land use change and forestry.   7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Primož Simončič  3,084 
8. L4-4318  Carbon dynamics in forest soils and the rhizosphere   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Hojka Kraigher  9,735 
9. V4-1143  Indicators of conservation status and measures for sustaining favorable conservation statuses of species and habitat types in the Natura 2000 forestlands   10/1/2011 - 3/31/2014  PhD Marko Kovač  5,671 
10. V4-1069  Povečanje učinkovitosti sanacij velikih poškodb v slovenskih gozdovih (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Dušan Jurc  7,285 
11. V4-1070  Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema (Slovene)   1/1/2010 - 9/30/2012  PhD Marko Kovač  3,523 
12. L4-2265  Klimatske spremembe ter vplivi antropogenih motenj na primarno produkcijo v gozdnih tleh (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Hojka Kraigher  5,279 
13. L7-2393  Vpliv klimatskih sprememb na trajnost, stabilnost in biodiverziteto sestojev bukve in črnega bora na Balkanu (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Jožica Gričar  5,224 
14. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Tine Grebenc  5,723 
15. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Hojka Kraigher  6,012 
16. L4-9647  Development of guidelines for dynamic conservation of forest genetic resources   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Hojka Kraigher  3,449 
17. M3-0213  Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček (Slovene)   8/1/2007 - 7/31/2009  PhD Boštjan Pokorny  9,913 
18. V4-0353  Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v naravnih in ogroženih habitatih (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Nike Krajnc  7,249 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY and TECHNOLOGY   1/1/2020 - 12/31/2025  PhD Hojka Kraigher  10,266 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Hojka Kraigher  11,161 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Hojka Kraigher  10,876 
4. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Hojka Kraigher  11,127 
Views history
Favourite