Loading...
PhD Boštjan Mali

PhD Boštjan Mali
no.: 29237 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail bostjan.maliat signgozdis.si
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.00  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology   
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
56.25
A''
0
A'
33.82
A1/2
33.82
CI10
42
CImax
13
h10
4
A1
0.19
A3
2.72
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 27, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 41  35 
Scopus 56  50  7.14 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2006 
Doctor's degree  Ph. D.   D Pharmacentical Chemistry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2012 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology  4/2/2007  Research associate  Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2014  The development of forest models for Slovenia   2020 - 2023  PhD Andrej Ficko  1,514 
2. V4-2023  Evaluation of ecosystem services of agricultural soils   2020 - 2023  PhD Anže Japelj  3,438 
3. V4-1821  A review and evaluation of forest development models for forest management planning at different spatial scales   2018 - 2020  PhD Matija Klopčič  1,750 
4. V4-1625  Indicators for monitoring the National forest programme and sustainable forest management in the Republic of Slovenia   2016 - 2019  PhD Marko Kovač  5,052 
5. V4-1628  Monitoring carbon stocks in agricultural and forest soils for reporting on the national carbon balance   2016 - 2019  PhD Borut Vrščaj  2,913 
6. V4-1422  Ice storm effects on forests in relation to stand and soil characteristics   2014 - 2017  PhD Andrej Kobler  7,427 
7. V4-1428  Bases for improving the methodology of greenhouse gas emissions in relation to land use, land use change and forestry.   2014 - 2016  PhD Primož Simončič  3,235 
8. V4-1143  Indicators of conservation status and measures for sustaining favorable conservation statuses of species and habitat types in the Natura 2000 forestlands   2011 - 2014  PhD Marko Kovač  5,901 
9. L4-4318  Carbon dynamics in forest soils and the rhizosphere   2011 - 2013  PhD Hojka Kraigher  10,293 
10. V4-1070  Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema (Slovene)   2011 - 2012  PhD Marko Kovač  3,694 
11. V4-1069  Povečanje učinkovitosti sanacij velikih poškodb v slovenskih gozdovih (Slovene)   2010 - 2012  PhD Dušan Jurc  7,892 
12. L4-2265  Klimatske spremembe ter vplivi antropogenih motenj na primarno produkcijo v gozdnih tleh (Slovene)   2009 - 2012  PhD Hojka Kraigher  5,580 
13. L7-2393  Vpliv klimatskih sprememb na trajnost, stabilnost in biodiverziteto sestojev bukve in črnega bora na Balkanu (Slovene)   2009 - 2012  PhD Jožica Gričar  5,547 
14. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   2008 - 2011  PhD Tine Grebenc  5,993 
15. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2008 - 2011  PhD Hojka Kraigher  6,268 
16. L4-9647  Development of guidelines for dynamic conservation of forest genetic resources   2008 - 2009  PhD Hojka Kraigher  3,551 
17. M3-0213  Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček (Slovene)   2008  PhD Boštjan Pokorny  10,246 
18. V4-0353  Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v naravnih in ogroženih habitatih (Slovene)   2008  PhD Nike Krajnc  7,726 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY and TECHNOLOGY   2020 - 2024  PhD Hojka Kraigher  11,623 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2017 - 2019  PhD Hojka Kraigher  11,891 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2009 - 2014  PhD Hojka Kraigher  11,643 
4. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2008  PhD Hojka Kraigher  11,714 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. LIFE-CLIMATEPATH2050  LIFE Climate Path 2050 - Slovenian Path Towards the Mid-Century Climate Target   6/15/2017 - 12/14/2021  Andreja Urbančič   
Views history
Favourite