Loading...
PhD Darinka Koron

PhD Darinka Koron
no.: 05663 source: ARIS

researcher – retired
Phone number (01) 280 51 42
E-mail darinka.koronat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
4.06.05  Biotechnical sciences  Biotechnology  Plant biotechnology 
Keywords
Small fruit, production, introduction, selection, mycorrhizae, genetic resources
Points
198.06
A''
32.18
A'
71.71
A1/2
100.19
CI10
727
CImax
149
h10
15
A1
0.67
A3
0.19
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 2, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 26  882  719  27.65 
Scopus 32  995  826  25.81 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1983 
Master's degree  M. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1999 
Doctor's degree  Ph. D.   Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2014 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2001  Use of gaseous plasma for higher yields and lower use of antifungal agents in agriculture   2020 - 2023  PhD Ita Junkar  5,414 
2. V4-1802  Management of spotted wing drosophila (Drosophila suzukii) with low risk methods   2018 - 2021  PhD Jaka Razinger  5,674 
3. V4-1618  GENETIC EROSION THREATS TO LOCAL VARIETIES AND THEIR VALUE FOR PRODUCTION AND USE   2016 - 2019  PhD Kristina Ugrinović  5,631 
4. J4-4187  Investigation of resistance mechanisms of garden strawberry (Fragaria ananassa), bean (Phaseolus vulgaris) and bell pepper (Capsicum annuum) to fungi of the genus Colletotrichum - studies of the interaction plant -pathogenic fungi   2011 - 2014  PhD Franci Štampar  5,122 
5. V4-1115  New technological measures for growing fruits without phytopharmaceutical residues   2011 - 2013  PhD Janez Hribar  5,987 
6. M2-0220  Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovnaje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah (Slovene)   2008  PhD Borut Vrščaj  8,656 
7. V4-0321  Fenolni potencial lokalnih kultivarjev sliv in češenj (Slovene)   2007 - 2008  PhD Branka Mozetič Vodopivec  5,479 
8. L4-6294  Alternativne metode razkuževanja tal s pomočjo solarizacije in rastlinskih glukozinolatov (Slovene)   2004 - 2007  PhD Matej Stopar  4,072 
9. L4-5159  Organic apple production   2003 - 2005  PhD Matej Stopar  1,655 
10. V4-0477  Sonaravno pridelovanje jagod in sadilnega materiala - Ekološka pridelava jagod (Slovene)   2002 - 2004  PhD Matej Stopar  2,359 
11. V4-0415  Razvoj kmetijstva ob ohranjanju biotske raznovrstnosti na Ljubljanskem barju (Slovene)   2001 - 2003  PhD Ivan - Janez Hacin  1,285 
12. V4-0300  Okoljsko primernejše tehnologije pridelave jabolk in jagodičja (Slovene)   2000 - 2001  PhD Matej Stopar  2,288 
13. V4-0292  Proučevanje vpliva različnih tehnologij vzgoje sadik na gospodarsko pomembne lastnosti jagod (Slovene)   2000 - 2001  PhD Mojca Viršček Marn  2,526 
14. L4-1208  New tecnology of apple and blueberry thinning   2000 - 2001  PhD Matej Stopar  1,932 
15. L4-8815  Keeping quality of perishable fruits   1998 - 1999  PhD Marjan Simčič  2,540 
16. L4-7354  Vpliv listne površine, fotosintetske aktivnosti in hormonskega stanja plodičev na redno rodnost jablane po uporabi sredstev za redčenje (Slovene)   1998  PhD Franc Batič  4,357 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0133  Sustainable Agriculture   2018 - 2022  PhD Marjeta Čandek Potokar  10,357 
2. P4-0133  Sustainable Agriculture   2013 - 2017  PhD Marjeta Čandek Potokar  9,403 
3. P4-0133  Sustainable Agriculture   2010 - 2012  PhD Matej Stopar  9,860 
4. P4-0133  Sustainable Agriculture   2007 - 2008  PhD Matej Stopar  10,309 
5. P0-0505-0401  Fruit-, vine-growing and wine production   2001 - 2003  PhD Matej Stopar  3,928 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. EKSRP-EIP-SOOS  Pollinators for fruit growers and fruit growers for pollinators   12/14/2018 - 12/13/2021     
Views history
Favourite