Loading...
Tomaž Cunder

Tomaž Cunder
no.: 06096 source: ARIS

researcher – retired
Phone number 01 280 51 10
E-mail tomaz.cunderat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.08  Biotechnical sciences  Plant production  Economics of agro-food processing and rural development 
Keywords
Developmental possibilities of agriculture, regional and spatial development, land use, agriculture in areas with aggravated production conditions, agriculture and environment, agricultural policy
Points
33.4
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
14
CImax
10
h10
2
A1
0.09
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 10, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus 26  25  6.25 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc. in Geography and History  Geography and history  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1984 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2010  Assessment of value-based food chains with the aim to identify the »bottle-necks« and to elaborate the recommendations for further development in Slovenia   2020 - 2023  PhD Jernej Prišenk  2,928 
2. V4-1809  Development of farm model for systematic monitoring of the economic situation and impact assessment of the agricultural policy at the level of typical agricultural holdings   2018 - 2022  PhD Jaka Žgajnar  2,643 
3. V4-1813  Establishment of a reference agricultural holdings system for the purpose of permanent monitoring of indicators of sustainable agriculture   2018 - 2021  PhD Andrej Simončič  11,154 
4. V4-1814  Analytical support for higher efficiency and targeting of agri-environmental policy towards environment and nature in Slovenia   2018 - 2020  PhD Andrej Udovč  5,679 
5. V4-1608  IMPACTS AND PERSPECTIVES OF CAP ON SLOVENIAN AGRICULTURE AND RURAL AREAS   2016 - 2019  PhD Luka Juvančič  6,444 
6. V4-1423  Development of Holistic Model of Agricultural Holdings and Related Databases for Decision Making in Slovenian Agriculture   2014 - 2017  PhD Tinca Volk  2,183 
7. V1-1426  Climate information as an additional criteria for evaluation of less favoured areas (LFA)   2014 - 2016  PhD Lučka Kajfež-Bogataj  4,099 
8. V4-1063  Parametri trajnostnega razvoja kmetijstva (Slovene)   2010 - 2012  PhD Renata Slabe Erker  2,799 
9. V4-1064  Presoja razvojnih možnosti slovenskega kmetijstva do leta 2020 (Slovene)   2010 - 2012  PhD Stanko Kavčič  3,203 
10. V4-1055  Presoja učinkovitosti ukrepov kmetijske politike z vidika uresničevanja ciljev varovanja okolja in narave (Slovene)   2010 - 2012  PhD Jože Verbič  7,590 
11. V4-0488  Determiniranje uporabnega potenciala kmetijske biomase in definiranje okolju prijaznih tehnologij za njeno izrabo (Slovene)   2008 - 2009  PhD Viktor Jejčič  6,788 
12. V4-0342  Obdelanost in trajnostna raba kmetijskega prostora v Sloveniji (Slovene)   2007  PhD Tinca Volk  1,178 
13. V4-0102  Politika večnamenskega kmetijstva v Sloveniji in njeno vrednotenje (Slovene)   2005 - 2006  PhD Luka Juvančič  2,376 
14. V4-0745  Slovensko kmetijstvo in skupna kmetijska politika (Slovene)   2004 - 2006  PhD Emil Erjavec  3,983 
15. V4-0456  Delovna sila v slovenskem kmetijstvu: značilnosti, mobilnostni dejavniki in razvojne možnosti (Slovene)   2002 - 2004  PhD Luka Juvančič  3,660 
16. V4-0451  Konkurenčnost in ekonomski položaj slovenskega kmetijstva (Slovene)   2002 - 2004  PhD Stanko Kavčič  3,493 
17. V4-0454  Stanje kmetijskih strojev in opreme v Sloveniji; tehnološka učinkovitost, dohodkovna zanimivost, ekološka primernost (Slovene)   2002 - 2003  PhD Viktor Jejčič  4,811 
18. V4-0386  Stroški kmetijske pridelave v različnih območjih z omejenimi možnostmi za kmetijstvo (Slovene)   2001 - 2002  PhD Miroslav Rednak  2,878 
19. V4-9116  Slovensko kmetijstvo in evropske integracije: (Slovene)   1998 - 2002  PhD Emil Erjavec  7,870 
20. L2-1470  Varen in okolju prijazen traktor za kmetijstvo v omejenih razmerah (Slovene)   1999 - 2001  PhD Niko Herakovič  9,353 
21. V4-9135  Zaraščanje kmetijskih zemljišč in ukrepi za preprečevanje opuščanja pridelave (Slovene)   2000 - 2001  Tomaž Cunder  3,773 
22. V4-0306  Programi razvoja podeželje v okviru regionalne politike Slovenije v EU (Slovene)   2000  PhD Luka Juvančič  2,695 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0502-0401  Plant protection, environment and agricultural area   2001 - 2003  PhD Gregor Urek  3,074 
Views history
Favourite