Loading...
Matej Rupel

Matej Rupel
no.: 17336 source: ARIS

expert or technical associate – active in research organisation
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J4-4542  Natural regeneration processes in beech forests after disturbance   2022 - 2024  PhD Tanja Mrak 
2. J4-3098  The unrevealed information on soil biodiversity in leached waters   2021 - 2024  PhD Tine Grebenc 
3. L4-4318  Carbon dynamics in forest soils and the rhizosphere   2011 - 2014  PhD Hojka Kraigher 
4. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   2008 - 2009  PhD Tine Grebenc 
5. V4-0350  Ohranjanje kakovosti vodnih virov v gozdnem prostoru (Slovene)   2007 - 2008  PhD Urša Vilhar 
6. J7-7397  Carbon transport processes and mechanisms in forest ecosystems   2007 - 2008  PhD Nives Ogrinc 
7. L4-6232  Carbon dynamic in natural beech forest   2004 - 2007  PhD Primož Simončič 
8. L4-7163  Rational use of wood in the context of sustainable forest management   2006  PhD Miha Humar 
9. L1-6706  The carbon sink and ozone: dynamics of carbon in a natural beech forest   2004  PhD Hojka Kraigher 
10. V4-0441  Preučevanje rasti z vidika gozdnih tal, vodnega režima in sestojne klime (Slovene)   2002 - 2004  PhD Primož Simončič 
11. J4-3024  Growth of the trees at the upper timber line as indicator of climatic changes   2002 - 2004  PhD Tomislav Levanič 
12. Z4-3011  Phytoindication of site characteristics and biodiversity of dinaric beech forests   2002 - 2004  PhD Lado Kutnar 
13. V4-0438  Pestrost posebnih gozdnih ekosistemov kot kazalnik rastiščnih razmer (Slovene)   2002 - 2004  PhD Lado Kutnar 
14. L4-1416  Atmosphere and Triglav National Park II. Biodiversity and Stress in the Subalpine Belt   1999 - 2001  PhD Franc Batič 
15. L4-1261  Podnebne spremembe in gozd (Slovene)   1999 - 2001  PhD Primož Simončič 
16. L4-1254  Raziskave genetske, vrstne in funkcionalne pestrosti gozdnega drevja in spremljevalnih organizmov v gozdnih ekosistemih (Slovene)   1999 - 2001  PhD Hojka Kraigher 
17. V4-6912  Populacijsko genetske in ekofiziološke raziskave gospodarsko pomembnih drevesnih vrst ter rastin in razvoja gozdnega semenja in sadik (Slovene)   1999  PhD Hojka Kraigher 
18. J4-8565  Biotic diversity of fungal endophytes in biochemically defined spruces, their ecophysiological characteristics and antagonistic activity against pests   1997 - 1999  PhD Maja Jurc 
19. L4-8567  Interaction effect of biotic and abiotic stress factors to development of common oak   1997 - 1999  PhD Primož Simončič 
20. J4-8581  The influence of root symbionts and pathogens on different provenances of spruce   1997 - 1999  PhD Hojka Kraigher 
21. L4-7402  Raziskave gozdnih tal in rizosfere, njihov vpliv na fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih (Slovene)   1996 - 1998  PhD Hojka Kraigher 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2005 - 2006  PhD Hojka Kraigher 
2. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   2001 - 2003  PhD Hojka Kraigher 
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite